REF.

A partir dels resultats de l’exemple anterior (5.1) calcular els errors i comparar el valor de la suma amb el resultat predit a l’argumentació teòrica  


Amb l’equació de la recta  podem generar els valors teòrics de la variable depenent, , i a partir d’aquests els errors ei:

Taula 5.3

 

xi

yi

0

10

8.8

1.2

1

10

11.4

-1.4

2

14

14

0

3

16

16.6

-0.6

4

20

19.2

0.8

S

10

70

70

0

(1/N)S

2

14

14

0

 

Veiem confirmat el resultat teòric establert per la primera equació de la regressió: la suma dels errors és zero. També podem comprovar la igualtat de les mitjanes de les variables empírica i teòrica: .

 

 


 

 

 

?