Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

L’Economia del Bé Comú

L’Economia del Bé Comú (EBC), promoguda per l’economista austríac Christian Felber, és una proposta de model ecnòmic i social que pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-ho al servei del bé comú i la cooperació.

Els valors fonamentals per els quals es rigeix l’EBC i qué s’hauríen d’aplicar a l’activitat econòmica són:

Sobre aquestes premisses, el model de l’EBC proposa la utilització d’uns indicadors diferents als indicadors clàssics, és a dir, no només els aspectes financers i monetaris. Aquests indicadors no ens diuen res sobre si hi ha guerra, si es sobreexplota el medi ambient, si creix la desigualtat, si es respecten els drets humans, etc. De la mateixa manera que una empresa tingui beneficis no ens indica res sobre les condicions dels seus treballadors, el tracte als seus proveïdors, què produeix ni com el produeix, ni sobre l’impacte ambiental, social o ètic derivat de la seva activitat.

D’aquesta manera es proposen aspectes socials i culturals per mesurar el benestar d’un país. Davant l’indicador del Producte Interior Brut es proposa com a indicador el Producte del Bé Comú, el qual inclou també aspectes com la cohesió social, la solidaritat, la participació, la qualitat de la democràcia, la política mediambiental , el just repartiment dels beneficis, la igualtat de gènere o la igualtat salarial, entre d’altres. Per mesurar el grau de compliment social d’una empresa es proposa l’ús del Balanç del Bé Comú, de manera que l’èxit d’una empresa ja no depèn de la seva capacitat per generar beneficis econòmics i financers, sinó del seu impacte social, és a dir, del benefici que l’empresa pot generar en la societat i en general en els seus grups d’interès. 

Vídeo explicatiu per Christian Felber

Entrevista al Director de la Càtedra, Joan Ramon Sanchis Palacio, sobre l' Economia del Bé Comú