Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Projecte Investigació 2018: Desenvolupament del Model de la Matriu del Bé Comú: anàlisi estadística i estudi de les seues dimensions i instruments​

Durant l'any 2018, l'equip de investigadors i investigadores de la Càtedra EBC desenvoluparà un projecte de investigació sobre l'anàlisi de la Matriu del Bé Comú amb la finalitat de validar les seues dimensions i els seus indicadors i introduir millores. La investigació es realitzarà conjuntament amb investigadors alemans i del Regne Unit i amb la col·laboració de l'Associació Federal Espanyola per al foment de l'Economia del Bé Comú.

El projecte esa finançat per Humanistic Management Practices gGmbH (HMP). Es tracta d'un think tank amb seu a Berlin, dedicada a promoure, divulgar i explorar l'ètica inspirada humanísticament en les empreses i la sostenibilitat ambiental en l'economia.  

L'objectiu del projecte és la validació estadística dels instruments de medició actuals (ítems) i dimensions (variables) utilitzats en la Matriu de Bé Comú (MBC) i desenvolupament addicional de la Matriu mitjançant el disseny d'una nova versió que tinga en compte les relacions causa-efecte entre les diferents dimensions (variables). Aquest objectiu general es desglosa en els següents objectius específics:

  1. Creació d'una base de dades a nivell europeu sobre les organitzacions que estan implementant la MBC.
  2. Avaluació estadística i validació de les dimensions (variables) i mesures (ítems) actuals utilitzades en la MBC.
  3. Proposta de millora dels instruments de medició (ítems) de les dimensions (variables) inclosos en la MBC agregant nous ítems i noves variables si es considera oportú.
  4. Desenvolupament de la MBC a través del disseny d'un model economètric que tinga en compte les relacions causa-efecte entre les dimensions o variables.

D'aquesta manera, una investigació futura completarà aquest projecte, desenvolupant la MBC per a convertir-la no sols en una ferramenta per a avaluar l'èxit de les empreses en termes de la seua contribució al be comú, sino també com una ferramenta per a administrar empreses sobre la base dels principis del be comú.