University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Job position Name Telephone Email
Head of service Laura Coscollá Pascual 963864212          

laura.coscolla@uv.es

Senior administrative management technician Alejandro Carpena Méndez 96 38 64831 alejandro.carpena@uv.es

 

Gestió d'Expedients i de Borses

Job position Name Telephone Email
Head of Section M. Angeles Llorens Montolio 96 386 47 82

manllo@uv.es

Senior Adnimistrative management technician Ángeles Donoso Requena 96 386 48 31 angeles.donoso@uv.es

 

Gestió d'Expedients 

Head of the Management Unit M. Carmen Belmar Valls

96 162 58 31

Ext. 25831

M.Carmen.Belmar@uv.es

Administrative Aurora Llopis Andres

Ext. 51324

Aurora.llopis@uv.es
Administrative M.José Soriano Davó

96 398 32 48

Ext 51324

majosoda@uv.es
Administrative Margarita Simón Martínez

96 398 32 48

Ext 51324

margarita.simon-martinez@uv.es

Administrative Herminia Solanes Salinas Ext. 51324 Herminia.solanes@uv.es
Administrative Cristian Chacón Dalmau Ext. 51324 Cristian.chacon@uv.es

 

Gestió de Borses

Middle management technician Concepción Bañuls Ramos 96 386 48 34

cbanuls@uv.es

Administrative M.Angeles Díaz Rodriguez 96 386 48 34

madiazr2@uv.es

Administrative M.Ángeles Sáez Rodrigo Ext. 51310 Maria.A.Saez@uv.es

Gestión de Convocatorias y de Plantilla

Job position Name Telephone Email
Head of Section Laura Mateu López 96 386 48 32

laura.m.mateu@uv.es

Head of the Management Unit Amparo Sanchis Beltrán

96 398 30 97
ext. 51318

asanchis@uv.es

Administrative Isidoro Calero Roncero 96 386 42 12
ext. 51325

icaron@uv.es

Administrative Ana Varona Garcia 96 386 42 12
ext. 51325
Ana.Varona@uv.es
Administrative Raquel martínez Leganés 96 386 42 12
ext. 51325
raquel.martinez-leganes@uv.es
Administrative Inmaculada Aliaga Mercé 963 864 212 inamer@uv.es
Administrative M.José Gimeno Almela ext. 25773 M.Josefa.Gimeno@uv.es

 

Gestió d'Investigació

Job Position Name Telephone Email
Head of Research Staff Management Section José P. Lozano Lozano 96 386 41 94

jplozano@uv.es

Middle management technician M. Luz Tarazona Hernández 96 398 34 81

m.luz.tarazona@uv.es

Middle management technician Alvaro Cano Llorens 96 398 34 81

alvaro.cano@uv.es

Head of Management Unit Pepa Rubio Gascó 96 386 45 00

josefa.rubio@uv.es

Administrative Alberto Gómez Jiménez 96 386 45 00

alberto.gomez-jimenez@uv.es

Administrative Ramón Bermejo Santa Ext.25914

ramon.bermejo@uv.es

Administrative Laura Pinilla Garcia Ext 25725

laura.pinilla@uv.es

Administrative

 

Carmen Sanz Übeda 96 398 34 81 csanz@uv.es

Administrative

 

Rafael D. Roldán Calderón Ext 25914 rafael.roldan@uv.es
Administrative M. Carmen Valero Blasco Ext 25725 m.carmen.valero@uv.es

Hourly dedication management (GDH)

Job position Name Telephone Email
Middle Administrative Management Technician Juan Ángel Martínez Valiente

Ext. 25602

96 162 56 02

juan.a.martinez@uv.es
Middle Management Technician José Manuel Padillo Sanchis

Ext. 64217

96 386 42 17

cbanuls@uv.es

 

Gestió Informàtica

Job position Name Telephone Email

Programmer Analyst

Ana Dolores Benau Martinez

Ext. 25621

96 162 56 21

Adobemar@uv.es

 

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives.

El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.