Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Mesures de prevenció conflicte d'interessos

La Universitat de València va expressar el seu compromís inequívoc amb el manteniment dels més alts nivells d'exigència ètica i jurídica, així com l'adopció i l'impuls dels principis d'integritat pública, imparcialitat i honestedat en tots els seus àmbits d'actuació.

Com a manifestació d'aquest compromís, el Consell de Govern, en sessió plenària de 13 de desembre de 2021, va aprovar el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interés (ACGUV2021-303) en la qual es defineix el procediment inicial per a abordar la prevenció i la correcció de situacions de conflictes d'interés, s'estableix un canal de denúncia interna i es preveu la constitució de la Comissió d'Integritat Pública.

El Servei de Recursos Humans PAS, en compliment d'allò establert a l'esmentat Full de ruta, posa a disposició de les persones interessades o d'aquelles que formen part d'algú dels òrgans tècnics de de selecció els següents models d'impresos:

  1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
  2. Compromís de confidencialitat si es disposa d'accés a la base de dades de l’Àrea de Personal d’aquesta institució, fonamentalment a través de l’aplicació informàtica UXXI RH.  
  3. Sol·licitud d'accés vista d'expedient administratiu.

 

Més informació UVintegritat.