Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19

 • Quines són les mesures de prevenció bàsiques que he de respectar en les dependències de la UV?

  En la UV has de respectar les mesures generals de prevenció de la transmissió de la malaltia: higiene de Mans, ús de Màscara en la major mesura possible i manteniment de Metre i mig de distància interpersonal recomanada.
  A més, si així t'ho ha prescrit el facultatiu corresponent, has de romandre en el teu domicili.
  Et recomanem consultar la secció Conselleria en aquesta mateixa web, sobre actuació en casos de contagi o quarantena per a informar-te sobre aquestes situacions.

 • Com s'han organitzat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en aquest període?

  Abans d'iniciar el curs 2021-2022, la UV ha implantat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 recomanades per les autoritats sanitàries de manera coordinada entre les cinc universitats públiques valencianes:

  • Reorganització dels espais, la circulació i el mobiliari per a garantir el manteniment de la distància interpersonal recomanada en els espais d'ús comú.
  • Instal·lació de mampares de protecció en els llocs d'atenció al públic.
  • Ubicació de dispensadors de solució hidroalcohólica en les entrades dels edificis i en els espais amb major afluència de persones.
  • Revisió i adaptació dels sistemes de ventilació per a minimitzar la recirculació d'aire interior i garantir la renovació mitjançant ventilació natural i/o mecànica, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Increment del servei de neteja i desinfecció.
  • Increment del servei d'informació i control d'accessos.
  • Priorització de l'atenció telemàtica i telefònica.
  • Monitoratge del COa les aules per permetre el seguiment i avaluació de les mesures de ventilació.
 • És obligatori l'ús de màscara en tot moment en el cas de l'estudiantat?

  És molt recomanable l'ús de mascareta en els espais comuns interiors de la Universitat, sobretot si la ventilació no és adequada, no puga mantenir-se la distància de seguretat o sigues persona vulnerable* o estigues en presència de persones vulnerables. La mascareta et serà proporcionada en les dependències que hagen estat determinades pels o les responsables de les diferents  estructures de la UV.

  En espais a l'aire lliure també serà recomanable l'ús de mascareta quan no resulte possible mantenir la distància interpersonal recomanada o sigues o estigues en presència de persones vulnerables.

  * Majors de 60 anys, embarassades i persones immunodeprimides generalment.

 • No puc portar màscara per indicació mèdica o qualsevol altre motiu, què he de fer?

  Si no pots portar màscara higiènica o quirúrgica per qualsevol motiu recollit en la normativa autonòmica, contacta amb la persona referent COVID del teu centre aportant la documentació justificativa. El teu centre i el teu professorat prestaran especial atenció a les necessitats específiques de suport que pogueres necessitar i podràs continuar amb els teus estudis a distància durant aqueix període. A més, quan siga possible, la persona referent COVID del teu centre podrà acordar mesures alternatives de prevenció per a l'assistència presencial.

 • Sóc una persona especialment sensible a la COVID-19. He de tindre alguna precaució especial?

  Si ets una persona pertanyent als grups vulnerables* en relació amb la COVID-19 i tens dubtes sobre les mesures específiques de protecció, contacta amb el responsable Covid del teu centre, qui traslladarà la consulta si ho considera, al Servei de Prevenció i Medi Ambient. En general, les mesures d'higiene de mans, distància i ús de màscara FFP2 són molt efectives.

  * Majors de 60 anys, embarassades i persones immunodeprimides generalment.

 • Totes les instal·lacions universitàries estan obertes? Puc desplaçar-me per la UV amb normalitat?

  La UV va iniciar el curs 2021-2022 en un escenari de vacunació molt avançada i de control de la pandèmia. En conseqüència es poden utilitzar els serveis i realitzar les activitats habituals (biblioteques, activitats esportives, culturals, etc.) sempre respectant els protocols i les directrius específiques de prevenció que s'hagen establert en cada cas.
  No obstant això, i afavorit pel protocol de teletreball, s'ha de col·laborar en la reducció de la concurrència, els desplaçaments i els contactes prescindibles respectant les recomanacions de prevenció:

  • Reduir al mínim imprescindible els desplaçaments en les dependències de la UV.
  • Evita la permanència prolongada en els passadissos i altres zones de pas o d'ús comú.
  • Facilitar el manteniment de la distància interpersonal recomanada.
 • Amb qui he de contactar per a fer una consulta sobre les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en el meu centre?

  Has de contactar amb la persona referent per a aspectes relacionats amb la COVID-19 del teu centre. En cas necessari, aquesta persona referent traslladarà la teua consulta a altres serveis o a la persona responsable COVID de la UV.

 

ACTUACIÓ EN CAS DE CONTAGI O QUARANTENA

 • Què he de fer si tinc símptomes de la malaltia COVID-19?

  Si presentes símptomes de la COVID-19 has de romandre en el teu domicili i contactar de manera immediata amb el teu centre de salut. A més, si hagueres estat en les dependències de la Universitat de València (UV) des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o o de la presa de mostra per al diagnòstic, has d'informar-nos a través de l'adreça de correu electrònic covid@uv.es.

  Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o vòmits. Els símptomes greus, que requereixen atenció immediata urgent, són dificultat per a respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, confusió o coloració blavosa en llavis o rostre.

 • Quan he de contactar amb covid@uv.es?

  Si tens símptomes o t'han diagnosticat la malaltia amb una prova PCR i has estat en les dependències de la UV des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic, has de comunicar-lo al mes prompte millor a covid@uv.es.

  No és necessari que envies la comunicació a covid@uv.es en altres casos d'aïllament, com ara, si estàs en quarantena per ser contacte estret d'un cas de contagi o si t'han diagnosticat la malaltia però no has estat en les instal·lacions de la UV en el període indicat.

 • Què fa la UV quan es rep una comunicació en covid@uv.es? Com puc facilitar aqueixa labor?

  Quan es confirma un cas de contagi, la UV col·labora amb les autoritats sanitàries per a identificar i informar els possibles contactes estrets de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquesta col·laboració és actuar quant més prompte millor per a evitar contagis entre els membres de la comunitat universitària.

  Per a facilitar aquesta labor, quan ens comuniques el teu cas pots indicar-nos:

  • El teu nom complet i telèfon de contacte.
  • Les dependències de la UV en les quals has estat des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic.
  • Les persones de la comunitat universitària amb les quals has estat més de 15 minuts durant aqueix període, a menys de 2 metres i sense un ús correcte de la màscara.

  L'equip de covid@uv.es només actua a partir d'un cas en la comunitat universitària que presente símptomes o el diagnòstic dels quals haja sigut confirmat amb una prova PCR o equivalent, per la qual cosa no és necessari comunicar altres situacions, com els aïllaments preventius per contactes estrets o les quarantenes de familiars dependents.

 • El meu centre de salut m’ha indicat que he de fer quarantena per ser contacte estret d'un cas confirmat de contagi. Què he de fer? com pot afectar això als meus estudis?

  Si estàs en quarantena, contacta amb el teu professorat o segueix les indicacions específiques que t'haja facilitat el teu centre. 

  No és necessari que ho comuniques a covid@uv.es llevat que tingues símptomes compatibles amb la COVID-19 o et confirmen el diagnòstic amb una prova PCR o equivalent.

 • Tinc obligació de comunicar a la UV que m'han diagnosticat la malaltia? Aquesta informació és confidencial?

  No tens obligació de comunicar-ho. És el teu centre de salut o les autoritats de salut pública els qui tenen la responsabilitat d'identificar i informar els teus possibles contactes estrets o a la UV una vegada confirmen el teu diagnòstic per al seu immediat aïllament.

  No obstant això, si has estat en les instal·lacions universitàries des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic, et recomanem enviar una comunicació a covid@uv.es per a agilitzar la tasca d'identificació dels contactes estrets i l'adopció d'altres mesures preventives.