NomAdreça/Telèfon/FaxWeb/Email/Xarxes socials
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT)

Campus Burjassot/Paterna

Parc Científic de la Universitat de València. C/ Catedrático Agustín Escardino, 9

46980 Paterna (València)

963 544 612

963 543 187

Geolocalització

www.uv.es/cect

info@cect.org

Delegació per a la Incorporació a la Universitat de València

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13. Nivell 5

46010 València (València)

963 983 160

963 983 200

Geolocalització

www.uv.es/incorporaciouv

futura@uv.es

Gabinet de la Rectora

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 4

46010 València (València)

963 86 41 20

Geolocalització

www.uv.es/gabinet-rectora

Gabinet de Premsa

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29

46022 València (València)

963 864 113

963 864 114

Geolocalització

Web

premsa@uv.es

Gerència

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 203

963 864 224

Geolocalització

www.uv.es/gerencia

gerencia@uv.es

Gerència - Secció de Nòmines

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963983065

963864219

Geolocalització

www.uv.es/gerencia/nomines

nomines@uv.es

Gerència - Secció de Seguretat Social

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

689208808

Geolocalització

www.uv.es/gerencia/seguretatsocial

seccionss@uv.es

Oficina de Control Intern

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 983 020

963 983 787

Geolocalització

www.uv.es/oci

control.intern@uv.es

Registre General

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13. Nivell 1

46010 València (València)

963 983 324

Geolocalització

www.uv.es/registre

registre@uv.es

Secretaria General

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13. Nivell 4

46010 València (València)

963 864 116

963 983 811

Geolocalització

www.uv.es/sgeneral

secretaria.general@uv.es

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

Campus Burjassot/Paterna

Edifici d'Investigació. C/ Dr. Moliner, 50

46100 Burjassot (València)

963 544 875

963 543 411

Geolocalització

www.uv.es/scsie

scsie@uv.es

admscsie@uv.es

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 204

963 864 458

Geolocalització

www.uv.es/sap

sap@uv.es

Servei d'Esports

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Menéndez Pelayo, 19

46010 València (València)

963 983 236

963 983 234

Geolocalització

www.uv.es/uvesports

servei.esports@uv.es

Servei d'Estudiants

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 100

963 864 117

Geolocalització

www.uv.es/servei-estudiants

Servei d'Extensió Universitària

C/ de la Universitat, 2

46003 València (València)

963 983 800

963 983 141

Geolocalització

www.uv.es/extensiouni

extensio@uv.es

Servei d'Informació i Dinamització

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Menéndez Pelayo, s/n

46010 València (València)

963 864 040 - 963 864 771

Geolocalització

www.uv.es/sedi

Servei d'Informàtica

Campus Burjassot/Paterna

C/ Dr. Moliner, 50

46100 Burjassot (València)

963 544 310

963 544 200

Geolocalització

www.uv.es/siuv

servei.informatica@uv.es

Servei de Biblioteques i Documentació

C/ Universitat, 2

46003 València (València)

963 983 140

963 864 833

Geolocalització

biblioteca.uv.es

biblioteca@uv.es

Servei de Comptabilitat i Pressupost

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 983 816

963 983 209

Geolocalització

www.uv.es/contab

comptabilitat@uv.es

Servei de Contractació Administrativa

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 983 116

963 983 162

Geolocalització

www.uv.es/contratacion

contratacion@uv.es

Servei de Cultura Universitària

C/ Universitat, 2

46003 València (València)

963 864 377

963 864 659

Geolocalització

www.uv.es/cultura

cultura@uv.es

extensio@uv.es

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)

Campus de Tarongers

Edifici Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sachis Guarner"

C/ Serpis, 29

46010 València (València)

961 625 030

961 625 032

Geolocalització

www.uv.es/sfpie

sfp@uv.es

udie@uv.es

Servei de Gestió de la Investigació

Campus de Blasco Ibáñez

Edifici Rectorat. Nivell 2 Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 041

Geolocalització

www.uv.es/serinves

servei.investigacio@uv.es

Servei de Llengües i Política Lingüística

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29, 2ª planta (edifici Beatriu Civera)

46022 València (València)

963 937 160 | 638 230 115

963 937 633

Geolocalització

www.uv.es/llengues

llengues@uv.es

Servei de Prevencio i Medi Ambient

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Amadeu de Savoia, 4-3ª

46010 València (València)

963 395 017

Geolocalització

www.uv.es/spma

s.prevencio.mediambient@uv.es

admspma@uv.es

Servei de Publicacions de la Universitat

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Arts Gràfiques,13

46010 València (València)

963 864 115

963 864 067

Geolocalització

puv.uv.es

publicacions@uv.es

Servei de Recursos Humans (P.A.S.)

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 212

963 864 290

Geolocalització

www.uv.es/pas

pas@uv.es

Servei de Recursos Humans (P.D.I.)

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

96 386 42 80

96 386 47 59

963 864 071

Geolocalització

www.uv.es/pdi

servei.pdi@uv.es

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

Campus de Blasco Ibáñez

Plaça de Cisneros, 4

46003 València (València)

963 864 180

963 983 462

Geolocalització

www.uv.es/relint

relaciones.internacionales@uv.es

Servei de Transferència i Innovació

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Amadeu de Savoia, 4

46010 València (València)

96 38 64044

Geolocalització

www.uv.es/serinves

servei.transferencia.innovacio@uv.es

Servei Tècnic i de Manteniment

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 205

963 983 479

Geolocalització

www.uv.es/stecnic

servei.tecnic@uv.es

Serveis Jurídics

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 100

963 864 600

Geolocalització

www.uv.es/asesju

assessoria.juridica@uv.es

Taller d'Audiovisuals

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29

46022 València (València)

963 983 259

963 864 306

Geolocalització

talleraudiovi.uv.es

infotau@uv.es

Unitat d'Emprenedoria-UVemprén

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Amadeu de Savoia, 4, baix

46010 València (València)

963 983 472

Geolocalització

www.uv.es/uvempren

uvempren@uv.es

Unitat d'Igualtat

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibáñez, 13. Nivell 4 (Edifici de Rectorat)

46010 València (València)

963 983 121

963 937 743

Geolocalització

www.uv.es/igualtat

igualtat@uv.es

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29 (edifici Beatriu Civera)

46022 València (València)

963 395 001

963 395 008

Geolocalització

www.valencia.edu/cdciencia

cdciencia@uv.es

Unitat de Gestió Campus d'Ontinyent

Campus de Ontinyent

Av. Compte Torrefiel, 22

46870 Ontinyent (València)

962 917 450

962 917 530

Geolocalització

www.uv.es/ontinyent

ontinyent@uv.es

Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Gascó Oliag, 5. Aulari V

46010 València (València)

963 983 053

963 864 540

Geolocalització

www.uv.es/ucabi

unitat.campus.blasco.ibanez@uv.es

Unitat de Gestió Campus de Burjassot

Campus Burjassot/Paterna

C/ Dr. Moliner, 50

46100 Burjassot (València)

963 544 301

963 544 302

Geolocalització

www.uv.es/unicabu

unitat.campus.burjassot@uv.es

Unitat de Gestió Campus dels Tarongers

Campus de Tarongers

Av. dels Tarongers, s/n. Aulari Sud, planta baixa

46022 València (València)

961 625 212

963 828 516

Geolocalització

www.uv.es/ungetaro

unitat.campus.tarongers@uv.es

Unitat de Qualitat

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29 (edifici Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sachis Guarner")

46022 València (València)

961 625 030

961 625 022

Geolocalització

www.uv.es/uq

unitat.qualitat@uv.es

Unitat de Suport als Instituts de Paterna

Campus Burjassot/Paterna

C/ Catedràtic José Beltrán, nº2

46980 Paterna (València)

963 543 472

963 543 576

Geolocalització

www.uv.es/webusi

usiupaterna@uv.es

Unitat de Suport als Instituts Tarongers

Campus de Tarongers

C/ Serpis, 29 (edifici Instituts d'Investigació)

46022 València (València)

963 828437

961 625 407

Geolocalització

www.uv.es/usitarongers

usitarongers@uv.es

Unitat Tècnica

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13

46010 València (València)

963 864 206

963 864 961

Geolocalització

www.uv.es/utecnica

sut@uv.es

Unitat Web i Màrqueting

Campus Burjassot/Paterna

C/ Dr. Moliner, 50

46100 Burjassot (València)

963 543 930

96 354 39 31

Geolocalització

www.uv.es/uwm

webmaster@uv.es

UVdiscapacitat

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 21

46010 València (València)

963 983 426

963 864 758

Geolocalització

www.uv.es/uvdiscapacitat

uvdiscapacitat@uv.es

UVOcupació

Campus de Blasco Ibáñez

C/ Amadeu de Savoia,4

46010 València (València)

961 625 901

961 625 920

Geolocalització

www.uv.es/uvocupacio

uvempleo@uv.es