• Per a formular suggeriments, queixes o felicitacions relacionades amb qualsevol unitat universitària o amb el personal de la UV, pot fer-ho mitjançant la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV
  • Per a situacions d'emergència consulte el directori d'emergències
  • Per a la comunicació de notícies contacte amb: premsa@uv.es
  • Per a  aportacions i/o correccions d'aquesta web contacte amb: webmaster@uv.es
  • Si necessita assistència informàtica (tan sols usuaris UV): solicitudes.uv.es
  • Per a qüestions relacionades amb l'accés a la Universitat contacte amb: acces@uv.es
  • Per a qüestions relacionades amb les diferents àrees temàtiques d'aquesta web consulte la pàgina "Informació i contacte" de cada àrea (Estudis de Grau, Estudis de Postgrau, Recerca i Transferència, Relacions Internacionals i Cooperació) o perfil (Futurs estudiants, Estudiants UV, Docents i Investigadors, Personal Tècnic i d'Administració i Empresa)