Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Premis EBC al millor Treball Fi de Grau de la Universitat de València en Economia del Bé Comú

La Càtedra EBC té entre un dels seus objectius fonamentals el reconeixement de la recerca que s'està desenvolupant en l'àmbit de l'Economia del Bé Comú, així com la disseminació dels resultats de la recerca i la transferència del coneixement.

Per això, la Càtedra EBC convoca els PREMIS EBC al millor Treball Fi de Grau (TFG) realitzat per estudiants que hagen obtingut el seu títol en la Universitat de València, mitjançant la realització d'un TFG. A continuació trobareu tota la informació necessària.

       1. Participants:

Podran optar al premi tots aquells estudiants, de qualsevol nacionalitat, que hagen presentat i aprovat el seu Treball Fi de Grau en la Universitat de València.

         2. Àrea Temàtica:

Prodran presentar-se treballs sobre qualsevol de les temàtiques pròpies de l'Economia del Bé Comú.

        3. Documentació dels treballs

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre general de la Universitat de València o en qualsevol dels seus registres auxiliars. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent:

  • Tres exemplars en suport paper del Treball Fi de Grau amb el vistiplau i signatura del tutol a la portada.
  • Certificat de la nota obtinguda en la defensa del treball.

        4. Jurat

L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per un jurat únic format per tres membres, la presidència del qual recaurà en la direcció de la Càtedra EBC o persona en qui delegue, més dos vocals.

        5. Premi

Per al premi al millor Treball Fi de Grau, s'estableix un únic premi un import de 500€

        6. Resolució dels Premis EBC 

El resultat dels PREMIS EBC al millor Treball Fi de Grau es farà públic en un acte organitzat per la Càteda d'Economia del Bé Comú i serà publicat en la pàgina web de la Càtedra. 

  • Anima't i participa!