Filtrar grups
Per branca de coneixement:
 Arts i humanitats
 Ciències bàsiques i experimentals
 Ciències de la Salut
 Ciencias sociales y jurídicas
 Educació
 Enginyeria i Arquitectura
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-001 PAFZP Patogens en l'acuicultura: patogens de peixos i zoonòticos Carmen Amaro González
GIUV2013-002 CAMAP Grup de modelatge de plasmes astrofísics assistit per computador Miguel Ángel Aloy Toras
GIUV2013-003 SAMA Seguretat alimentària i mediambiental Yolanda Picó García
GIUV2013-004 MC2 Mètodes cuantitatius per a la medició de la cultura i l´educació Olga Blasco Blasco
GIUV2013-006 SMolMat Materials moleculars commutables José Antonio Real Cabezos
GIUV2013-007 GLCC Grup de literatura catalana contemporània Vicent Simbor Roig
GIUV2013-008 UNIPSICO Grup de recerca psicosocial de la conducta organitzacional Pedro Rafael Gil Monte
GIUV2013-009 LINCE Laboratori de investigació en cèl·lules endotelials Susana Novella del Campo
GIUV2013-010 VALORTO-INVES Grup de recerca en ortodòncia Vanessa Maria de Paredes Gallardo
GIUV2013-011 EFME Group d'investigació de efectes del medi Ignacio Nilo Tuñón García de Vicuña
GIUV2013-012 CiTrans Comunicació intercultural i traducció Juan José Martínez Sierra
GIUV2013-013 LISITT Laboratori integrat de sistemes intel · ligents i tecnologies de la informació a trànsit Juan José Martínez Dura
GIUV2013-014 MODHIS Regulació epigenètica per modificació de histones Ramón Sendra Pérez
GIUV2013-015 SYMOBIA Síntesi de molècules per aplicacions biotecnológiques Antonio Abad Somovilla
GIUV2013-016 AFIPS Grup en activitat física i promoció de la salut Isaac Estevan Torres
GIUV2013-017 IDAL Laboratori d'anàlisi intel·ligent de dades Antonio José Serrano López
GIUV2013-018 LEQ Laboratori d'electroquímica José Juan García Jareño
GIUV2013-019 ZOORECERC Grup de recerca en zoologia Jesús Selfa Arlandis
GIUV2013-020 LSyM Laboratori de simulació i modelatge Rafael Javier Martínez Dura
GIUV2013-021 DRAFBE Diferenciabilitat, renormaments i funcions analítiques en espais de Banach Pablo Galindo Pastor
GIUV2013-022 BEC Biodiversitat i evolució de cnidaris Álvaro Luis Peña Cantero
GIUV2013-023 ZOOMAR Zoología marina Juan Antonio Raga Esteve
GIUV2013-182 DEM+ Grup d´investigació sobre poder constituent i nou constitucionalisme Rubén Martínez Dalmau
GIUV2013-024 GINFAR Farmacologia de la inflamació María Carmen Montesinos Mezquita
GIUV2013-025 EVALUAMECO Formulació i avaluació tecnològica i farmacocinètica de medicaments i cosmètics Matilde Merino Sanjuan
GIUV2013-026 EMPRECOOP Emprenedoria, Direcció d'empreses cooperatives i de l'economia social i Sostenibilitat Corporativa Vanessa Campos Climent
GIUV2013-027 FUSCHROM Estudis fonamentals en cromatografia M. Celia García Álvarez-Coque
GIUV2013-028 GICAPC Grup d'investigació per al control analític de productes cosmètics Alberto Chisvert Sania
GIUV2013-029 PERMUT Propietats aritmètiques i estructurals dels grups, semigrups i brides. Aplicacions Adolfo Ballester Bolinches
GIUV2013-030 GREV Grup de xarxes i entorns virtuals Juan Manuel Orduña Huertas
GIUV2013-031 DITIPS Dissenys i tècniques d'investigació en psicologia social Sergio Murgui Pérez
GIUV2013-033 INNOMARK Grup d'investigació en màrqueting i innovació en comerç i serveis Irene Gil Saura
GIUV2013-034 GIRLC Grup d'investigació en la recepció de les literatures clàssiques Mireia Movellán Luis
GIUV2013-035 LICAMEHD Literatura catalana medieval i humanitats digitals Roser Anna Cantavella Chiva
GIUV2013-037 HistConcep Història conceptual i crítica de la modernitat Faustino Oncina Coves
GIUV2013-038 CLECEM Cromatografia liquida, electroforesi Capil·lar i espectrometria de masses Ernesto Simó Alfonso
GIUV2013-039 ELEAM Estudis sobre la llengua espanyola a Amèrica M. Milagros Aleza Izquierdo
GIUV2013-040 EDPNOL Equacions en derivades parcials no lineals José M. Mazón Ruiz
GIUV2013-041 MODeLiC Materials orgànics per a la detecció i alliberament controlat Pablo Gaviña Costero
GIUV2013-043 LABORUM3.0 Grup d'investigació sobre transformacions en dret del treball i de la seguretat social José María Goerlich Peset
GIUV2013-044 MUPART Memòria i significat: ús i percepció dels vestigis del passat en l'àmbit valencià de l'Edat Mitjana i Moderna Amadeo Serra Desfilis
GIUV2013-045 GRANVELLE Edició i estudi de l'epistolari d'Antoine Perrenot de Granvelle Julia Benavent Benavent
GIUV2013-046 GI2AM Grup d'investigació en enginyeria ambiental M. Carmen Gabaldón García
GIUV2013-047 CompAC Grup d'astrofísica i cosmologia computacional José María Martí Puig
GIUV2013-048 ADHEME Anàlisi didàctica, històrica i epistemològica de les matemàtiques escolars Irene Ferrando Palomares
GIUV2013-049 GROC Grup de Recerca en optimització combinatòria Rafael Martí Cunquero
GIUV2013-050 ECOLAB Unitat de investigació d'economia del treball i política laboral Josep Banyuls Llopis
GIUV2013-051 EFRAREME Estudis francesos literaris i traductològics: recepció i mediació Evelio Miñano Martínez
GIUV2013-052 NQCC Nucleases químiques basades en composts de coordinació Sacramento Ferrer Llusar
GIUV2013-053 NEUROFUNC Laboratori de neuroanatomia funcional comparada de la Universitat de València Vicent Manuel Teruel Martí
GIUV2013-054 GIRHTC Grup d'investigació en retòrica, humanisme i tradició clàssica Ferran Grau Codina
GIUV2013-055 GEOART Art i arquitectura a l'Edat Moderna Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
GIUV2013-056 Val.Es.Co. València espanyol col·loquial Emilio Antonio Briz Gómez
GIUV2013-057 FET-TRANS Física estadística i termodinàmica dels processos de transport Salvador Mafé Matoses
GIUV2013-058 InMIDE Grup d'investigació en migració i cooperació al desenvolupament Joan Lacomba Vázquez
GIUV2013-059 UV-ERS Grup de teledetecció ambiental María Amparo Gilabert Navarro
GIUV2013-060 GEHTD Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia Francisco Javier Navarro Navarro
GIUV2013-061 CALAGUA-UV Grup d'investigació en tecnologies del medi ambient Aurora Seco Torrecillas
GIUV2013-062 LLICVALSOR Llengua, literatura i cultura valenciana del Segle d'Or a la Renaixença Vicent Josep Escartí Soriano
GIUV2013-064 ELITE-PAC Escriptures literàries: patrimoni i actualitat M. Teresa Ferrer Valls
GIUV2013-065 INVESDROGA Psicobiología de les drogodependències José Miñarro López
GIUV2013-066 CARGRUPS Caràcters i classes de conjugació de grups finits Gabriel Navarro Ortega
GIUV2013-067 BIONUTEST Estudi d'estabilitat, biodisponibilitat i efectes biològics de components dels aliments i avaluació nutricional Reyes Barbera Sáez
GIUV2013-068 GENEVOL Genètica evolutiva Andrés Moya Simarro
GIUV2013-069 Facthum Grup d'investigació en factor humà i seguretat viària Luis Montoro González
GIUV2013-070 HiPIS Sistemes intel·ligents i d'altes prestacions Miguel Arevalillo Herráez
GIUV2013-071 ESDESOST Estudis de sostenibilitat José Manuel Rodríguez Victoriano
GIUV2013-072 CRECYCSEM Grup de creixement cristal·lí i caracterització de semiconductors Vicente Muñoz Sanjosé
GIUV2013-073 INNOMAT Innovació en materials i técniques de caracterització Ana Cros Stotter
GIUV2013-074 GRSV Grup de radiació solar María del Pilar Utrillas Esteban
GIUV2013-075 MINTOTA Miniaturització i mètodes totals d'anàlisi Pilar Campins Falcó
GIUV2013-076 TRAFIPROT Tràfic de proteïnes Fernando Aniento Company
GIUV2013-078 RIALE Relacions interculturals Alemanya-Espanya Ingrid María García Wistadt
GIUV2013-079 R.F.E.M. Radiofarmàcia i estabilitat de medicaments Facundo Pérez Giménez
GIUV2013-080 HISLEDIA Història i historiografia de la llengua castellana en la seua diacronia M. José Martínez Alcalde
GIUV2013-081 GIEL Grup d'investigació en ensenyament de llengües Carmen Rodríguez Gonzalo
GIUV2013-082 DRUGBIOP Grup d'optimització de la biodisponibilitat de fàrmacs Ana Melero Zaera
GIUV2013-083 BATWoW Dones escriptores transatlàntiques britàniques i americanes M. José Coperías Aguilar
GIUV2013-084 GEO Grup d'electromagnetisme i ones Enrique Navarro Camba
GIUV2013-085 ImaFoton Imatge i fotonica Manuel Martínez Corral
GIUV2013-087 ESALDI Espais i álgebres de funcions diferenciables Manuel Maestre Vera
GIUV2013-088 CyD Cultura i desenvolupament Nuria Girona Fibla
GIUV2013-089 RIUMED Hidrologia mediterrània Ana Camarasa Belmonte
GIUV2013-090 MedArb MedArb Silvia Barona Vilar
GIUV2013-091 TCE Teatre contemporani europeu (segles XVIII-XXI): critica, recepció i trasnacionalitat Ignacio Ramos Gay
GIUV2013-092 GRETRALIGREHIMP Grup de recerca i traducció de literatura grega d'època hel·lenística i imperial Jorge Luis Sanchis Llopis
GIUV2013-093 TRANSICIONS Transicions entre formació i ocupació en contextos de vulnerabilitat social Fernando Marhuenda Fluixà
GIUV2013-094 ARSMAYA Grup de recerca en art, arqueologia i patrimoni cultural Cristina Vidal Lorenzo
GIUV2013-095 DIDGEOMAC Grup d'investigació en didàctica de la geometria i en estudiants d'alta capacitat matemàtica Ángel Gutiérrez Rodríguez
GIUV2013-096 BCPUV Biologia de la conservació de plantes Pilar Soriano Guarinós
GIUV2013-097 UDF-TM Unitat de disseny de fàrmacs i topologia molecular Jorge Gálvez Álvarez
GIUV2013-098 EVOSALUD Evolució i salut: evolució experimental i epidemiologia Fernando González Candelas
GIUV2013-099 OMMEE Optimització i models matemàtics per a l'economia i l'empresa Vicente Liern Carrión
GIUV2013-100 NC Neurobiologia comparada José Manuel García Verdugo
GIUV2013-101 GPF Grup de recerca sobre persona i famlilia José Ramón de Verda Beamonte
GIUV2013-102 GREAV Grup de recerca en pedagogia universitària, educació al llarg de la vida i desenvolupament sostenible Bernardo Gargallo López
GIUV2013-103 CREARI Grup de recerca en pedagogies culturals Ricard Vicent Huerta Ramon
GIUV2013-104 GPOEI Grup de processat optoelectrònic d'imatges Francisco Javier García Monreal
GIUV2013-105 CRIE Currículum, recursos i institucions educatives Ángel San Martín Alonso
GIUV2013-106 DERSOCOM Dret de societats comparat José Miguel Embid Irujo
GIUV2013-107 SUPRAMOL Química supramolecular Enrique García-España Monsonis
GIUV2013-108 ECOTERAM Ecologia de vertebrats terrestres Emilio Barba Campos
GIUV2013-109 SCIENCEFLOWS Grup d'investigació en cultura científica Carolina Moreno Castro
GIUV2013-110 GRFQ Grup de reactivitat fotoquímica Julia Pérez Prieto
GIUV2013-111 GAMM-CyBAR Grup d'anàlisi multivariant i multicomponent - qualitat i bioanàlisi d'alt rendiment María José Medina Hernández
GIUV2013-112 FOSE Fotònica i semiconductors Miguel Vicente Andrés Bou
GIUV2013-113 IARM Anàlisi d'imatge, recuperació i modelització Juan de Mata Domingo Esteve
GIUV2013-115 RL-EO-UPOX Radicals lliures i estrés oxidatiu. Unitat de patologìa oxidativa Guillermo Sáez Tormo
GIUV2013-116 GIQTC Grup d'Investigació de química teòrica i computacional Raúl Crespo Crespo
GIUV2013-152 UOCEM Unitat d'oftalmobiologia cel·lular i molecular Manuel José Díaz Llopis
GIUV2013-117 GRECO Estratègia, competitivitat i innovació César Camisón Zornoza
GIUV2013-118 GEDPED Grup d'Estudi de Dret Privat Europeu i Digital Javier Plaza Penadés
GIUV2013-119 SEBHAP Sistemàtica, evolució i biogeografia de fongs, algues i plantes Fernando Boisset López
GIUV2013-120 UIPD Unitat d'investigació de psicologia de l'esport Isabel Balaguer Solá
GIUV2013-121 CONTD Continguts i formats audiovisuals Miquel Francés Doménech
GIUV2013-122 MIETIC Mètodes d'investigació en educació i tecnologies de la informació i la comunicació Gonzalo Almerich Cerveró
GIUV2013-123 NAPRODIN Antiinflamatoris d'origen natural M. Carmen Recio Iglesias
GIUV2013-124 ETIDEMO Grup d'investigació en ètiques aplicades i democràcia Jesús M. Conill Sancho
GIUV2013-125 AsymCat Grup de catàlisi asimètrica amb complexos metàl·lics i organocatalitzadors Gonzalo Blay Llinares
GIUV2013-126 e3 Ecologia, etologia i evolució Manuel Serra Galindo
GIUV2013-127 InterCom Interculturalitat i comunicació Giuliana Colaizzi
GIUV2013-129 EMO Evolució molecular i organísmica als vegetals Josep Antoni Rosselló Picornell
GIUV2013-131 Lensing Lents gravitatòries: una eina per a la cosmologia i l'astrofísica José Antonio Muñoz Lozano
GIUV2013-132 GES Matèria condensada i polímers Andrés Cantarero Sáez
GIUV2013-133 GCC Química de coordinació Miguel Julve Olcina
GIUV2013-134 IQCATAL Grup de catàlisis heterogènia Benjamín Eduardo Solsona Espriu
GIUV2013-135 Limnologia Limnologia Antonio Camacho González
GIUV2013-136 EFIQ Propietats termodinàmiques i de transport. Equilibri de fases Sonia Loras Giménez
GIUV2013-137 FonCat Fonètica i fonologia del català Jesús Jiménez Martínez
GIUV2013-138 CUDIDE Grup de recerca cultura, diversitat i desenvolupament Carmen Carmona Rodríguez
GIUV2013-139 CIAO Consorci italianista d'anàlisis i estudi d'obres literaries Juan Carlos de Miguel Canuto
GIUV2013-140 UIRFIDE Unitat d'investigació en rendiment físic i esportiu María Cristina Blasco Lafarga
GIUV2013-141 LMN Grup d' investigació en LADMER, micropartÍcules i nanopartÍcules de fàrmacs José Esteban Peris Ribera
GIUV2013-142 LEGAMBIENTAL Regulació mediambiental, energètica i del territori Inmaculada Revuelta Pérez
GIUV2013-143 MEMSLab Laboratori de microelectrònica i microsensors Abilio Cándido Reig Escrivá
GIUV2013-144 Hybrida Hibridacions culturals i identitats migrants Domingo Pujante González
GIUV2013-145 CiSEM Cultures i societats de l'Edat Mitjana Antoni Josep Furió Diego
GIUV2013-146 MARKINADIS Grup de recerca en màrqueting, internacionalització i gestió del canal de distribució Alejandro Mollá Descals
GIUV2013-149 BRIOFILO Briòfits: filogènia, biogeografia i conservació Ricardo Garilleti Álvarez
GIUV2013-151 Histradcyt Història de la traducció científica i tècnica en Espanya (segles XVIII-XX) María Julia Pinilla Martínez
GIUV2013-153 CPB Control biotecnològic de plagues Juan Ferre Manzanero
GIUV2013-154 GIPTD Grup d'investigació en patologia i terapèutica dentàries Leopoldo Forner Navarro
GIUV2013-155 MePiVe Metabolisme primari i enginyeria metabòlica vegetal Roque Luís Ros Palau
GIUV2013-156 AHEP Astropartícules i física d'altes energies José Wagner Furtado Valle
GIUV2013-157 VEGA Group de física experimental d'astropartícules de València Juan Zúñiga Román
GIUV2014-211 LHCPheno Fenomenologia avançada de partícules elementals i interaccions fonamentals en gran col·lisionadors i factories de sabor Antonio Pich Zardoya
GIUV2013-158 GIIF Grup de immunologia de les infeccions fungiques M. Luísa Gil Herrero
GIUV2013-159 GIESA Grup d'investigació en epidemiologia i salut ambiental Ana Esplugues Cebrián
GIUV2013-160 GT Genòmica traslacional Humana Rubén Darío Artero Allepuz
GIUV2013-161 EHIF Estructura hadronica i interaccions fonamentals Vicente Vento Torres
GIUV2013-162 GFL Genòmica funcional de llevats Elia Paula Alepuz Martínez
GIUV2013-164 QBHSC Forats negres quàntics, supergravetat i cosmologia José Navarro Salas
GIUV2013-163 ETICCs Grup d'estudis tributaris internacionals, constitucionals i comparats Francisco A. García Prats
GIUV2013-166 NUCTH Teories efectives en física hadronica i nuclear Raquel Molina Peralta
GIUV2013-167 MemProt Lab Grup de proteïnes de membrana Ismael Mingarro Muñoz
GIUV2013-169 OPiCOBE Odontologia preventiva, comunitària i basada en l´evidència José Manuel Almerich Silla
GIUV2013-170 O2C Observatori de les dues cultures Martín Domínguez Romero
GIUV2013-171 Wineyeasts Microbiologia molecular dels rents del vi Emilia Matallana Redondo
GIUV2013-148 CSE Grup de recerca sobre drets humans i Carta Social Europea María del Carmen Salcedo Beltrán
GIUV2013-173 GPDD Grup de processat i disseny digitals Alfredo Rosado Muñoz
GIUV2013-174 SNC Grup de recerca de tumors del sistema nerviós central Teresa Consuelo San Miguel Diez
GIUV2013-175 didacies Grup de recerca en educació científica i formació del professorat de ciències Jordi Antoni Solbes Matarredona
GIUV2013-176 MEDIAFLOWS Continguts digitals i fluxos comunicatius Guillermo López García
GIUV2013-177 GTT Grup de teledetecció tèrmica Vicente Caselles Miralles
GIUV2013-178 SOM Sabor i origin de la matèria M. Pilar Hernández Gamazo
GIUV2013-179 ENVEST Envelliment, salut mental i noves tecnologies Rosa Redolat Iborra
GIUV2013-180 IFIC-EHEP Física experimental d'altes energies en colisionadores Juan A. Fuster Verdú
GIUV2013-181 FRESHAGE Grup de recerca en envelliment i exercici José Viña Ribes
GIUV2014-183 IFIE Interaccions fonamentals i les seues implicacions experimentals Oscar Manuel Vives García
GIUV2014-184 MOED Grup de dispositius moleculars optoelectrònics Hendrik Jan Bolink
GIUV2014-186 CCSS Crítica i sabotatge Manuel Asensi Pérez
GIUV2014-185 POpE Opinió pública i eleccions José Manuel Pavía Miralles
GIUV2014-187 TAXGEN-PRO Diversitat Microbiana i Taxogenòmica de procariotes M Jesús Pujalte Domarco
GIUV2014-189 GIBUV Grup d'investigació en bioètica de la Universitat de València Juan Carlos Siurana Aparisi
GIUV2014-191 IngCrisOrg Enginyeria cristal·lina orgànica María del Carmen Ramírez de Arellano Sánchez
GIUV2014-190 SILVAGroup Grup de suport a la recerca en l'anàlisi de la variació lingüística Francisco Miguel Ivorra Pérez
GIUV2014-192 CEMUVIG Centre d'estudis multidisciplinaris en violència de gènere Elena Martínez García
GIUV2014-193 FTR Fisioteràpia tecnologia i recuperació Yasser Alakhdar Mohmara
GIUV2014-195 NUTRALIMENT Nutrició i alimentació Ana María Frígola Canoves
GIUV2014-196 INGLOBEST Internacionalització, globalització i estratègia de la empresa José Pla Barber
GIUV2014-197 ENOLAB Laboratori de microbiologia i biotecnologia enològiques M Isabel Pardo Cubillos
GIUV2014-199 INTECO Grup de recerca en integració econòmica Cecilio Ricardo Tamarit Escalona
GIUV2014-200 UFDI Unitat farmacologia digestiva i inflamatòria Juan Vicente Esplugues Mota
GIUV2014-201 GIRHA Grup d'innovació de recursos en Història Antiga César Sierra Martín
GIUV2014-210 LEII Laboratori d'electrònica industrial i instrumentació Vicente Esteve Gómez
GIUV2014-203 GECOHIS Gènere, coneixement, història i subjectivitat Mónica Bolufer Peruga
GIUV2014-202 GENDESPOL Desigualtats socio-econòmiques i polítiques públiques amb perspectiva de gènere Gabriela Moriana Mateo
GIUV2014-204 BIOMOL Laboratori d´investigació en biomolècules d´aplicació agrícola i terapèutica María Dolores Real García
GIUV2014-205 GESTOR Geoestratègia organitzacional, clústers i competitivitat Francisco Puig Blanco
GIUV2014-206 INVTEA Investigació en trastorns de l'espectre autista. Grup de recerca Inma Fernández. Raúl Tárraga Mínguez
GIUV2014-207 BIOFORA Biotecnologia en espècies forestals i aromàtiques Isabel Arrillaga Mateos
GIUV2014-208 M4 Materials moleculars multifuncionals modulables Carlos José Gómez García
GIUV2014-209 CLIMAMET Grup d´investigació del canvi climàtic, riscos meteorològics e inputs al sistema hidrològic en el Mediterrani María José Estrela Navarro
GIUV2015-212 FoodHealth Living-Lab d'alimentació i salut - Food&HealthLabLL José Miguel Soriano del Castillo
GIUV2015-213 PREMEDOC Prehistòria de la Mediterrània occidental Joan Emili Aura Tortosa
GIUV2015-214 UDERVAL Unitat de desenvolupament rural i avaluació de politiques públiques Javier Esparcia Pérez
GIUV2015-215 LabNSC Laboratori de neurociència social cognitiva Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo
GIUV2015-216 SOLINQUIANA Solucions i innovació en química analítica Miguel de la Guardia Cirugeda
GIUV2015-217 SOCIAL(S) Grup de recerca i d'innovació en educació geogràfica i històrica David Parra Monserrat
GIUV2015-218 TALIS Ensenyament i adquisició de competències solidaries i interculturals a través de les llengües i la literatura Elia Saneleuterio Temporal
GIUV2015-219 BACPLANT Bacteriologia de plantes i líquens. Aplicacions biotecnològiques Elena González Biosca
GIUV2015-220 HISCUCON Història social i cultural de la contemporaneitat Ismael Saz Campos
GIUV2015-222 GRAM Grup de recerca en arqueologia del Mediterrani Pedro Pablo Ripollés Alegre
GIUV2015-223 EMPINNOVA L' empresa innovadora Ana Isabel Fernández Mesa
GIUV2015-224 VALuART València, universitat i art. Art, museus i cultura visual, de 1750 a l'actualitat Rafael Gil Salinas
GIUV2015-225 META Management Reporting, transparència, educació comptable i fiabilidad de la informació financera Juan Luis Gandía Cabedo
GIUV2015-226 PHES Prevenció i salut en l'exercici i l'esport Juan Carlos Colado Sánchez
GIUV2015-227 TMT_BS Grup d'investigació sobre equips de direcció, estrategia d'empresa i govern corporatiu María Iborra Juan
GIUV2015-230 GENTEXT Grup d'investigació sobre gènere i (des)igualtat social i sexual Sergio Maruenda Bataller
GIUV2015-229 GRIS19 Grup d'investigació sobre el segle XIX. Reforma i revolució a Europa i Amèrica (1763-1918) María Ivana Frasquet Miguel
GIUV2015-231 NEUROSOC Neurociència social Luis Moya Albiol
GIUV2015-232 G-DESC Drets econòmics, socials i culturals: efectivitat i exigibilitat María José Añón Roig
GIUV2015-235 UCG Unitat de canvi global José Antonio Sobrino Rodríguez
GIUV2015-233 REGULATION El dret de la regulació econòmica Andrés Boix Palop
GIUV2015-234 MITEV Metabolisme i transport en vegetals sota estrès abiòtic M Amparo Sanz Grau
GIUV2015-237 NEUROPHARAD Neurofarmacologia de l'addicció Ana Polache Vengut
GIUV2015-236 EVAIN Avaluació i intervenció en infància i adolescència: Variables psicosocioeducatives i emocionals implicades en la conducta prosocial Paula Samper García
GIUV2015-243 CIRUBUCA Grup d`investigació sobre cirurgia bucal, implantología i rehabilitació oral María Peñarrocha Diago
GIUV2015-240 HISCOMECU Grup d'investigació en història de la comunicació i de la cultura mediàtica Francesc Andreu Martínez Gallego
GIUV2015-239 FRASCAE Fraseologia contrastiva Alemany - Espanyol Maricel Esteban Fonollosa
GIUV2015-242 NCPJ Nous conflictes i procés judicial Manuel Ortells Ramos
GIUV2015-244 CES Comportament econòmic-social M Desamparados Urbano Salvador
GIUV2015-241 GESinn Grup d'estudis socials intervenció i innovació José Javier Navarro Pérez
GIUV2015-245 GENDIGIT Gèneres digitals: anàlisi de la producció i recepció lingüistiques Francisca Antonia Suau Jiménez
GIUV2015-246 MOSISCOM Modelització de sistemes complexos: personalitat, cervell i sistemes socials Salvador Amigó Borrás
GIUV2015-248 OPAVAL Observatori polític autonòmic valencià Pablo Oñate Rubalcaba
GIUV2015-249 ERR Grup d'investigació en malalties rares respiratòries Francisco José Dasi Fernández
GIUV2015-251 VLC_LAB Grup d'investigació en filosofia analítica Josep Corbí Fernandez de Ibarra
GIUV2015-250 TOSCA Astrofísica extragalàctica i cosmologia Vicent Josep Martínez García
GIUV2015-252 MemBioPhys Biofísica de membranes Víctor Armando Lórenz Fonfría
GIUV2015-253 TERAMOL Grup d'investigació en teràpies moleculars Julián Carretero Asunción
GIUV2015-254 JOCASOT Joves, canvi social i treball Anna Giulia Ingellis
GIUV2015-256 CECPI Centre d'estudis sobre cultura, poder i identitats Joaquim Rius Ulldemolins
GIUV2015-257 QUALITY Gestiò de la qualitat, innovaciò i aprenentage María Dolores Moreno Luzón
GIUV2015-258 COPOS Grup de recerca en fisiopatologia cel·lular i orgànica de l'estrès oxidatiu i les malalties rares Federico Vicente Pallardó Calatayud
GIUV2015-259 METALEXICA Lexicografia i lingüística contrastiva Cesáreo Calvo Rigual
GIUV2015-260 ISP Grup de processament de senyals i imatges Gustavo Camps Valls
GIUV2015-262 EVER Paleobiologia i evolució de vertebrats basals Carlos Martínez Pérez
GIUV2015-261 DERPEligro Grup d'investigació sobre dret penal de la perillositat Vicente Alberto Alonso Rimo
GIUV2015-263 ECP Entomologia i control de plagues Joaquín Baixeras Almela
GIUV2015-266 PsyCOR Psicología del comportament organizatcional José María Peiró Silla
GIUV2015-264 EMO-FUNDET Emoció i llenguatge al treball: La funció discursiva emotiva/evaluativa en diferents textos i contextos: Projecte Persuasió Ana Belén Cabrejas Peñuelas
GIUV2015-265 GIPOS Grup d'investigació en psicologia de les organitzacions de serveis Vicente A. Martínez Tur
GIUV2015-267 AEMES Agents econòmics i mercat en el marc jurídic de l'estat social Ester Machancoses García
GIUV2016-268 EDIFICA Avaluació i divulgació de la ciència, foment del coneixement de les metodologies d'investigació i comunicació acadèmica Gregorio González Alcaide
GIUV2016-270 clrfoguit Règim jurídic constitucional de les llibertats, el govern obert i l'ús de les noves tecnologies Lorenzo Cotino Hueso
GIUV2016-269 DSGMROIEC Desenvolupament sostenible, governança mundial i regional, ordre i valors internacionals i europeus contemporanis Valentín Enrique Bou Franch
GIUV2016-273 NanoMol Nanomagnetisme molecular i materials multifuncionals Eugenio Coronado Miralles
GIUV2016-272 INFECTGUT Infeccions gastrointestinals Javier Buesa Gómez
GIUV2016-271 VABAR Grup de recerca en estadística bayesiana Carmen Armero Cervera
GIUV2016-276 CLIMO Grup de recerca sobre clima, cultura, lideratge i mesura en les organitzacions Vicente González Roma
GIUV2016-274 PADELLA Biotecnologia de la coordinació entre desenvolupament i adaptació a condicions ambientals en organismes fotosintètics Pedro Miguel Carrasco Sorlí
GIUV2016-275 QMM Magnetisme molecular quàntic Juan Modesto Clemente Juan
GIUV2016-277 QCEXVAL Química quàntica de l'estat excitat Daniel Roca Sanjuán
GIUV2016-278 MolMatTC Grup de química teòrica de materials moleculars Enrique Ortí Guillén
GIUV2016-280 CDC Coneixement didàctic del contingut escolar: fonaments de l' anàlisi i la acció didàctica del professorat Joan Josep Solaz Portoles
GIUV2016-282 ARTEC Group de recerca avançada i expansió tecnològica en Computació Gràfica Marcos Fernández Marín
GIUV2016-281 CARMEN Envelliment saludable en la dona Antonio Cano Sánchez
GIUV2016-283 COMMLAB Laboratori de simulació computacional multiescala Miguel Lozano Ibáñez
GIUV2016-284 GPS+D Grup de geoestratègia per a la pau, la seguretat i la defensa M.Consuelo Ramón Chornet
GIUV2016-286 ResPediaTu Grup de recerca traslacional de tumors sòlids pediàtrics Rosa Noguera Salvá
GIUV2016-287 UMIC Unitat Mixta d'Investigació Cerebrovascular, Institut d'Investigació Sanitaria La Fe - Universitat de València Francisco Javier Miranda Alonso
GIUV2016-288 Psicotext Psicotext Raquel Cerdán Otero
GIUV2016-289 NBL Neuroplasticitat Juan Nacher Roselló
GIUV2016-290 GemEduco Grup d'avaluació i mesura: educació per a la cohesió social Jesús Miguel Jornet Meliá
GIUV2016-292 IMPARCLI Immunoparasitologia i parasitologia clínica Rafael Toledo Navarro
GIUV2016-291 InDeST Grup de recerca desenvolupaments diagnòstics I terapèutics innovadors en tumors sòlids Andrés Manuel R. Cervantes Ruiperez
GIUV2016-293 EMINA Grup d'investigació en educació emocional en infància i adolescència Inmaculada Montoya Castilla
GIUV2016-294 BMPV Biologia molecular de paràsits i vectors M Dolores Bargues Castello
GIUV2016-295 GEOSING Singularitats, geometria genèrica i aplicacions Juan José Nuño Ballesteros
GIUV2016-296 INNODES Innovació i desenvolupament local Julia Salom Carrasco
GIUV2016-297 ECONCULT Unitat d'investigació en economia de la cultura i turisme Pau Rausell Koster
GIUV2016-298 PRU-UVEG Unitat de recerca en psiconomia Hector Monterde i Bort
GIUV2016-299 ParaSalut Paràsits i salut María Teresa Galan Puchades
GIUV2016-300 MIDICO Migracions, diversitat i cohesió social Francisco José Torres Pérez
GIUV2016-301 CIR-INVEST Grup de recerca en cirugia general i digestiva Joaquín Ortega Serrano
GIUV2016-302 ANTROPIA Grup d'estudis Antropologia, patrimoni i imaginaris culturals Beatriz Santamarina Campos
GIUV2016-303 GI-PVC Grup d'investigació en paleontologia de vertebrats cenozoics Francisco Javier Ruiz Sánchez
GIUV2016-305 LEO Laboratori de observació de la Terra José Felicísimo Moreno Méndez
GIUV2016-306 HuMAG Grup d'investigació d'anàlisi del moviment humà Luis Millán González Moreno
GIUV2016-307 NEURESTRES Psicología de l'estrés i els processos cognitius i afectius Esperanza González Bono
GIUV2016-308 LEyCA Laboratori d'ecotoxicologia i qualitat ambiental Encarnación Sancho Aguilar
GIUV2016-309 ProMaEx Proteïnes de la matriu extra cel.lular. Implicacions en la adhesió cel.lular M. Mercedes Costell Rosselló
GIUV2016-310 AFES Activitat física, educació i societat José Devis Devis
GIUV2016-311 CC Regulació del cicle cel·lular en eucariotes Juan Carlos Igual García
GIUV2016-312 GIEX-TMAP Ideaspsychiatry grup d'excel·lència en investigació Rafael Tabares Seisdedos
GIUV2016-313 MEDHISMO El mediterrani hispànic a l'època moderna Ricardo Franch Benavent
GIUV2016-314 UBIC Unitat de recerca en biomecànica clínica María Pilar Serra Añó
GIUV2016-315 EHVALENCIA Desenvolupament econòmic en perspectiva històrica Daniel Aurelio Tirado Fabregat
GIUV2016-316 READit Neurociència cognitiva i lectura Manuel Perea Lara
GIUV2016-317 HCMT Història de la ciència, medicina i tecnologia Josep Lluís Barona Vilar
GIUV2016-318 EvalPub Avaluació econòmica pública Rafael Granell Pérez
GIUV2016-319 Medreprod Grup de Investigació en Medicina Reproductiva Carlos Antonio Simon Valles
GIUV2016-320 EnveCoEm Envelliment: cognició i emocions Juan Carlos Melendez Moral
GIUV2016-321 SGyDF Seguretat global i drets fonamentals Jose Luis Gonzalez Cussac
GIUV2016-322 Polibienestar Grupo de investigació en Polítiques de Benestar Social - Polibenestar Jorge Garcés Ferrer
GIUV2016-323 VIO-STRAT VIO - STRATEGY Research Group (Estratègies avançades d'investigació en violència en les relacions íntimes) Enrique Gracia Fuster
GIUV2016-324 SIV Servei, innovació, valor Amparo Cervera Taulet
GIUV2016-325 INTERBIDE Biodret: grup de recerca interdisciplinar Carmen Yolanda Garcia Ruiz
GIUV2016-326 TCr Teoria crítica Benno Herzog
GIUV2016-327 MEDT Teoria de la Densitat Electrònica Molecular Maria del Mar Rios Gutierrez
GIUV2016-328 InnSpace Innovació, i-Space i empreniment Clara Martínez Fuentes
GIUV2016-329 DIVFOREVA Diversitat i evaluaciò en la formaciò al llarg de la vida Amparo Perez Carbonell
GIUV2016-330 SYMBIOGENE Simbiosi, diversitat i evolució en liquens i plantes: biotecnologia i Innovació M Eva Barreno Rodriguez
GIUV2016-332 PEPL Parlamentarisme espanyol en el primer Liberalisme Carlos Tormo Camallonga
GIUV2016-333 ANIMS Anàlisi numèrica, imatges, multiresolució i simulació Pep Mulet Mestre
GIUV2016-334 AUDIT Auditoria i assegurament dels informes corporatius Maria Antonia Garcia Benau
GIUV2016-335 MIR Medicina reproductiva Antonio Pellicer Martínez
GIUV2016-337 MINERVA Infertilitat masculina i viabilitat embrionària Jose Alejandro Remohi Gimenez
GIUV2016-338 GREDUC Educació, coneixement i emancipació Vicent Horcas Lopez
GIUV2016-339 PT_AGE Grup d'investigació de fisioteràpia en processos d'envelliment, estratègies sociosanitàries Jose Maria Blasco Igual
GIUV2016-340 IEMC Investigació en educació musical i creativitat Jesús Tejada Giménez
GIUV2016-341 SALUSEX Promoció de la salut sexual en població general i amb diversitat funcional M.Dolores Gil Llario
GIUV2016-342 MULTIHURI Grup d'investigació sobre drets humans, migracions i convivència Angeles Solanes Corella
GIUV2016-343 SEDER Erosió i degradació del sòl Artemio Cerda Bolinches
GIUV2017-344 TMEIC Avaluació i intervenció psicològica en cognició en trastorn mental. Juan C. Ruiz Ruiz
GIUV2017-345 EVLA Estudi de fenòmens de violència en la literatura de parla alemanya Brigitte Jirku
GIUV2017-346 APES Estudis de cultura visual Rafael Garcia Mahiques
GIUV2017-347 GMDMB Genètica molecular del desenvolupament i models biomèdics Nuria Paricio Ortiz
GIUV2017-348 DERMERFIN Dret dels mercats financers: banca, borsa i assegurances Rafael Marimon Dura
GIUV2017-349 TAPEC Tecnologies i arquitectures per a la percepció per computador Fernando Pardo Carpio
GIUV2017-350 Gastro Group de gastroenterologia experimental Juan Jose Sastre Belloch
GIUV2017-351 INCLUSIVE Instruments publics de protecció social i politiques inclusives Maria Belen Cardona Rubert
GIUV2017-352 PR_EMPLOY Investigació psicosocial en empleabilitat i orientació i inserció laboral dels joves Jose Ramos Lopez
GIUV2017-353 GEHUMEN Genètica humana i models de malaltia Maria Dolores Molto Ruiz
GIUV2017-354 LAP Literatura, art i espectacle Laura Monros Gaspar
GIUV2017-355 GRATUV Grup de recerca i acció teatral de la Universitat de València Carmen Morenilla Talens
GIUV2017-356 HURIGLO Drets humans i democràcia inclusvia en un món global Fco.Javier De Lucas Martin
GIUV2017-357 ÁGORA Història, pràctiques actuals i nous desafiaments de la trànsferencia del coneixement científic Aurora M. Gonzalez Teruel
GIUV2017-358 GIFIME Grup d'investigació en física mèdica Rosa María Cibrian Ortiz de Anda
GIUV2017-359 ARMAQoL Mètodes de recerca avançats aplicats a promoció de qualitat de vida Maria Amparo Oliver Germes
GIUV2017-360 UISYS Unitat d'informació i recerca social i sanitària Juan Carlos Valderrama Zurián
GIUV2017-361 GEPOLCOM Grup d'estudis europeus de seguretat i defensa Antonio Carlos Garcia Rivero
GIUV2017-362 DIGIPOL Digitalització i política Oscar Barbera Areste
GIUV2017-363 CONCORDIA Unitat d'investigació en economia social, cooperatives, innovacions socials i polítiques públiques Rafael Chaves Ávila
GIUV2017-364 EEFA Equacions d'evolució fraccionàries i la seva aproximació Vicente Javier Pastor Murcia
GIUV2017-365 POLISOC Polítiques educatives, interculturalitat i societat Juan Manuel Fernandez Soria
GIUV2017-366 GROUPNIT Treball col·laboratiu en entorns virtuals Ana Zornoza Abad
GIUV2017-367 eMARKETING Grup d'investigació en màrqueting electrònic Rafael Martín Currás Pérez
GIUV2017-368 DIGIMK.COM Marketing digital i comunicació José Enrique Bigné Alcañiz
GIUV2017-369 REDOLi Grup de recerca en reconeixement per a la sostenibilitat Jose Vicente Ros Lis
GIUV2017-370 NEUROMOL Neurobiología molecular María Isabel Fariñas Gómez
GIUV2017-371 Pers@luD Personalitat, aspectes cognitiu-emocionals i salut Yolanda Andreu Vaillo
GIUV2017-376 EPIGEM Epidemiologia genètica i molecular Maria Dolores Corella Piquer
GIUV2017-372 gHIT Grup de recerca en histopatologia i enginyeria tissular Manuel Mata Roig
GIUV2017-373 DATS Desenvolupament i assessorament en trànsit i seguretat viària Francisco M. Alonso Pla
GIUV2017-374 DSDC Disseny de sistemes digitals i de comunicacions Jesus Soret Medel
GIUV2017-375 GDLS Govern i desenvolupament local sostenible Joaquin Farinos Dasi
GIUV2017-377 IPRODES Investigació en processos de desigualtat Rafael Castello Cogollos
GIUV2017-378 IRIMED Investigació en radiofísica i instrumentació nuclear en medicina. Javier Vijande Asenjo
GIUV2017-379 SOCIAL-COM Grup de recerca sobre cohesió social i dinàmiques locals Jose Vicente Pérez Cosin
GIUV2017-380 i-PsiTecLab i-PsiTecLab: : laboratorio de psicologia i tecnologia Rosa María Baños Rivera
GIUV2017-381 COS Cos, moviment, música i practiques curriculars Vladimir Essau Martínez Bello
GIUV2017-382 DPC Tendències actuales al dret penal i la criminologia: prevenció i garanties penals Lucia Martínez Garay
GIUV2017-383 GRELCA Grup d'electrofisiologia cardíaca Antonio M. Alberola Aguilar
GIUV2017-384 NETCOMPVAL Col·laboració empresarial i xarxes emprsarials: perspectives contractuals, societaria, IPR, concursal i dret de la competència Juan Ignacio Ruiz Peris
GIUV2017-385 DIGRAM Discurs i gramàtica M. Josep Cuenca Ordiñana
GIUV2017-387 ESTEPA Estudis del territori, paisatge i patrimoni Jorge Hermosilla Pla
GIUV2017-388 GICEEX Grup de recerca en comportament estratègic i experimental Penélope Hernández Rojas
GIUV2017-389 EXINH intervenciones amb exercici per a la salut José Casaña Granell
GIUV2017-390 EDi Educació i diversitat LGTBIQ+ Rosa Maria Pardo Coy
GIUV2017-391 ITA Invetigació tributària aplicada Ana Maria Juan Lozano
GIUV2017-392 GHC Síntesi, reactivitat i química de coordinació de compostos heterocíclics, activitat farmacològica Rafael Ballesteros Campos
GIUV2017-393 I'TOC Investigació i tractament d'obsesions i compulsions Gemma Garcia Soriano
GIUV2017-394 SISCON Química quàntica de sistemes conjugats Begoña Milian Medina
GIUV2017-395 PALPALPAL Grup d'investigació en paleontologia i paleogeografia d'invertebrats, vertebrats i vegetals del paleozoic José Ignacio Valenzuela Ríos
GIUV2017-396 CARMASA Grup de síntesi asimètrica Carlos del Pozo Losada
GIUV2017-398 FROG Fragilitat i deteriorament cognitiu Omar Cauli
GIUV2017-399 WIP Benestar, assegurançes i pensions María Dolores Mas Badia
GIUV2017-401 FuniMAT Materials inorgànics funcionals Carlos Martí Gastaldo
GIUV2017-402 LOCSUS Grup de recerca en sostenibilitat local i regional Adrián Ferrandis Martínez
GIUV2017-403 RRHHCIRO Grup de recerca en estratègia de recursos humans, gestió del coneixement i comportament innovador i emprenedor Francisco Balbastre Benavent
GIUV2018-405 OncoMol Oncologia molecular Carlos Camps Herrero
GIUV2018-408 TREMM Transformacions regi i estereoselectives: mètodes i mecanismes María Elena González Núñez
GIUV2018-409 MEDCOSVAL Canvi ambiental i acció antròpica en planas costaneres mediterrànies Pilar Carmona González
GIUV2018-410 MEDLIT Literatura espanyola medieval Marta Haro Cortés
GIUV2018-411 PROMEDyA Predicció i optimització sota incertesa: models estocàstics dinàmics i aplicacions José Domingo Bermúdez Edo
GIUV2018-413 INMUNOFARM Immunofarmacologia vascular María Jesús Sanz Ferrando
GIUV2018-414 PIM Mercat financer i dret del consum Beatriz Belando Garín
GIUV2018-415 eCompleX Economia i complexitat José Rodolfo Hernández Carrión
GIUV2018-416 FIPTEO Grup d'investigació en fisiopatologia, prevenció i tractament de malalties oculars Ángel Luis Ortega Valero
GIUV2018-417 PROYTEF Procés i tutela efectiva Francisco Javier Jiménez Fortea
GIUV2018-418 INSTECH Tecnologia instruccional: disseny d'entorns d'aprenentatge efectius Rafael García Ros
GIUV2018-419 ALBAPB Aplicacions dels llevats en biocatàlisis i altres processos biotecnológics Marcel.li del Olmo Muñoz
GIUV2018-420 GESADA Grup d'estudi del substrat anatòmic del dolor i l'analgèsia Arantxa Blasco Serra
GIUV2018-421 GIAVAL Grup investigació anatomia València Juan Alberto Sanchís Gimeno
GIUV2018-422 BIDISCO Consum intensiu d'alcohol (sol o en policonsum amb cànnabis): memòria i resposta d'estrès. Concepción Vinader Caerols
GIUV2018-423 SBYBI Biologia de sistemes en llevats d'interès biotecnològic Eladio Barrio Esparducer
GIUV2018-424 AGREFA Agressió i família Gemma Pons Salvador
GIUV2018-425 CORPLING Lingüística de corpus: desenvolupaments i aplicacions Carmen Gregori Signes
GIUV2018-426 FarCardVas Farmacologia cardiovascular María Pilar D'Ocon Navaza
GIUV2018-427 REME Disseny i anàlisi en psicologia aplicada M. Dolores Frías Navarro
GIUV2018-428 APERTURISME Gestió pública del turisme Rosa María Yagüe Perales
GIUV2018-429 InVas Grup d'investigació en fisiologia vascular José María Vila Salinas
GIUV2018-430 PTinMOTION Fisioteràpia en moviment. Grup de recerca multiespecialitat Sofía Pérez Alenda
GIUV2018-431 ITEAC Investigació en trastorns específics de l'aprenentatge i comorbiditats (ITEAC) Manuel Soriano Ferrer
GIUV2018-432 Derglo Drets humans i globalització Ana Paz Garibo Peyró
GIUV2018-433 PYMEMCO PIMES, emprenedoria i consultoria per a la gestió d'empreses Salvador Roig Dobón
GIUV2018-434 GRIFAIN Grup de recerca en famílies i infància Piedad María Sahuquillo Mateo
GIUV2018-435 METABOMARK Grup de recerca en biomarcadors metabòlics Daniel Monleón Salvado
GIUV2018-436 MarkAp Màrqueting aplicat al comportament del consumidor Ines Kuster Boluda
GIUV2018-437 POMA Grup d'investigació en posicionament i marca Natalia Meliana Vila López
GIUV2018-439 ELCIS Educació lectora, literària, lingüística, cultura i societat Josep Ballester Roca
GIUV2019-440 GRIDET Grup d'investigació en desenvolupament territorial de la Universitat de València Ricardo Juan Calvo Palomares
GIUV2019-441 i2N Instrumentació electrònica en física mèdica i nuclear Vicente Gonzalez Millan
GIUV2019-443 EFEN Economia financera i finances de l´energia Maria Dolores Furio Ortega
GIUV2019-444 derempresa Dret de l'empresa María Pilar Alguacil Marí
GIUV2019-445 MICOTOX Micologia, micotoxines i altres toxines microbianes Misericordia Jimenez Escamilla
GIUV2019-446 UVLAFE Unitat Mixta en Hepatologia Experimental Ramiro Jover Atienza
GIUV2019-447 CITur Cinema, imaginari i turisme Rosanna Mestre Perez
GIUV2019-448 ALC Cicles biologics de pugons David Martínez Torres
GIUV2019-450 FAREPI Farmacologia del sistema respiratori y de la pell. Julio Cortijo Gimeno
GIUV2019-451 REDEPOL Religió, dret i política Diego Torres Sospedra
GIUV2019-452 TERRES Transicions educatives, resistències, relacions de génere, exclusions i salut Almudena Adelaida Navas Saurin
GIUV2019-453 PSDEHESO Desenvolupament psicològic, salut i societat Esperanza Navarro Pardo
GIUV2019-454 GIBD Biomecànica esportiva i activitat física Pedro Pérez Soriano
GIUV2019-455 GIDOP Grup d'investigació en desenvolupament òptim Maria Paz Viguer Segui
GIUV2019-456 GRIECE Grup d'investigació en educació i cures d'infermeria Antonio Martinez Sabater
GIUV2019-442 KV Kant-València Pedro Jesús Teruel Ruiz
GIUV2019-457 LENA Literatures ètniques nord-americanes en un context global Anna María Brígido Corachán
GIUV2019-458 CLiGIR Lingüística contrastiva de l'alemany i les llengües iberoromàniques Ferran Robles Sabater
GIUV2019-459 MATS Tecnologia de materials i sostenibilitat Jose David Badia Valiente
GIUV2019-460 HOMCAT Nous reptes en catàlisi metàl·lica homogènia Andrea Olmos Verge
GIUV2019-461 CaMat Processos catalítics i materials per a desenvolupament sostenible Rafael Ballesteros Garrido
GIUV2019-462 QOVAL Òptica quàntica, òptica no lineal i física del làser German Jose De Valcarcel Gonzalvo
GIUV2019-463 ECOFITOXFIN Ecofisiologia i toxicología ambiental en peixos i animals invertebrats Amparo Torreblanca Tamarit
GIUV2019-464 LiTerart Educació multimodal i multiliteracidad a través de la literatura, l'art, les llengües estrangeres i les tecnologies per a l'aprenentatge Agustin Reyes Torres
GIUV2019-465 Mupomat Materials porosos multifuncionals Emilio José Pardo Marín
GIUV2019-466 DEMOVAL Grup d'anàlisi i investigació demogràfica de la població valenciana Carles Xavier Simó Noguera
GIUV2019-467 TOMSlab Regulació transcripcional del metabolisme secundari de plantes Jose Tomas Matus Picero
GIUV2020-468 POLAR Polítiques, actors i globalització Raul de Arriba Bueno
GIUV2020-469 Polcomdes Política comparada i desenvolupament Antonio Sanchez Andres
GIUV2020-470 CREAMARKT Economia creativa i mercats culturals Juan de Dios Montoro Pons
GIUV2020-471 INCOTRAD Informació corporativa: transparència i divulgació Begoña Giner Inchausti
GIUV2020-472 FINECO Qualitat i efectes econòmics de la informació financera: regulació, auditoria, gestió interna i entorn institucional Araceli Mora Enguidanos
GIUV2020-473 DESC.LABOR Anàlisi multidisciplinar del dret a la desconnexió digital a la feina Daniel Toscani Gimenez
GIUV2020-474 COMINBRAND Comunicació, innovació i branding: un enfocament basat en el comportament del consumidor, cultura i gènere Maja Seric
GIUV2020-475 JAT Joc y adiccions tecnologiques Mariano Jesus Choliz Montañes
GIUV2020-476 GAP Grup de psicofísica aplicada M Josefa Luque Cobija
GIUV2020-477 SignalFlow Senyalització que controla la floració de les plantes Reyes Benlloch Ortiz
GIUV2020-478 BACNeuLab Laboratori de neurociència cognitiva, afectiva i del comportament Miguel Angel Serrano Rosa
GIUV2020-479 Rehapsi Rehabilitació psicosocial i recuperació en psicosis i trastorn bipolar Inmaculada Fuentes Durá
GIUV2020-480 Spine-EDU Grup per a l'educació de la salut de l'esquena Manuel Monfort Pañego
GIUV2020-481 BioCelPARK Tràfic intracel.lular en la malaltia de Parkinson Mónica Tomas Caballero
GIUV2020-482 HRI Grup interacció humà-robot Vicent Girbes Juan
GIUV2020-483 iMUSED Investigant l’educació musical Ana Maria Botella Nicolas
GIUV2020-484 LONI Laboratori de deteriorament neurologic Maria del Carmen Montoliu Felix
GIUV2020-485 EnBiVir Virologia ambiental i biomèdica: aplicacions de bacteriòfags i altres virus en salut global Pilar Domingo Calap
GIUV2020-486 CULIVIAN Cultures literàries i visuals de l'animal Claudia Alonso Recarte
GIUV2021-488 BIOTSPERM Biologia i conservació de l'espermatozoide Miguel Ángel Silvestre Camps
GIUV2021-489 GIPO Grup d´investigació en prostodòncia i oclusió Ruben Agustin Panadero
GIUV2021-490 INVESLOGO Grup d'investigació multidisciplinar en Logopèdia Vicente Jose Rosell Clari
GIUV2021-491 TADeSP Tècniques avançades de desenvolupament de programari centrat en la persona Silvia Rueda Pascual
GIUV2021-492 MAPPA Estudis macroeconòmics i ànalisi de politiques publiques Javier Ángel Andrés Domingo
GIUV2021-493 GEVMECYL Grup d'Estudis visuals sobre memòria de l'esclavitud, el colonialisme i els seus llegats. Hasan G. López Sanz
GIUV2021-494 ALISOST Tecnologies innovadores per a una alimentació sostenible Francisco José Barba Orellana
GIUV2021-495 IRGRACV Grup dínnovació i investigació en cirurgia robótica i cirurgia avançada de la Comunitat Valenciana Ricardo Guijarro Jorge
GIUV2021-496 SOREiMA Contaminació, evaluació i recuperació de sòls, nutrició mineral i gestió de residus Rafael Boluda Hernández
GIUV2021-497 SMIrg Grup d'investigacio en gestió de l'esport i innovació Ferrán Calabuig Moreno
GIUV2021-498 TERCOM Terrorisme y comunicació Luis Enrique Veres Cortés
GIUV2021-499 MACFS Motivació, activitat física i salut Enrique Canton Chirivella
GIUV2021-500 TEC-LERN Noves tecnologies, aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament Eva María Rosa Martínez
GIUV2021-501 GEOLIT Geografies literàries Alexandre Bataller Català
GIUV2021-502 AQUAES Eficiència i Sostenibilitat al Cicle Urbà de l'Aigua Ramon Sala Garrido
GIUV2021-503 MEYES Dona emprenedora i emprenedoria social Alicia Mas Tur
GIUV2021-504 APPrAd Aspectes psicosocials del procés addictiu María Teresa Cortes Tomas
GIUV2021-505 GIEAIED Grup d'investigació en estudis àrabs i islàmics en l'era digital Antonio Constan Nava
GIUV2021-506 EB-CRIM Criminologia basada en l'evidència: respostes interdisciplinàries per a la prevenció del delicte Enrique Carbonell Vaya
GIUV2021-507 OralCancer Grup de recerca precàncer i càncer oral José Vicente Bagan Sebastian
GIUV2021-508 COMPLICED Investigació en direcció i lideratge, desenvolupament professional i avaluació d´organitzacions educatives Maria Amparo Calatayud Salom
GIUV2021-509 PP&V Fenotipatge de paràsits i vectors-FPV María Adela Valero Aleixandre
GIUV2021-510 PSY-HEALTH Grup de recerca en benestar psicològic, salut mental i drogodependència María Begoña Espejo Tort
GIUV2021-511 GEA Grup economia de l'aigua Francesc Hernández Sancho
GIUV2021-512 HEP Hegel en perspectiva Edgar Maraguat Idarraga
GIUV2021-513 RiskTox Mètodes alternatius per determinar efectes tòxics i avaluació del risc de contaminants i mescles María José Ruiz Leal
GIUV2021-514 BestAging Intervenció Psicosocial dels envelliments i les cures al llarg del cicle vital Sacramento Pinazo Hernandis
GIUV2021-516 DINA Interacció i augmentació de dades Cristina Portalés Ricart
GIUV2021-517 CuFeFIT Homeòstasi de metalls en llevats i plantes Dolores Peñarrubia Blasco
GIUV2021-518 DIACOM Diabetis i complicacions associades Sergio Martinez Hervas
GIUV2021-519 TerGenOMIC Terapèutica gènica y farmacogenòmica María José Herrero Cervera
GIUV2021-520 GRECIA Grup d'educació comparada Luís Miguel Lázaro Lorente
GIUV2021-521 ESNFSP Epidemiologia social i nutricional, farmacoepidemiología i salut pública María Manuela Morales Suarez-Varela
GIUV2021-522 CEL Laboratori de enginyeria cristal.lina Guillermo Mínguez Espallargas
GIUV2021-523 GIBROG Grup de recerca en biomarcadors en reproducció, ginecologia i obstetrícia Juan Gilabert Estelles
GIUV2022-524 EFICO Finances sostenibles, gobern corporatiu i economia Alfredo Juan Grau Grau
GIUV2022-525 2D-CHEM Laboratori de química dels materials bidimensionals Gonzalo Abellán Sáez
GIUV2022-526 GITTE Grup d'investigació de la tècnica i la tàctica esportives Jesus Adrian Ramón-Llin Más
GIUV2022-527 WESTLAW Grup Alan Watson: la formació del dret occidental Aniceto Masferrer Domingo
GIUV2022-528 INNOCAST El podcast com a fenòmen periodístic emergent. Innovació en els relats i els formats radiofònics. Carlos López Olano
GIUV2022-529 BINTELL Bintell lab Isidre March Chorda
GIUV2022-530 BiotechLab Agri-Food Biotechnologies Laboratory Giuseppe Meca
GIUV2022-532 DERVUL Dret i vulnerabilitat: menors d'edat, persones amb discapacitat i animals de companyia Pedro Chaparro Matamoros
GIUV2022-533 GIAPAFED Grup d'Investigació Avançada en Psicologia de l'Activitat Física, l'Exercici i l'Esport José Octavio Álvarez Solves
GIUV2022-534 MAVIS Grup d'Investigació en malalties metabòliques i vasculars Herminia González Navarro
GIUV2022-535 CLIDET Clinimetria i desenvolupament tecnològic en exercici terapèutic Rodrigo Martin De San Agustín
GIUV2022-536 INVECOS Grup d'investigació econòmiques sostenibles José Manuel Pastor Monsálvez
GIUV2023-537 GIPI Grup de R+D Propietat Intel.lectual i Industrial de la Universitat de València Concepcion Saiz Garcia
GIUV2023-538 2DSmartMat Materials 2D intel.ligents José Jaime Baldoví Jachán
GIUV2023-539 BIPSIA Grup d'investigació en Benestar Psicosocial en Infància i Adolescència María Jesús Cava Caballero
GIUV2023-540 Talent-Eas Talent-Eas+ Pilar González Navarro
GIUV2023-541 VIREVO Grup de Virologia Evolutiva Rafael Sanjuan Verdeguer
GIUV2023-542 socializ Socializ Research Group José Fernando García Pérez
GIUV2023-543 LAIA-UV Aprenentatge, Intel·ligència Artificial i Aplicacions Francisco Grimaldo Moreno
GIUV2023-544 CRYOCONEX Criobiotecnologia comparativa per a la conservació d'especies de plantes excepcionals Daniel Ballesteros Bargues
GIUV2023-545 SOCAMT Sintesi Orgànica mitjançant catalisi amb metals de transició Mercedes Medio Simón
GIUV2023-546 HetCatOrg Disseny de catalitzadors heterogenis per a síntesi orgànica eficient Rosa Adam Ortiz
GIUV2023-547 Redoxsign Moduladors de la senyalització redox en la salut i en la malaltia Carmen Gonzalez Bosch
GIUV2023-548 UFC Unitat de Fisiopatología Celular M. Elena Obrador Pla
GIUV2023-549 pelCanvi Grup de recerca sobre l'acció per al canvi (eco)social transformador Sergio Belda Miquel
GIUV2023-550 ENDOFADICC Mecanismes neuroconductuals i endofenotipus de la conducta addictiva M. Asunción Aguilar Calpe
GIUV2023-551 SAEM-TIC Grup d'Investigació per el desenvolupament de Tecnologies de Psicologia Clínica i de la Salut Diana V. Castilla López
GIUV2023-552 NRDRCH Neurodret José Manuel Sánchez Patrón
GIUV2023-553 GAGUV Grup d'Anàlisi Geomètric U.V. Vicente Felipe Miquel Molina
GIUV2023-554 CRISOL Propietats físiques de materials inorgànics cristal·lins Efrén Adolfo Navarro Moratalla
GIUV2023-555 CECT I+D+i I+D+i de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT): Microbiologia al servei de la Biotecnologia Rosa Aznar Novella
GIUV2023-556 AHF Anàlisi Harmónica i Funcional Oscar Fco. Blasco De La Cruz
GIUV2023-557 MODULAHR Grup de recerca en la modulació de la via AhR Eva Serna García
GIUV2023-558 GIEAA Grup de Recerca en Estudis d'Àsia i Àfrica GREAA Gabriel Terol Rojo
GIUV2023-559 EU-Obs Observatori sobre la Unió Europea María Torres Pérez
GIUV2023-560 FINEUROL Fisiología de la Neurogènesis y la Neurogeneració Lilian Soraya Valles Marti
GIUV2023-561 COSiDES Corporalitats Socials, Subjectivitats i Dissidències Aranzazu Grau Muñoz
GIUV2023-563 GISProsoc Grup d'Investigació Sinergia Prosocial Manuel Martí Vilar
GIUV2023-564 SusOC Química Orgànica Sostenible per a Salut, Energia i Materials Abraham Mendoza Valderrey
GIUV2023-565 ComputChem Química Orgànica Computacional Jorge Escorihuela Fuentes
GIUV2023-566 DOREAL Neurobiology and treatment of pain and addiction relapse Lucía Teresa Hipólito Cubedo
GIUV2023-567 INTERFRANQ Grup d'estudis interdisciplinars sobre el franquisme Zira Box Varela
GIUV2023-568 TECDIDMAT Problem solving and technology in Mathematics Education Pascual David Diago Nebot
GIUV2023-569 GAITP Grup Avanços d´investigació en turmell i peu Carmen García Gomáriz
GIUV2023-570 MacroCoSM Macromolècules i Col·loides per a Materials Sostenibles Clara M. Gómez Clarí
GIUV2023-571 BIOCOM Bioinformàtica i computació Vicente Arnau Llombart
GIUV2023-572 TRADECEN Treball Decent i transicions justes Fernando Luis Fita Ortega
GIUV2023-573 ATENLEC Cognitive ergonomics: attention and reading Javier Roca Ruiz
GIUV2023-574 MacroFun Grup de recerca en macroevolució i morfologia funcional Humberto Gracián Ferrón Jiménez
GIUV2023-575 COEBIS Comunicació, emocions, benestar i salut ocupacional Maria Del Carmen Gimenez Espert
GIUV2023-576 IUSPEN Els limits del "ius puniendi" i la seua aplicació als delictes i penes Sara Aguado Lopez
GIUV2023-577 LED Lectura Digital i estudis metaanalítics en educació Ladislao Salmeron González
GIUV2023-578 DyPM Dret, drets i persones majors Fernando Flores Gimenez
GIUV2023-579 GISBE Research Group on School Health and Well-being Daniel Gabaldón Esteban
GIUV2023-581 UMDO+ Unitat de Materials Quàntics i Dispositius per a la Fotònica i l'Energia Juan Pascual Martínez Pastor
GIUV2023-582 GISAM Unitat de Recerca en Càncer ginecològic, sarcomes i altres tumors a la dona. Begoña Pineda Merlo
GIUV2023-583 GIAQA Grup d´Investigació en Anatomia Quirúrgica Aplicada Alfonso Amador Valverde Navarro
GIUV2023-584 GIACAL Grup d'Investigació en Anatomia Clínica de l'Aparell Locomotor Daniel Sánchez Zuriaga
GIUV2023-585 LARAM Radioactivitat Ambiental José Díaz Medina
GIUV2023-587 ATYPICAL Desenvolupament de la lectura i el llenguatge en població atípica Inmaculada Fajardo Bravo
GIUV2023-588 LISE Literatura, Societat i Educació Xavier Mínguez López
GIUV2023-589 OPTIMATH Grup de recerca en optimització i modelització matemàtica Anna Martinez Gavara
GIUV2023-590 VALSME VALencia Salut Mental i Estigma Vicente Balanza Martínez
GIUV2023-591 MAS Metodologies analítiques simplificades Jorge Verdú Andrés
GIUV2023-592 INN4ALL Innovació, ciència i societat Ana García Granero
GIUV2023-593 WHITE-ROSE Centre de Recerca White Rose. Impacte Social de l'Educació, Feminisme , Masculinitats i Superació de la Violència de Gènere Esther Roca Campos
GIUV2023-594 MODELEM Modelització matemàtica per a la presa de decisions empresarials María Del Carmen Bas Cerda
GIUV2023-595 BITIS Bioquímica Tissular Juan Viña Ribes
GIUV2023-596 ROCK-EU Research on Opportunities, Competences and Knowledge at Entrepreneurial Universities María Dolores Garzón Benítez
GIUV2023-597 Mk & M 5.0 Marqueting i Management 5.0 en la distribució comercial Eva María Caplliure Giner