La Universitat de València és membre de l'Aliança FORTHEM, que forma part de la Iniciativa d'Universitats Europees.

 

Membres

L'Aliança FORTHEM va ser creada en 2019 i està formada per nou universitats europees. L’Aliança és una xarxa d'institucions que posseeixen el dinamisme i la flexibilitat per a experimentar formes innovadores de col·laboració.

La xarxa de l'Aliança está formada per:

  • Dijon (França)
  • Jyväskylä (Finlàndia)
  • Mainz (Alemanya)
  • Opole (Polònia)
  • Palermo (Itàlia)
  • Riga (Letònia)
  • València (Espanya)

Al setembre de 2021, l'Aliança FORTHEM va decidir convidar a dues noves universitats associades: 

  • Universitetet i Agder (Noruega), i
  • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Romania). 

Aquestes universitats es convertiren en socis de ple dret al setembre de 2022.


 

Participació d'estudiants, membres del personal i actors externs

El projecte FORTHEM augmenta la mobilitat d'estudiants i membres del personal, la cooperació amb actors externs i les activitats cíviques dels estudiants.


 

Universitats FORTHEM