La Universitat de València (UV) és una organització acadèmica de primer rang en l'àmbit nacional i amb una considerable projecció internacional, que ocupa llocs destacats en els rànquings més prestigiosos (font SAP UV).

Destaca el rànquing de Xangai de l'any 2014, que la situa entre les 200-300 millors universitats del món i entre les primeres d'Espanya (posició 2-4). A nivell regional, la UV es consolida com un gran centre de producció científica valenciana any rere any, molt per sobre de tots els altres centres de recerca, amb una aportació en publicacions científiques indexades en Web of Science que excedeix del 30% del total de la Comunitat Valenciana en gairebé totes les àrees temàtiques (font: Informe ACCIDI 2012 “La investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana”).

La UV té un marcat caràcter generalista, i la seua activitat investigadora abasta gairebé totes les branques del saber: Humanitats, Ciències Bàsiques i Enginyeries, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Educació.

Quant a l'estructura organitzativa de la recerca a la UV, els Estatuts indiquen que aquesta “…..s’ha de dur a terme individualment, en grups o unitats de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca o en altres centres o estructures propis o mixtos entre la UV i altres organismes, públics o privats”.

En aquest sentit, el Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d'estructures de recerca de la UV, estableix el marc per a la creació dels grups de recerca, així com de les estructures de recerca interdisciplinària (ERI) i instituts universitaris de recerca (instituts), com a estructures integrades per grups de recerca.