Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

Campus

Centre

Persona referent COVID

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic

Blasco Ibáñez

Facultat de Geografia i Història

Lacasta Calvo, Joaquín

Administrador

963 864 723

joaquin.v.lacasta@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat d'Infermeria i Podologia

Prósper Palomares, Javier

Administrador

963 864 182

covidfip@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Psicologia

Rausell Gómez, Juan Miguel

Administrador

616540321

psicovid19@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Fisioteràpia

Monrós Fenollosa, Pilar

Administradora

963 983 855

fisiocovid@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Filologia,

Traducció i Comunicació

Sánchez Pérez, Francisca

Administradora

96 386 42 65

covidfftic@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Ciències de

l'Activitat Física i l'Esport

Estrelles Boix, Juan Carlos

Administrador

96 386 43 62

covidfcafe@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Filosofia i

Ciències de l'Educació

Bolinches Fernández, Esther

Coordinadora de

serveis

963864586

boliches@uv.es

Blasco Ibáñez

Facultat de Medicina i

Odontologia

Alandí Palanca, M. Vicenta

Administradora

963 864 100

maria.v.alandi@uv.es

Burjassot

Facultat de Química

Romero Alcalá, Javier

Administrador

963544471

qcacovid@uv.es

Burjassot

Facultat de Farmàcia

Gallego Marín, Enrique

Coordinador de

serveis

963 864 100

enrique.gallego@uv.es

Burjassot

Facultat de Ciències

Matemàtiques

Salvador Moll Cebolla

Degà

963543910

J.Salvador.Moll​@uv.es

Burjassot

Escola Tècnica Superior

d'Enginyeria

Gil Grau, Constantino

Administrador

963 543 505

constantino.gil@uv.es

Burjassot

Facultat de Ciències

Biològiques

Bonet Moreno, Ramón

Administrador

963544453

covidbio@uv.es

Burjassot

Facultat de Física

Saez Miralles, M. Ángeles

Administradora

963 543 307

covidffisica@uv.es

Tarongers

Facultat de Ciències Socials

Domingo Oltra, Rosario

Administradora

963 828 500

rosario.domingo@uv.es

Tarongers

Facultat d’Economia

Cabrera Izquierdo, Catalina

Administradora

963 828 549

covideconomia@uv.es

Tarongers

Facultat de Dret

Puchol Codina, Juan

Administrador

963 864 100

juan.puchol@uv.es

Tarongers

Facultat de Magisteri

Alabau Márquez, Miguel Ángel

Administrador

963 864 490

covmag@uv.es

Disseminats

Màster de Secundària

Carrilero Martinez, Juan Antonio

Cap d'Unitat

963864896

secuncovid@uv.es

Ontinyent

Campus d'Ontinyent

Marco Copovi, Josefa

Cap d'Unitat

96 291 74 50

josefa.marco@uv.es