El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació gestiona els diferents programes d'intercanvi amb universitats estrangeres i nacionals, així com diverses convocatòries de cooperació internacional i de foment del codesenvolupament.

Les principals tasques desenvolupades pel Servei de Relacions Internacionals són:

  • Fomentar la internacionalització de la Universitat.
  • Promoure la participació de la comunitat universitària en els programes d'intercanvi i facilitar la integració dels alumnes estrangers.
  • Promoure la participació de la Universitat en xarxes i institucions internacionals.
  • Donar suport a l'Institut Confuci de la Universitat de València.
  • Supervisar els projectes de cooperació al desenvolupament tant en les convocatòries pròpies de la Universitat de València com en les convocatòries d'altres institucions, com la Generalitat Valenciana, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) o l'Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECI).
  • Gestionar les convocatòries de beques i ajudes que aprova cada any la Comissiió 0,7 de la Universitat de València, entitat que gestiona l'aplicació del 0,7 del pressupost de la institució per a la cooperació al desenvolupament.
  • Gestionar la participació de la Universitat de València en l'aliança d'Universitats europees "FORTHEM".
  • Impulsar la captació de projectes europeus en l'àmbit del programa Erasmus+.

Informe de Gestio del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació