Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Comitè de Supervisió

Comitè de supervisió

 • Vicerector de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació: Joaquín Aldás-Manzano (president).
 • Vicerector de Recerca: Carlos Hermenegildo Caudevilla.
 • Vicerectora d'Innovació i Transferència: Rosa M. Donat Beneito.
 • Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat: Ernest Cano Cano.
 • Vicerrector d'Internacionalització i Multilingüisme: Carles Padilla Carmona.
 • Gerent: Juan Vicente Climent Espí.
 • Secretària General: María Elena Olmos Ortega.


Grup de treball

 • Vicerector de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació: Joaquín Aldás-Manzano (president).
 • Vicerector de Recerca: Carlos Hermenegildo Caudevilla.
 • Vicegerent de Recursos Humans i Administració: José Ramírez Martínez.
 • Vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació: Lluïa Echevarría Gil.
 • Cap del Servei de Personal Docent i Investigador: Teresa Bondía Alberola.
 • Cap del Servei de Personal d'Administració i Servei: Laura Coscollá Pascual.
 • Cap del Servei de Recerca: María José Tudela Barceló.
 • Cap del Servei de Transferència i Innovació: Consuelo Cuenca Belenguer.
 • Cap del Servei de Relacions Internacionals: Carlos Pomer Monferrer.
 • Cap de la Secció Internacional de Recerca i desenvolupament: Ángeles Sanchís Polo.
 • Delegat de la rectora per a l'Aliança Forthem: Esteban Sanchís Kilders
 • Delegat de la rectora per a Accions Estratègiques de Recerca: Joel González Cabrera.


Representants dels Investigadors

 • R1: Estefanía Ballester Chirica (Investigadora Pre-doctoral)
 • R2: Consuelo Parreño Torres (Professora Ajudant Doctora)
 • R3: Joel González Cabrera (Professor Titular d'Universitat)
 • R4: María del Carmen Gómez Cabrera (Catedràtica d'Universitat)