Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Eleccions sindicals 2022

Durant els propers mesos i fins l'1 de desembre es desenvoluparan les eleccions sindicals de l'any 2022.
En aquesta pàgina es publicarà tota la informació relativa a aquest procés: censos, candidatures, meses electorals, resultats, etc. que es vagen produint, amb la intenció que el conjunt de la comunitat universitària es trobe informada de com s'estan desenvolupant les eleccions sindicals.
Aquesta informació va dirigida exclusivament al personal de la Universitat de València, per la qual cosa només serà accessible per als qui ostenten aquesta condició. No obstant això tota aquella informació que puguem compartir amb la ciutadania, serà publicada en les notes informatives.
El dia 5 de setembre es va rebre el preavís electoral, realitzat per diverses organitzacions sindicals, en el qual se'ns comunica que l'inici del procés serà el pròxim dia 6 d'octubre de 2022.

València 22 de setembre de 2022

Notes informatives

  • La Gerència de la Universitat de València comunica al personal funcionari i laboral que amb data 5 de setembre de 2022 ha entrat en el Registre General un escrit de promoció de les eleccions sindicals per a la Junta de Personal PAS, la Junta de Personal PDI i el Comitè d'Empresa. 22-09-2022
  • Els promotors han sigut els sindicats: FE-CCOO PV; CSIF-CV; UGT-Serveis Públics-PV; STEPV-Iv; i ANPE-FSES. 22-09-2022
  • El procés electoral començarà el 6 d’octubre de 2022. 22-09-2022
  • El vot anticipat podrà exercir-se des del 18 fins al 28 de de novembre en qualsevol registre d'entrada de la Universitat de València.
  • Nova informació publicada respecte al vot anticipat i els registres de la UV.