Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Normativa de la UV

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).

IUV 6/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió de la dedicació horària del personal d'investigació a càrrec del capítol pressupostari VI.

 

No hi ha normatives

Normativa Estatal

Referència Normativa Document(s)
L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

RD 103/2019

Reial Decret 103/2019, de l'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació