Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Projecte d'Innovació Educativa en Economia del Bé Comú de la Universitat de València

Creació i posterior consolidació d'un grup estable i una xarxa d'innovació educativa en matèria de l'Economia del Bé Comú [EBC] amb la finalitat d'introduir continguts relacionats amb el model de la EBC en les titulacions universitàries i en el currículum docent dels ensenyaments en Primària i Secundària (Primària, AÇÒ, Batxillerat i Cicles Formatius). La coordinació del grup correspon a la Càtedra en EBC GVA-UVEG de la Universitat de València.

Es tracta d'un plantejament transversal en els àmbits de l'ensenyament universitari i de l'ensenyament de Primària i Secundària, la xarxa estarà formada per professors dels dos nivells educatius proposats i afectarà al conjunt de l'ensenyament del País Valencià. El projecte va dirigit tant a professors com a estudiants i afecta a totes aquelles assignatures relacionades amb l'Economia i l'Economia de l'Empresa dels següents cicles: universitari, batxillerat, cicles formatius, ESO i primària.

Objectius concrets del projecte són:

  • Creació i posterior consolidació d'un Grup i d'una Xarxa d'Innovació Docent en matèria de la EBC en els nivells d'ensenyament Universitari i de Primària i Secundària.
  • Generació i millora de recursos docents multimèdia entorn del model de la EBC enfocats tant professors com a alumnes dins de l'ensenyament universitari i l'ensenyament de Primària i Secundària.
  • Adquisició de noves habilitats multimèdia per part dels membres del Grup d'Innovació Docent en matèria de EBC.

Resultats i aplicabilitat:

Els resultats que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del Projecte són:

  • Creació i consolidació del Grup d'Innovació Docent GID en Economia del Ben Comú EBC.
  • Creació d'una Xarxa de professors especialitzats en la docència en el model de la EBC.
  • Elaboració de nous materials docents multimèdia sobre el model de la EBC.
  • Formació i adquisició d'habilitats dels membres del GID en EBC per a la formació docent.

Els resultats obtinguts en el present projecte seran aplicable a les diferents assignatures sobre economia i economia de l'empresa, desenvolupament social sostenible dels ensenyaments en universitats i en Primària i Secundària i suposaran la millora en la capacitació dels professors participants en el projecte. Es preveu també ampliar la xarxa amb universitats i centres d'ensenyament de Primària i Secundària d'altres comunitats autònomes on existisca també una Càtedra en EBC com és el cas de la Universitat de Barcelona o tinguen intenció de constituir en un futur pròxim.