Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Les nostres funcions:

El Servei de Recusos Humans PAS destina part dels seus efectius a la gestió dels contractes laborals temporals que es deriven de projectes/convenis d'investigació. Aquesta gestió inclou des de la convocatòria pública de l'oferta pública al DOGV fins al tràmit últim de l'extinció del contracte. Així mateix, també es gestionen els contractes laborals de les persones seleccionades en els diferents programes destinats a la formació del personal investigador post i predoctoral convocats pel Ministerio de Economía y Competitividad, Generalitat Valenciana i la pròpia Universitat de València, entre d'altres (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ACIF, CIAPOS, FPI, FPU, Atracció de Talent, etc.).

Formen part de les nostres funcions:

  • Assessorament, preparació, publicació i gestió de les convocatòries de personal a càrrec dels diferents projectes d'investigació.
  • Assessorament en els procediments de contractació del personal tècnic de suport a la investigació i del personal investigador a càrrec de projectes i programes d'investigació.
  • Gestió laboral de les contractacions del personal d'investigació.