Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Oferta pública d'ocupació de l'any 2019

Correcció d'errades de la resolució de 13 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l'acord de consell de govern en la qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019. Publicada al DOGV el dia 26-12-2019.

Resolució de 13 de novembre de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2019.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 5 de novembre de 2019, va aprovar l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2019, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 226/2019). Publicada al DOGV el dia 17-12-2019.

_________________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2018

Correcció d'errades de la resolució de 12 de novembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l'acord de consell de govern en la que s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018. Publicada al DOGV el dia 27-12-2018

Resolució de 12 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública de col·locació per a l’any 2018.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 6 de novembre de 2018, va aprovar l’oferta pública de col·locació per a l’any 2018, referida al personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 233/2018). Publicada al DOGV el dia 19-11-2018

__________________________________________________________________

Oferta pública d'ocupació de l'any 2017

Resolució de 26 de juliol de 2017 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Govern en el qual s'aprova l'oferta pública de col·locació per a l'any 2017.

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la sessió ordinària del 25 de juliol del 2017, va aprovar l'oferta pública de col·locació per a l'any 2017, referida al personal d'administració i serveis de la Universitat de València (ACGUV 219/2017). Publicada al DOGV el dia 04-08-2017.