Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

.
.
 

Novetats

Destacats

Processos selectius extraordinaris personal tècnic i d'administració

22-09-2023

EC2022_A1_30 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació (cultius cel·lulars i citometria de...Publicada al DOGV la Resolució amb el nom de la persona aprovada en el procés selectiu; s'obre termini per a la presentació de documentació.

19-09-2023

ECO2022_A1_62 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació, perfil edició...Resultats definitius del segon exercici, resultats de la fase d'oposició i termini per a presentar la documentació dels mèrits a valorar.

19-09-2023

ECO2022_A2_58 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2 i B1 (OEP...Publicada al DOGV la suspensió cautelar de la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

18-09-2023

ECO2022_A1_54 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient (OEP...Resultats provisionals del primer exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamaciones.

01-09-2023

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV (14.08.2023) la Resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades i nota informativa respecte a la documentació a presentar.

01-09-2023

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV (14.08.2023) la Resolució del Rectorat amb la llista de la persona aprovada i nota informativa respecte a la documentació a presentar.

01-09-2023

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

01-09-2023

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

01-09-2023

EC2022_C1_42 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

04-08-2023

ECO2022_A2_56 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

28-07-2023

ECO2022_A1_50 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil informàtica (OEP...Resultats definitius del primer exercici i nota informativa respecte a la realització del segon exercici.

28-07-2023

ECO2022_C1_61 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

28-07-2023

ECO2022_A1_55 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

24-07-2023

ECO2022_A1_51 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservació de...Plantilla de respostes i resultats provisionals del primer exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

18-07-2023

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada al DOGV la Resolució de suspensió cautelar de la Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

13-07-2023

ECO2022_C1_60 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (animalari) i...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

15-06-2023

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

14-06-2023

EC2022_A2_33 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria (OEP extraordinaria UVEG 2022)Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionari de carrera per a la seua publiicació.

31-05-2023

ECO2022_A2_59 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació,...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

24-05-2023

ECO2022_A1_49 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

23-05-2023

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat de la llista amb les persones aprovades. S'obri termini per a presentar la documentació; Publicada nota informativa respecte a la documentació a aportar per les persones aprovades

19-05-2023

ECO2022_A1_47 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, perfil periodista (OEP...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A2_57 Proves selectives per concurs oposició, d'access al grup A, subgrupo A2, escala tècnica mitjana d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

18-07-2023

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada al DOGV la llista amb les persones aprovades; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_43 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a encarregat/ada d'equip, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

Processos selectius personal tècnic i d'administració

01-09-2023

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Publicada al DOGV (07.08.2023) la Resolució amb la inclusió en la llista d'aprovats d'una nova aspirant que ha superat les proves selectives.

28-07-2023

REF: TL2021_C1 33 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C1-C2-C3Publicada en el DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades. Y nota informativa respecte de la documentació a aportar per aquestes persones.

21-07-2023

TL 2022_A116-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior de prevenció, esp Medicina del...Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de la persona aprovada i nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

REF: PI A2-45/2021 Proves Selectives pel Promoció Interna, Grup A, Subgrup A2, Escala de Gestió UniversitàriaPublicada al DOGV la Resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionàries i funcionaris de carrera.

18-07-2023

REF: TL2021_A244 Proves selectives del Grup A (Subgrup A2) de l'escala gestió universitària, d'administració general, pel torn lliurePublicada al DOGV la Resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionàries i funcionaris de carrera.

12-07-2023

TL 2022_A111-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, de administració especial. Escala tècnica superior de veterinària, pel torn lliureResultats provisionals de la fase de concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

15-06-2023

REF: TL A1-06/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior d'assessorament lingüístic,...Publicada al DOGV la resolució del rectorat de llista amb el nom de la persona aprovada. Nota informativa respecte de la documentació a aportar.

15-06-2023

REF: PI A2-02/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, d'administració especial. escala tècnica mitjana d'audiovisuals, per promoció...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada i nota informativa respecte a la documentació a aportar.

06-06-2023

REF: PI2022_ C1 66 Proves selectives, d'accés al grup C, subgrup C1, escala de suport administratiu, per promoció interna- Torn especialPublicada al DOGV la resolució de nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera.

31-05-2023

REF: TL C1-03/2022 -Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, d'administració especial. escala tècnica bàsica d'arquitectura delineant, pel...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

29-03-2023

REF: PI A1-40/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, Grup A, Subgrup A1, Escala Tècnics GestióPublicada al DOGV la resolució de nomenament de persones funcionàries de carrera.

Ampliació/creació de Borses de Treball

20-09-2023

BOL2023_C1_07 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, ETB INV PERFIL C3Llista definitiva de personas admeses i excloses i nota informativa sobre la realització de l'exercici.

18-09-2023

BOL2023_C1_08 Creació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informació, perfil Unitat Web i MàrquetingPublicada al DOGV la convocatòria; s'obri termini per a la presentació de sol·licituds de participació.

11-09-2023

BOL2023_A202 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2_animalari.Resultats definitius de l'exercici; s'obri termini per a presentar la documentació.

27-07-2023

BOL2023_A103 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüísticPublicada la resolució del Rectorat amb els noms de les persones seleccionades en la borsa de treball.

12-07-2023

BOL2023_C1_05 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, ETB INV PERFIL C2 ANIMALPublicada la resolució del Rectorat amb els noms de les persones seleccionades en la borsa de treball.

12-06-2023

BOL2023_A204 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'informàtica.Publicada la resolució del Rectorat amb el nom de les persones aprovades.

23-05-2023

BOL2023_A101 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de VeterinàriaPublicada la resolució del Rectorat amb el nom de les persones aprovades.

28-09-2022

BOL2021_A102 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'arquitecturaNota informativa que modifica la llista definitiva de les persones aprovades

11-07-2022

BOL2022_A102 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de Prevenció; Medicina del treballLlista defintiiva amb el nom de les persones aprovades en el procés selectiu

Borses de treball: darreres actualitzacions

Provisió de llocs

22-09-2023

LD2023_A1_24 Lliure designació. Cap de Servei Tècnic i de Manteniment, lloc 1011Publicada al DOGV la convocatòria, termini de presentació de sol·licituds

22-09-2023

LD2023_C1_22 LLiure Designació Secret Alt CàrrecNota informativa de la convocatòria d'entrevista.

12-09-2023

CM2023_A123 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, cap de secció de l'escala tècnica superior d'arquitecturaPublicada al DOGV la convocatòria; s'obri termini per a la presentació de sol·licituds de participació.

07-09-2023

LD2023_C1_21 LLiure Designació Secret Deganat, lloc 588, Fac Ciències BiológiquesResolució del Rectorat declarant desert el concurs.

24-07-2023

LD2023_A1_14 Lliure designació. Cap de Servei de la Unitat Tècnica, lloc 1426Resolució del Rectorat d'adjudicació de destinació.

18-07-2023

LD2023_A1_20 Lliure designació Cap Servei Biblioteques i Documentació, lloc 1523Publicada al DOGV la convocatòria, s'obri termini per a la presentació de sol·licituds; Resolució nomenament comissió avaluadora.

17-07-2023

LD2023_A1_19_Lliure designació Cap de Servei de Publicacions, lloc 2681Resolució nomenament comissió avaluadora

17-07-2023

LD2023_A1_18 Lliure designació Cap de Servei Recursos Humans PAS, lloc 1052Resolució nomenament comissió avaluadora

12-07-2023

REF: CM2023_A1/A2_A2_10 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1 de l'escala de tècnics de gestió, i grup A - subgrup A2 de l'escala de gestió...Resolució del rectorat d'adscripció del concurs de mérits i data de presa de possessió.

03-07-2023

CM2023_A1-A1/A2 Concurs de Mèrits A1 i A1/A2 Facultatius i Ajudants de BibliotequesNota informativa per nova modificació de la comissió avaluadora i informe de no paritat dels membres de la comissió.

14-03-2023

REF: CM2022_A168 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, escala tècnics de gestió.Resolució del rectorat d'adscripció del concurs de mérits i data de presa de possessió

Convocatòries de personal d'investigació

20-09-2023

CPI-23-447. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: Línea de investigación: «Comunidades microbianas adaptadas a ambientes extremos. CPI-23-447». Presentació de sol·licituds del 21 al 4 d'octubre de 2023

20-09-2023

CPI-23-483. Tècnic/a especialista de suport Projecte: Línea de investigación: «Comunidades microbianas adaptadas a ambientes extremos. CPI-23-483». Presentació de sol·licituds del 21 al 4 d'octubre de 2023

15-09-2023

CPI-23-477. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. TILEVAL. CPI-23-477.» Presentació de sol·licituds del 18 al 29 de setembre de 2023

15-09-2023

CPI-23-465. Investigador/a en formació Projecte: «Neutrinos: hunting a new physics scale. (CIDE-GENT/2018/019). CPI-23-465» Presentació de sol·licituds del 18 al 29 de setembre de 2023

15-09-2023

CPI-23-456. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Procesado en seco de células solares de unión simple de perovskita eficientes y estables. CPI-23-456» Presentació de sol·licituds del 18 al 29 de setembre de 2023

15-09-2023

CPI-23-458. Investigador/a no doctor/a Projecte: «MRR/Nanomateriales híbridos basados en elementos abundantes en la Tierra para la producción eficiente de hidrógeno y el almacenamiento de energía. CPI-23-458». Presentació de sol·licituds del 18 al 29 de setembre de 2023

15-09-2023

CPI-23-451. Investigador/a doctor/a Projecte: «Perovskitas semiconductoras integradas en estructuras fotónicas para dispositivos inteligentes de emisión y conmutación de luz. CPI-23-451» Presentació de sol·licituds del 18 al 29 de setembre de 2023

14-09-2023

CPI-23-476. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Perovskite solar cells with enhanced stability and appli- cability (VALHALLA). CPI-23-476» Presentació de sol·licituds del 15 al 28 de setembre de 2023

14-09-2023

CPI-23-474. Investigador/a doctor/a Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal: aplicaciones bio. CPI-23-474» Presentació de sol·licituds del 15 al 28 de setembre de 2023

14-09-2023

CPI-23-462. Investigador/a en formació Projecte: «Searching for new physics in the flavour sector with precision hadronic physics. (CIDEGENT/2021/037). CPI-23-462» Presentació de sol·licituds del 15 al 28 de setembre de 2023

14-09-2023

CPI-23-454. Investigador/a en formació Projecte: «Retos experimentales y teóricos en la frontera de intensidad: sabor y nueva física (RETIS). CPI-23-454». Presentació de sol·licituds del 15 al 28 de setembre de 2023

14-09-2023

CPI-23-464. Investigador/a en formació Projecte: «Multifunctional 2D Ferroic Heterostructures. (CIDEGENT/2021/005). CPI-23-464» Presentació de sol·licituds del 15 al 28 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-452-LI. Investigador/a doctor/a Projecte: «Sistemas de entrenamiento, simulación y realidad virtual. CPI-23-452» Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-472. Investigador/a no doctor/a Projecte: «MRR/Modelización computacional de materiales funcionales inteligentes para electrónica molecular. MODELEM. CPI-23-472» Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-469. Investigador/a en formació Projecte: «Física experimental de neutrinos en el IFIC. CPI-23-469». Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-471. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Radio galaxies: actors in cosmological evolution. RACE. CPI-23-471». Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-468. Investigador/a doctor/a Projecte: «Desconcierto informativo: calidad precarizada, sobre(- des)información y polarización. CPI-23-468» Presentació de sol·licituds de 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-470. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Optimización de la lectura digital: análisis e intervención en los procesos cognitivos implicados. CPI-23-470» Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

13-09-2023

CPI-23-466. Investigador/a no doctor/a Projecte: «MRR/Desarrollo de un modelo operativo para estimar las pérdidas por suciedad en plantas fotovoltaicas. CPI-23-466» Presentació de sol·licituds del 14 al 27 de setembre de 2023

12-09-2023

CPI-23-473. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Beyond omics: advances in their integration into cardiometabolic and neurodegenerative diseases incorporating the gender perspective and sustainability. CPI-23-473». Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2023

12-09-2023

CPI-23-457. Investigador/a doctor/a Projecte: «The standard model and beyond in the quantum information era. CPI-23-457» Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2023

12-09-2023

CPI-23-463. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Contrato de investigacions para la realización de diversos estudios en el área de la patologia bacteriana de peces de acuicultura. CPI-23-463» Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2023

12-09-2023

CPI-23-443. Investigador/a doctor/a Projecte: «Beyond omics: advances in their integration into cardiometabolic and neurodegenerative diseases incorporating the gender perspective and sustainability. CPI-23-443» Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2023

12-09-2023

CPI-23-467. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural precolombino. Arte y arquitectura maya. CPI-23-467». Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembrede 2023

12-09-2023

CPI-23-461. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Materials for energy conversion and spintronics. CPI23-461» Presentació de sol·licituds del 13 al 26 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-441. Investigador/a no doctor/a Projecte: «MRR/Sensores Remotos para la obtención de información predictiva de la producción de cultivos cereales. (PREDIC-PRO). CPI-23-441». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-448. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Agricultura de precisión en el cultivo del arroz: detección precoz de síntomas de Pyricularia oryzae y déficit de fertilizantes mediante imágenes de satélites y drones, DETECTORYZA.). CPI-23-448». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-445. Investigador/a no doctor/a Projecte: «MRR/Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-23-445». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-455. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe-COALESCE. CPI23-455» Pretentació de sol·licituds de 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-438. Investigador/a doctor/a Projecte: «Aprende, entrena, lee: una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico. CPI-23-438». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-446. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Breaking hierarchies. social mobility, economic dynamism and institutional development in the western Mediterranean (13th-17th centuries). CPI-23-446» Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre 2023

11-09-2023

CPI-23-453. Investigador/a doctor/a Projecte: «Retos experimentales y teóricos en la frontera de intensidad: Sabor y nueva física (RETIS). CPI-23-453». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

11-09-2023

CPI-23-450. Investigador/a no doctor/a Projecte: «La investigación española ante un modelo para publicar, compartir y gestionar datos de investigación en abierto sobre cancer stem cells. CPI-23-450». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 de setembre de 2023

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa