Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Publicació del primer article empíric sobre la Economia del Bé Comú en la revista internacional Sustainability

L’equip d’investigadors de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València publica, juntament amb el creador del model Christian Felber, el primer article empíric sobre la Economia del Bé Comú en la revista internacional Sustainability, revista amb factor de impacte 2.592 en el JCR i especialitzada en la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible.

En relació amb el mesurament del rendiment organitzatiu, hi ha una creixent preocupació per la creació de valor per a les persones, la societat i el medi ambient. La informació corporativa tradicional no compleix adequadament les necessitats d'informació de les parts interessades per avaluar el rendiment potencial d'una empresa i el futur. En aquest sentit, els professionals i els especialistes han desenvolupat nous marcs d'informació no financers des d'una perspectiva social i mediambiental, donant a llum el camp del Integrated Reporting. El model del Economia del Bé Comú i les seues eines per facilitar la gestió i la gestió de la sostenibilitat poden proporcionar un marc per fer-ho.

L’ estudi descriu els fonaments teòrics de la investigació de camp de l'administració empresarial en què es basa el model de l’EBC. A més, aquest treball és el primer que valida empíricament aquestes escales de mesura, tractant-se, per tant, de la primera investigació quantificada sobre el model de l’ EBC en una mostra de 206 empreses europees.

L’article es pot llegir complet i de manera gratuïta