Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Personal Tècnic i de Administració

Per poder participar en aquests processos selectius cal presentar la sol·licitud corresponent que apareix junt amb cada convocatòria en aquesta web.

La presentació de sol·licituds es pot fer:

  • Al Registre General de la Universitat de València.

Av. Blasco Ibáñez, 13, baix

46010 València

  • A qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o a les oficines públiques a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • A les oficines de Correus presentant la sol·licitud en sobre obert, perquè l'empleat/da la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data.

Les sol·licituds no registrades i/o no signades seran excloses del procés selectiu.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:

  • Fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola, fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.
  • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent.
  • Currículum vitae, amb acreditació dels mèrits al·legats mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa dels documents acreditatius.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies