La bretxa de seguretat consisteix en tot acte d'intromissió, il·lícit o no autoritzat, que:

- Puga ocasionar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals.

- Puga permetre o implicar la comunicació, revelació o accés no autoritzats a fitxers o tractaments de dades personals.

La nova normativa de protecció de dades obliga a adoptar una sèrie de mesures quan es té coneixement de l'existència d'una possible bretxa de seguretat si afecta fitxers o tractaments de dades personals.

Per això, si tens coneixement d'alguna bretxa de seguretat de tractaments o fitxers de dades que siguen de titularitat de la Unviersitat de València o que puga afectar dades personals dels diferents col·lectius de la Unviersitat de València, has de posar-te en contacte sense demora i al més prompte possible amb el delegat per a la protecció de dades personals de la Universitat de València, enviant un correu-e a lopd@uv.es amb l’assumpte: “Possible bretxa de seguretat”, i informar sobre el que ha passat, o, si ho prefereixes, adjuntar el document (annex II) del Protocol de notificació de bretxes de seguretat UV, que està disponible ací.

El delegat per a la protecció de dades no sanciona ni imposa multes, sinó que avalua i resol la incidència adoptant mesures tècniques per a evitar que la bretxa no es torne a produir.

Recorda que els fitxers allotjats en la Universitat de València estan adaptats a l'esquema nacional de seguretat i que tots els membres de la Universitat han de complir les deu recomanacions de seguretat que s'indiquen en UVSTIC:

Conscienciació en Seguretat de la Informació a la UV