Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) recolza a les institucions i organismes de recerca per a que adopten en les seues polítiques i les seues pràctiques els principis i recomanacions de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació del Personal Investigador (d'ara endavant, «Carta i Codi»). La seua aplicació concreta té com a objectiu promoure i millorar la contractació, les condicions de treball i la carrera investigadora, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament de l'Espai Europeu de Recerca.

Les institucions de recerca que actuen d'acord amb la «Carta i Codi» estan autoritzades a utilitzar el logotip HR-Excel·lència en Recerca. El procediment d'obtenció d'aquest segell consta de cinc fases:

  • 1. Anàlisi interna de la institució segons els principis de la «Carta i Codi»
  • 2. Desenvolupament i publicació d'un pla d'acció
  • 3. Examen i aprovació del logotip per la Comissió Europea
  • 4. Execució i autoavaluació del pla d'acció (cada dos anys)
  • 5. Avaluació externa (cada quatre anys)

Pot obtenir més informació sobre el procés HRS4R en la pàgina web d'Euraxess.