University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).

 

No hi ha normatives

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

RD 63/2006

Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s´aprova l´Estatut del personal investigador en formació