Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

En aquesta secció trobarà informació sobre el funcionament i la gestió sobre les diverses borses de treball que estan en vigor a la Universitat de València.

El Consell de Govern, en la reunió del dia 19 de desembre de 2007, va aprovar la normativa que regirà la composició i el funcionament de les borses de treball. Aquesta normativa quedarà derogada el 30 de setembre de 2023.

El dia 1 d'octubre de 2023, entrarà en vigor el Reglament de creació i gestió de borses de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de València, Reglament aprovat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2023. ACGUV 198/2023

Tot seguit, enumerem les principals novetats de la nova normativa de borses de treball:

 • A partir de l’1 d'octubre de 2023 totes les persones integrants de les borses de treball passaran a l’estat “Disponible”, excepte les persones amb nomenament/contracte en servei actiu en eixa escala/categoria professional.

No obstant això, les borses de treball s’actualitzaran en el Tauler UV i pàgina web progressivament.

 • Les persones integrants de les borses de treball no han de justificar la no acceptació d’un nomenament/contracte. Per tant, no cal justificar la no acceptació.
 • Només existeix l’estat “Disponible” i “No disponible”, així com actiu quan la persona tinga un nomenament/contracte en eixa escala/categoria professional.
 • Deixa d’existir l’estat “Suspés”.
 • L’estat “No disponible” implica que la persona integrant de la borsa no rebrà oferiments, excepte de cobertura de llocs vacants sense reserva.

Situacions amb ocasió de “No disponible”:

 • Sol·licitud per interés particular de la persona integrant de la borsa (s’haurà de tramitar per registre electrònic).
 • A conseqüència:
  • d’haver rebutjat una oferta de treball,
  • de no contestar als oferiments dins de termini.
  • de renúncia al lloc de treball de l’escala o categoria on es troba actiu.

 • La “No disponibilitat” implica una penalització d’oferiments de tres mesos. Transcorregut aquest termini, la persona integrant de la borsa de treball haurà de sol·licitar el canvi d’estat a “Disponible”, quan desitge, per seu electrònica, dirigida al Servei de RRHH PAS, unitat gestora, PAS-BORSA.

El canvi d’estat en borsa serà efectiu en un termini màxim de cinc dies hàbils a partir de la data de la sol·licitud.

 • La no acceptació d’un nomenament/contracte no suposarà en cap cas la penalització en romandre en borsa de treball.

Vos recordem que, els llocs de treball vacants en una escala/categoria professional seran oferides a totes les persones integrants de la borsa de treball corresponents a eixa escala/categoria professional. L’assignació de vacant serà per ordre de borsa.

Situacions possibles:

 • En cas d’estar disponible i no acceptar, la persona passarà a l’estat “No disponible”.
 • En cas de estar en l’estat “No disponible” continuaran en eixe estat.
 • En cas d’estar en actiu en l’escala/categoria professional i no acceptar, continuaran en el mateix estat d’actiu.

Es recomana llegir el reglament de borses de treball sencer.

Es pot consultar aquesta i altres normatives que regulen les borses de treball de la Universitat de València en l'apartat de normatives.

Acta del sorteig públic de la lletra que ordenarà per ordre alfabètic les persones empatades en qualificacions en un procés selectiu a efectes de la constitució de les borses de treball en l’any 2024.

Per a qualsevol consulta: pasborsa@uv.es