Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Abans de traslladar-se a Espanya

Quins permisos o visats necessite?

Si eres ciutadà comunitari, necessitaràs comptar amb:

 1. NIE (Número d'Identificació d'Estranger) 
 2. Certificat electrònic.
 3. Número de la Seguretat Social

A més, si l'estada a Espanya és superior a 90 dies: una vegada t'hages instal·lat a València, és obligatori que sol·licites el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea.

Ampliar més
 

Obtenció del NIE

El NIE es pot obtenir en el consolat espanyol del teu lloc de residència o directament a Espanya.
Si ho tramites des de fora d'Espanya, l'assignació no és immediata, pot tardar 3 o 4 setmanes. Et recomanem que consultes amb el teu consolat espanyol de referència.
Si ho tramites a Espanya, pots sol·licitar-ho en qualsevol comissaria de la Policia Nacional amb tràmits d'estrangeria sol·licitant cita prèvia. Des del Servei de Recursos Humans et remetran un precontracte per a facilitar el tràmit.
Més informació sobre l'obtenció del NIE
Llistat de comissaries: Oficines de tramitació per a ciutadans estrangers a València
Pots descarregar els impresos de sol·licitud (EX15 per a sol·licitud NIE)
Per a pagar la taxa, has d'emplenar l'imprès. En l'autoliquidació de la taxa, en l'apartat “documents d'identitat” has de marcar la casella “assignació de NIE”

Certificat electrònic

Una vegada que tingues el NIE pots sol·licitar un certificat electrònic de persona física. Amb ell podràs signar documents digitalment (ho necessites per a signar el teu contracte laboral) i realitzar tràmits administratius de manera telemàtica:

 • Al teu país de residència: pots sol·licitar-ho en una Oficina Consular espanyola
 • A Espanya: hi ha diversos punts per a sol·licitar-ho, en la pròpia UV el pots tramitar fàcilment, tant en el Registre General (cita prèvia) com en els registres auxiliars dels centres. 

 

Nombre de la Seguritat Social

Amb el certificat electrònic pots sol·licitar el teu número de la Seguretat Social a través de la seu electrònica: https://go.uv.es/1GFLIED.

L'assignació és immediata.

 

Obtindre targeta sanitària europea

Aquesta targeta permet accedir als serveis mèdics a aquelles persones procedents de l'espai econòmic europeu i de Suïssa. Les
persones que posseïsquen aquesta targeta rebran atenció mèdica en les mateixes condicions que els residents a Espanya. Consulta informació ampliada i detalls de com obtindre-la en la web de la Comissió europea

 
Una vegada a Espanya. Qüestions administratives

Obtenció de la targeta d'identitat d'estranger

Si no eres ciutadà comunitari, quan arribes a Espanya, has de sol·licitar la TIE en el termini d'1 mes des de l'entrada al país. *Recorda que és obligatori que sol·licites la TIE si l'estada és superior a 180 dies.
A València, l'emissió de targetes per a ciutadans no comunitaris correspon la Comissaria de policia de Patraix (C/ Dels Gremis, 6 – València). Has de sol·licitar cita prèvia per a "Policia presa de petjades-expedició de targetes i renovació de targetes de llarga duració"  
Si sol·licites la TIE amb una autorització de residència en virtut de la llei 14/2013, d'emprenedors, aconsegueix el model de sol·licitud de la targeta

Certificat de registre de ciutadà UE

Si eres ciutadà de la Unió Europea i l'estada a Espanya és superior a 90 dies: una vegada t'hages instal·lat a València, és obligatori que sol·licites el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea.

A València, s'ha de tramitar en la Comissaria del Carrer Bailèn, mitjançant l'obtenció de cita prèvia. Més informació


NOTA: si ja resideixes a Espanya i no tens NIE, pots sol·licitar directament el Certificat de Registre de Ciutadà de la UE i obtindre el NIE en el mateix tràmit.

Targeta sanitària en GVA

Sol·licitar la Targeta Sanitària que et permetrà rebre assistència sanitària mentre residisques a Espanya. Més informació.

 
Una vegada a Espanya. Qüestions administratives II

Empadronament

A Espanya, és obligatori que tota persona estiga registrada en el Padró del municipi en el qual resideix actualment. Gestiona el teu empadronament en el municipi de València. Si residires en un altre municipi has de contactar amb l'ajuntament corresponent.

Impostos

A Espanya, l'Agència tributària és l'entitat encarregada de tot el relacionat amb la tributació i els impostos. Consulta la seua pàgina web si tens algun dubte sobre la teua situació tributària. Allí també podràs concertar una cita amb algun especialista si necessites un tracte més personalitzat.

Inscripció en el cens electoral de residents estrangers

Els ciutadans comunitaris tenen dret a votar a Espanya, tant en les eleccions municipals com en les europees. Més informació sobre com has de procedir i quins requisits has de complir.

 
Viure a Espanya: Qüestions Pràctiques

Transport públic a València

La Universitat de València s'estén per tota la ciutat de València i per la seua àrea metropolitana sobre tres campus universitaris: el Campus articulat per l'avinguda de Blasco Ibáñez, el Campus dels Tarongers i el Campus de Burjassot-Paterna.

Tres campus situats a València i la seua àrea, comunicats físicament a través de la xarxa de metro i de tramvia, que acullen nombrosos instituts d'investigació, les dèsset facultats i l'Escola Tècnica Superior que conformen l'actual Universitat de València.

Campus de Blasco Ibañez

Distribuït al llarg de l'avinguda de Blasco Ibáñez de València, en aquest Campus es localitzen el Rectorat i els Serveis Centrals de la Universitat, així com la Clínica Odontològica Universitària, el Col·legi Major Lluís Vives, les Biblioteques d'Humanitats "Joan Reglà”, de Ciències de la Salut “Pelegrí Casanova”, de Psicologia i Esport, el Campus d'Esports i les Facultats d'Infermeria i Podologia, Medicina i Odontologia, Geografia i Història, Psicologia, Filosofia i Ciències de l'Educació, Filologia, Traducció i Comunicació, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i la Facultat de Fisioteràpia.

 • Autobús (EMT): 9, 10, 12, 29, 30, 31, 40, 41, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 90
 • Metro: línia 3; parada "Facultats"

Campus de Burjassot - Paterna

Localizat en els termes municipals de Burjassot i de Paterna, aquest Campus, vertebrat amb la resta de Campus Universitaris a través de la xarxa de tramvia, està compost per les Facultats de Matemàtiques, Ciències Biològiques, Química, Física, Farmàcia i Escola Superior d'Enginyeria.

 • Autobús (EMT): 63
 • Tranvia: línia 4; parades "Campus", "V. Andrés Estellés", "TVV" (si vas a l'ETSE) i "Santa Gemma - Parque Científico UV" (Zona B)
 • Metro + bici municipal: línia 1 fins"Empalme" i enlazar con el sistema de bicis municipals Mibisi fins la Fac. de Farmàcia o fins al Parc científic.

Campus dels Tarongers

És el Campus més recent de la Universitat, construït entorn en les avingudes Ramon Llull i Tarongers, a València.
En aquest Campus estan situades les Facultats de Dret, Economia, Ciències Socials i Magisteri.

Allotjament

València és una ciutat acollidora, amb una llarga tradició històrica i cultural que es remunta a molts segles arrere. És alhora, una ciutat moderna i intel·lectualment estimulant. Viure ací pot ser una experiència molt positiva per a tots, xiquets, joves i adults. Existeixen múltiples oportunitats per a trobar allotjament a València a preus més que raonables. La Universitat de València posa a la disposició de tota la comunitat universitària una sèrie de col·legis majors localitzats molt a prop o integrats dins dels campus.

 

Col·legis majors propis

Els col·legis majors són centres universitaris que proporcionen residència, preferentment als membres de la comunitat universitària, i promouen la formació humana, cultural i científica dels qui resideixen. Poden ser propis o adscrits En la Universitat.

El Colegi Major Rector Peset

Residència Universitaria Damià Bonet

 

Conducció de vehicles

Si tens la intenció de conduir vehicles de tracció mecànica a Espanya, has de recaptar informació sobre la validesa del teu permís de conduir i dels tràmits que has de realitzar per a obtindre'l o renovar-lo en cas que siga necessari. De manera similar, has de conéixer les regulacions que siguen aplicable en cas de voler importar el teu vehicle des de l'estranger per a conduir-lo a Espanya. L'òrgan oficial encarregat de la tramitació de totes aqueixes gestions i de proporcionar la informació fidedigna i actualitzada és la Direcció General de Trànsit, consulta la seua pàgina web per a obtindre informació i per a concertar una cita en cas que siga necessari.

Obrir un compte bancari

En arribar a Espanya és molt probable que necessites obrir un compte bancari. Podràs trobar sucursals de diverses entitats repartides per tota la ciutat. Si eres ciutadà comunitari pots realitzar aquesta gestió acudint a una oficina de l'entitat de la teua elecció amb el document d'identitat del teu país d'origen o amb el teu passaport i el certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea. Si no eres ciutadà comunitari també pots obrir un compte, però en aquest cas has de presentar o bé la teua Targeta d'Identificació d'Estranger (TIE) o el teu passaport en vigor.

Llistat de les entitats financeres a Espanya.

 
En la UV: Qüestions pràctiques

Signatura de contracte i documentació associada

Una vegada superat el procés selectiu, des del Servei de Recursos Humans PTGAS Investigació es contactarà amb la persona seleccionada per a requerir-li la documentació necessària per a la formalització del contracte:

 • Justificació possessió requisits i mèrits al·legats en la convocatòria, entregant una còpia acarada
 • Sol·licitud d'homologació o equivalència dels seus títols acadèmics oficials, només en cas de disposar de títols de sistemes educatius diferents a l'espanyol, fins i tot pertanyent a un país membre de la Unió Europea

A més del contracte, la persona seleccionada haurà d'entregar:

 

 

Comunicació amb RH i Seguretat Social

Qualsevol comunicació amb el Servei de Recursos Humans PTGAS Investigació, sol·licitant informació, ajuda, certificació, carnet universitari, etc., es realitzarà a través de l'eina de tiqueting de la UV:

En cas d'Incapacitat Temporal, Accident de treball o de Malaltia Professional, Permís per Naixement i Cura de menor, etc. té disponible tota la informació  en la secció de Seguretat Social.

GDH/GDI

Tant el PDI com el personal investigador contractat tenen l'obligació de registrar la dedicació o jornada de treball, a través de l'aplicació informàtica habilitada:

Calendari laboral

Si vols conéixer les condicions generals per al personal *PTGAS investigació, consulta el calendari general de la UV (pdf)

Finalment, li recordem que ha de gaudir les vacances que li corresponguen, abans de finalitzar la seua contractació. Per a consultes relacionades amb aquesta qüestió ha de posar-se en contacte amb la persona encarregada de la gestió de *GDH del seu departament / centre.

Correu Electrònic UV

A la signatura del contracte, se't crearà una adreça de correu electrònic de la UV, que és l'oficial en les teues relacions amb la UV, així com un usuari i contrasenya que et permetran accedir a tots els serveis i aplicacions UV.

Targeta universitària

La Universitat de València ofereix la possibilitat de disposar d'una targeta identificativa com a persona integrant de la seua comunitat universitària, útil per a l'accés a les seues instal·lacions i per a l'obtenció i retirada de material.

El departament de recursos humans et facilitarà les instruccions per a obtenir aquesta targeta.

Serveis informàtics

La Universitat de València ofereix una gran varietat de serveis informàtics a tota la comunitat universitària. En la pàgina web del servei d'informàtica podràs trobar tota la informació necessària per a accedir i posar en marxa serveis com:

 • Adreça electrònica i bústia associada
 • Connexió a la xarxa privada virtual VPN
 • Connexió WIFI a EDUROAM
 • Servei d'emmagatzematge en disco.uv.es i nÚVol
 • Espai web i blog personal
 • Aula Virtual
 • Recursos de computació
 • Microsoft Office 365

En cas que siga necessari resoldre algun problema es pot fer una petició personalitzada d'assistència.

El Centre d'Idiomes

En el centre d'idiomes de la Universitat de València tindràs l'oportunitat d'ampliar els teus coneixements d'idiomes a tots els nivells, amb un equip docent compost majoritàriament per professors natius i en les millors instal·lacions possibles.

Altres serveis

La Universitat de València ofereix gran varietat de serveis als membres de la comunitat universitària. Visita les pàgines web de cadascun per a trobar tota la informació que necessites sobre com accedir a ells.