La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD, per això tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, quan una persona considere que s'ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar un altre tipus de reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de lopd@uv.es

La utilització d'aquest servei en cap cas perjudicarà el seu dret d'acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Reglament de conciliació

Reglament de mediació