Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València

Prof. Dr. Javier Plaza Penadés

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València i les seues Fundacions i Entitats Associades
Ed. Rectorat
Av. Blasco Ibàñez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
Telèfon: 34 96 354 41 68 - 34 96 162 54 31