Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes

Vicerectorat d'Igualtat de la UV

Si bé entre 2000 i 2015 es van produir avanços a nivell mundial en relació amb la igualtat entre els gèneres gràcies als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (inclosa la igualtat d'accés a l'ensenyament primari), les dones i les xiquetes continuen patint la discriminació i la violència en tots els llocs del món.
La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per a aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible. Lamentablement, en l'actualitat, 1 de cada 5 dones i xiquetes entre 15 i 49 anys d'edat van afirmar haver experimentat violència física o sexual, o ambdues, en mans de la seua parella en els 12 mesos anteriors a ser preguntades sobre aquest assumpte. A més, 49 països no tenen lleis que protegisquen a les dones de la violència domèstica. Així mateix, encara que s'ha avançat a l'hora de protegir a les dones i xiquetes de pràctiques nocives com el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina (MGF), que ha disminuït en un 30% en l'última dècada, encara queda molta faena per fer per a acabar amb aqueixes pràctiques.
Si es facilita la igualtat a les dones i xiquetes en l'accés a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent, i una representació en els processos d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, s'estaran impulsant les economies sostenibles i les societats i la humanitat en el seu conjunt es beneficiaran al mateix temps.
Establint nous marcs legals sobre la igualtat de les dones en el lloc de treball i l'erradicació de les pràctiques nocives sobre les dones és crucial per a posar fi a la discriminació basada en el gènere que preval en molts països del món.

 

Dades destacables

 

 • A nivell mundial, 750 milions de dones i xiquetes es van casar abans dels 18 anys i almenys 200 milions de dones i xiquetes en 30 països es van sotmetre a la mutilació genital femenina (MGF).

 • En 18 països, els esposos poden impedir legalment que les seues esposes treballen; en 39 països, les filles i els fills no tenen els mateixos drets d'herència; i en 49 països no existeixen lleis que protegisquen a les dones de la violència domèstica.

 • Una de cada cinc dones i xiquetes, inclòs el 19% de les dones i les xiquetes de 15 a 49 anys, han patit violència física i/o sexual per part d'una parella íntima, durant els últims 12 mesos. No obstant això, en 49 països no existeixen lleis que protegisquen específicament a les dones contra tal violència.

 • Si bé és cert que les dones han aconseguit importants avanços en la presa de càrrecs polítics a tot el món, la seua representació en els parlaments nacionals de 23,7% encara està lluny de la paritat.

 • Només el 52% de les dones casades o en una unió, prenen lliurement les seues pròpies decisions sobre relacions sexuals, ús d'anticonceptius i atenció mèdica.

 • A nivell mundial, les dones que posseeixen terres agrícoles són només el 13 per cent.

 • Més de 100 països han pres mesures per a fer seguiment de les assignacions pressupostàries per a la igualtat de gènere.

 • Les dones en el nord d'Àfrica accedeixen a menys d'un de cada cinc ocupacions remunerats en el sector no agrícola. La proporció de dones en ocupacions remunerades fora del sector agrícola ha augmentat del 35% en 1990 al 41% en 2015.

 • En 46 països, les dones ara ocupen més del 30% dels escons en el parlament nacional en almenys una cambra.

 • A Àsia Meridional, el risc d'una xiqueta de casar-se en la infància ha disminuït en més del 40% des de 2000.

 • Les taxes de xiquetes entre 15 i 19 anys sotmeses a mutilació genital femenina (mutilació genital femenina) en els 30 països on es concentra la pràctica, han baixat d'1 en 2 xiquetes en 2000 a 1 en 3 xiquetes per a 2017.

Metes de l'objectiu 5

 


5.1  Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les xiquetes a tot el món

5.2  Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació

5.3  Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina

5.4  Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país

5.5  Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública

5.6  Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons els acords de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Pequín i els documents finals de les seues conferències d'examen

5.7  Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals

5.8  Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de les dones

5.9  Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les xiquetes a tots els nivells