Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

PROCEDIMENT DE LA CONVOCATÒRIA D'AMPLIACIÓ O CONSTITUCIÓ DE NOVES BORSES DE TREBALL.

En aplicació de l'article 3.2 de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diferents escales i categories professionals del personal d'administració i serveis (PAS), quan siga necessari constituir una borsa de treball o una ampliació de borsa pel procediment extraordinari, la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La resta de resolucions o documents del procés seran publicats en el tauler d'anuncis de la  Universitat de València.

En aquesta pàgina web, es publicarà, amb caràcter merament informatiu, la totalitat de resolucions i documents que s'hagen de publicar per a coneixement de les persones interessades.

Es publicarà en la pàgina “AMPLIACIÓ/CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL”, en la pestanya “OFERTA PÚBLICA”, (publicació de la convocatòria en el DOGV, terminis de presentació de sol·licituds, llistes d'admesos i exclosos, data de l'examen i qualsevol altra informació que, el tribunal o la Universitat de València, consideren necessari oferir a totes les persones interessades en qualsevol moment del procés.

Quan necessiten recaptar informació sobre les convocatòries que afecten a aspectes particulars o dubtes sobre com actuar, poden dirigir-se per correu electrònic a la nostra adreça:

convocatories@uv.es

No es donarà informació personalitzada per correu electrònic, d'aquells aspectes del procediment que hagen de ser oferits al conjunt de persones interessades per igual. Per exemple: ¿Quan serà la prova selectiva?, ¿Quan eixiran les notes?, etc.

En aquests casos, la informació, quan estiga disponible en el Servei de RRHH (PAS), es facilitarà a través de la publicació en la pàgina web de resolucions o notes informatives.

València, 27 de gener de 2020


• Si desitja consultar la Normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diferents escales i categories professionals del personal d'administració i serveis (PAS), pot accedir a la pestanya de “NORMATIVA” en la pàgina web: BORSES DE TREBALL.