CCIA - Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

L'objectiu principal del congrés és fomentar la discussió sobre els treballs en Intel·ligència Artificial que es desenvolupen dins del domini lingüístic català, així com reunir els membres d'aquesta comunitat investigadora.

Us animem a enviar contribucions que reflectisquen tant treballs acabats com treballs en curs, i que continguen idees originals i prometedores d'alguna de les temàtiques següents:

 • Agents i sistemes multi-agent
 • Visió artificial
 • Aprenentatge automàtic
 • Xarxes neuronals artificials i sistemes evolutius
 • Modelatge cognitiu
 • Lògica borrosa i raonament
 • Llenguatge natural
 • Mineria de dades
 • Robòtica
 • Planificació, satisfactibilitat i programació amb restriccions
 • Aplicacions de la IA

Les contribucions han de seguir les pautes següents:

 • Les llengües oficials del congrés són: català, castellà, francès, italià i anglès. Tanmateix, només es publicaran a les actes aquells articles redactats en anglès.
 • S'ha d'enviar la contribució totalment formatada, és a dir, en versió 'camera-ready'.
 • Les plantilles per a la preparació dels manuscripts es poden descarregar des d'aquest enllaç. Es recomana l'ús de la plantilla en format LaTeX.
 • Totes les contribucions s'hauran de lliurar en format PDF.
 • Tots els articles tindran una extensió màxima de 10 pàgines.
 • La revisió no és anònima, per tant, heu de lliurar les comunicacions en forma d'article complet, amb els noms dels autors i les corresponents filiacions.
 • Els articles no han de dur número de pàgina.
 • Tots els artícles han de dur un resum o 'Abstract'.

El lliurament d'articles es farà a través d'Easy Chair a:

Les actes del congrés seran publicades per IOS Press (sèrie Frontiers in Artificial Intelligence and Applications). Trobareu instruccions detallades, plantilles i fulls d'estil per a la preparació dels manuscripts a:

Les millors contribucions seran convidades a ser publicades en un número especial de les revistes Pattern Recognition Letters i Journal of Applied Logic. Aquests articles seguiran un segon procés de revisió.

Es concedirà un premi a la millor contribució del congrés, segons les valoracions obtingudes del comitè científic en la fase de revisió i de la presentació oral al congrés. El jurat d'aquest premi estarà format pel president del congrés, la presidenta de comitè científic i el president del comitè organitzador. Aquest premi serà anunciat durant el sopar de gala i els seus autors rebran un present i un diploma acreditatiu.

Una vegada rebuda la notificació d'aceptació, els estudiants que assistisquen al congrès podran sol·licitar beques finançades per l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA, http://www.acia.cat/documents). Les beques consistiran en 250€ per cobrir despeses de transport i allotjament. Trobareu més informació a la web de l'ACIA.

Si ets autor d'un pòster, hauràs de penjar-lo dimecres, 21 d'Octubre, a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i treure'l al finalitzar el dia. Així mateix, també l'hauràs de penjar l'endemà a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València.

La mida del pòster ha de ser DIN A1 (59,4 cm x 84 cm) aproximadament, i es penjarà en posició vertical. Un membre del Comitè local us proporcionarà material per penjar-lo i us ajudarà en qualsevol problema que us puga sorgir.

Els assistents al congrés podran votar els pòsters que més els agraden i els autors d'aquell que prenga més vots rebrà un present i un diploma acreditatiu durant el sopar de gala.