horarios

Horaris i visites

La Universitat de València permet realitzar visites guiades a les instal·lacions de la Col·lecció Museística de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. La visita permet conèixer millor la col·lecció i el funcionament de les seues instal·lacions.

La visita dura aproximadament 30 minuts, més el temps necessari per a visitar les instal·lacions en petits grups.

Si vostè està interessat a realitzar una visita, pose's en contacte amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic 'coleccio.tic@uv.es', aportant les dades següents:

  • Nom i cognom del docent responsable del grup.
  • DNI del docent responsable del grupo.
  • Centre Educatiu de Procedència
  • Nivell de Estudis dels visitants.
  • Nombre de visitants previst
  • Dates propostes per a la visita.
volver