University of Valencia logo Logo del portal

  • Personal Tècnic i de Administració

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACGUV 19/2019

Acord de Consell de Govern 19/2019. Addenda Calendari 2019

ACGUV 18/2019

Acord de Consell de Govern 18/2019. Calendari General 2019

ACGUV 14/2017

Acord de la UV de 30 de gener de 2017 d'ampliació de la durada del permís de paternitat de naixement, guarda amb fins d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per qual es constituïsca l'adopció en l'àmbit de la UV.

ACGUV 302/2012

Reglament de jornada i horari de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 21/XII/2012. Modificat CG 2-IV-2019)

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 2/2019

Instruccions de gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2019

IUV 1/2019

Instruccions de gerència sobre les modalitats del permís de paternitat

IUV 9/2018

Instruccions per al gaudiment dels dies d'assumptes propis de l'any 2018 en la Universitat de València

IUV 3/2018

Instrucció de Gerència 3/2018 sobre tancament de centres i serveis Universitaris per a l'any 2018

IUV 9/2015

Sobre la gestión de la dedicación horaria en la Universitat de València

IUV 2/2015

Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy