Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

La Universitat de València posa a la disposició de les persones interessades una guia per a emplenar la sol·licitud de participació en les ofertes públiques d'ocupació temporal de llocs d'investigació o de suport a la investigació per Seu Electrònica de la Universitat de València.

Amb caràcter previ, es recomana que es realitze una lectura detallada de les bases de la convocatòria, en particular de les bases segona i tercera, referides respectivament a “Sol·licituds” i a “documentació que s'ha d'adjuntar electrònicament”, amb la finalitat que estiga preparada la documentació que s'ha d'aportar electrònicament: