TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es

 

MESA NEGOCIADORA 20-10-2010

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 8-09-2010.

2.- Modificació RLT personal de laboratoris.

3.- Presentació del Reglament de Règim Intern del Comité de Seguretat i Salut.

4.-Precs i qüestions

 

MESA NEGOCIADORA 08-09-2010

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 28-05-2010.

2.- Proposta d'acord sobre integració en diverses borses de treball del personal de la borsa del grup C2 d'administració general (escala auxiliar bàsica de suport administratiu)

3.- Precs i qüestions.

 

MESA NEGOCIADORA 28-05-2010

 

Ordre del dia.

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 22-04-2010 i document Anex.
2.- Modificació 3/2010 de la RLT
3.- Modificació de l'acord de regularització del personal de laboratori.
4.- Precs i qüestions.

Resum i valoració de CGT