Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Contractació oberta, transparent i basada en els mèrits de personal investigador (OTM-R)

De què es tracta?


“OTM-R Package” és un paquet d'eines pràctiques i útils per a implementar pràctiques de contractació obertes, transparents i a base de mèrits en Organitzacions de Desenvolupament de la Recerca.

Inclou:

• El fonament: per què és OMT-R essencial?
• Els principis i la guia: com hauria de ser un bon sistema OTM-R?
• Una llista com a autoavaluació: com es mesuren les pràctiques actuals?
• La caixa d'eines: una guia pas a pas per a millorar les pràctiques OTM-R
• Exemples de bones pràctiques
Per què és necessari?

OTM-R s'assegura de que es contracta a la millor persona per al treball, garanteix igualtat d'oportunitats i accés per a tots i totes, facilita el desenvolupament en un portfoli internacional (cooperació, competició, mobilitat) i fa que les eixides professionals en recerca siguen més atractives.


Què guanyaria jo?


OTM-R beneficia als investigadors, institucions i un sistema de recerca més ampli. Més específicament, OTM-R fa que les carreres de recerca resulten més atractives, assegura igualtat d'oportunitats i facilita la mobilitat. En conjunt, pot ser que contribueixa a un augment en la rendibilitat de les inversions en recerca.

 


Descobreix més en la secció de EURAXESS sobre la Política de Carreres professionals en Recerca.