Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19

 • Quines són les mesures de prevenció bàsiques que he de respectar en les dependències de la UV?

  En la UV debes respetar las medidas generales de prevención de la transmisión de la enfermedad: higiene de Manos, uso de Mascarilla en la mayor medida posible y mantenimiento de Metro y medio de distancia interpersonal recomendada.

  Además, si así te lo ha prescrito el facultativo correspondiente, debes de permanecer en tu domicilio.

  Te recomendamos consultar la sección Conselleria en esta misma web, sobre actuación en casos de contagio o cuarentena para informarte sobre estas situaciones.

 • Com s'han organitzat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en aquest període?

  Abans d'iniciar el curs 2021-2022, la UV ha implantat les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 recomanades per les autoritats sanitàries de manera coordinada entre les cinc universitats públiques valencianes. Destaquen les següents:

  • Reorganització dels espais, la circulació i el mobiliari per a garantir el manteniment de la distància interpersonal recomanada en els espais d'ús comú.
  • Instal·lació de mampares de protecció en els llocs d'atenció al públic.
  • Ubicació de dispensadors de solució hidroalcohòlica en les entrades dels edificis i en els espais amb major afluència de persones.
  • Revisió i adaptació dels sistemes de ventilació per a minimitzar la recirculació d'aire interior i garantir la renovació mitjançant ventilació natural i/o mecànica, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
  • Increment del servei de neteja i desinfecció.
  • Increment del servei d'informació i control d'accessos.
  • Priorització de l'atenció telemàtica i telefònica.
  • Monitoratge del CO2 a les aules per a permetre el seguiment i avaluació de les mesures de ventilació.
 • És obligatori l'ús de màscara en tot moment en el cas del personal de la UV?

  És molt recomanable l'ús de mascareta en els espais comuns interiors de la Universitat, sobretot si la ventilació no és adequada, no puga mantenir-se la distància de seguretat o sigues persona vulnerable o estigues en presència de persones vulnerables. La mascareta et serà proporcionada en les dependències que hagen estat determinades pels o les responsables de les diferents  estructures de la UV.

  En espais a l'aire lliure també serà recomanable l'ús de màscara quan no resulte possible mantenir la distància interpersonal recomanada o sigues o estigues en presència de persones vulnerables.

 • Sóc una persona especialment sensible a la COVID-19. He de tindre alguna precaució especial?

  Si ets una persona pertanyent als grups vulnerables* en relació amb la COVID-19 i tens dubtes sobre les mesures específiques de protecció, contacta amb el responsable Covid del teu centre, qui traslladarà la consulta si ho considera, al Servei de Prevenció i Medi Ambient. En general, les mesures d'higiene de mans, distància i ús de màscara FFP2 són molt efectives.

  * Majors de 60 anys, embarassades i persones immunodeprimides generalment.

 • Totes les instal·lacions universitàries estan obertes? Puc desplaçar-me per la UV amb normalitat?

  La UV va iniciar el curs 2021-2022 en un escenari de vacunació molt avançada i de control de la pandèmia, amb una docència íntegrament presencial. En conseqüència es poden utilitzar els serveis i realitzar les activitats habituals (biblioteques, activitats esportives, culturals, etc.) sempre respectant els protocols i les directrius específiques de prevenció que s'hagin establert en cada cas.

  No obstant això, s'ha de col·laborar en la reducció de la concurrència, els desplaçaments i els contactes prescindibles respectant les recomanacions de prevenció:

  • Reduir al mínim imprescindible els desplaçaments en les dependències de la UV.
  • Evita la permanència prolongada en els passadissos i altres zones de pas o d'ús comú.
  • Facilitar el manteniment de la distància interpersonal recomanada.
 • Amb qui he de contactar per a fer una consulta sobre les mesures de prevenció davant la COVID-19 en el meu lloc de treball?

  Has de contactar amb la persona referent per a aspectes relacionats amb la COVID-19 del teu centre, departament o altres estructures universitàries  (jardí botànic, institut, observatori, col·legi major...)  En cas necessari, aquesta persona referent traslladarà la teva consulta a altres serveis o a la persona responsable COVID de la UV.

 

ACTUACIÓ EN CAS DE CONTAGI O QUARANTENA

 • Què he de fer si tinc símptomes de la malaltia COVID-19?

  Si presentes símptomes de la COVID-19 has de contactar amb el teu centre de salut i atenir-te a les recomanacions que t'indiquin. Si et recomanessin repòs domiciliari o alguna mesura hospitalària que t'obligués a sol·licitar la baixa laboral, has de contactar amb el teu director de departament. En el següent enllaç, tens la pauta d'actuació en vigor recomanada per la Conselleria en cas de positivitat enfront de SARS-CoV-2.

  Et recordem que els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també disminució de l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de coll, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o vòmits. Els símptomes greus, que requereixen atenció immediata urgent, són dificultat per a respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, confusió o coloració blavosa en llavis o rostre.

 • Quan he de contactar amb covid@uv.es?

  Si tens símptomes o t'han diagnosticat la malaltia amb una prova PCR i has estat en les dependències de la UV des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic, has de comunicar-lo com quant més prompte millor a covid@uv.es.

  No és necessari que envies la comunicació a covid@uv.es en altres casos d'aïllament, per exemple, si estàs en quarantena per ser contacte estret d'un cas de contagi alié a la UV, o si t'han diagnosticat la malaltia però no has estat en les instal·lacions de la UV en el període indicat.

 • Què fa la UV quan es rep una comunicació en covid@uv.es? Com puc facilitar eixa tasca?

  Quan es confirma un cas de contagi, la UV col·labora amb les autoritats sanitàries per a identificar i informar els possibles contactes estrets de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquesta col·laboració és actuar com més de pressa millor per a evitar contagis entre els membres de la comunitat universitària.

  Per a facilitar aquesta labor, quan ens comuniques el teu cas pots indicar-nos:

  • El teu nom complet i telèfon de contacte.
  • Les dependències de la UV en les quals has estat des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic.
  • Les persones de la comunitat universitària amb les quals has estat més de 15 minuts durant aqueix període, a menys de 2 metres i sense un ús correcte de la màscara.

  L'equip de covid@uv.es només actua a partir d'un cas en la comunitat universitària que presente símptomes o el diagnòstic dels quals haja sigut confirmat amb una prova PCR o equivalent, per la qual cosa no és necessari comunicar altres situacions, com els aïllaments preventius per contactes estrets aliens a la UV o les quarantenes de familiars dependents.

 • M'han indicat que he de fer quarantena. Què he de fer?

  Hauràs de comunicar-ho a la persona responsable de la teua unitat (en el cas del PAS o PI) o a la Direcció del Departament (en el cas de PDI) aportant la documentació justificativa o una declaració responsable en el model disponible en les pàgines web dels serveis de Recursos Humanos PAS i Recursos Humanos PDI, en les quals pots consultar el procediment complet establert.

  Passaràs automàticament a la modalitat de treball no presencial, llevat que el teu centre de salut t'haja indicat una incapacitat temporal.

  No és necessari que ho comuniques a covid@uv.es, llevat que tingues símptomes compatibles amb la COVID-19 o et confirmen el diagnòstic amb una prova PCR o equivalent.

 • Tinc obligació de comunicar al Servei de Prevenció i Medi Ambient que m'han diagnosticat la malaltia? Aquesta informació és confidencial?

  Tens obligació de comunicar el teu cas al Servei de Prevenció i Medi Ambient, a través de covid@uv.es o d'altres mitjans indicats en la seua pàgina web, sempre que hages estat en les dependències universitàries des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra par al diagnòstic. L'obligació s'estableix a fi de salvaguardar la salut de les persones del teu centre de treball mitjançant l'adopció de les mesures preventives oportunes.

  No és necessari que envies la comunicació a covid@uv.es en altres casos d'aïllament, per exemple, si estàs en quarantena per ser contacte estret d'un cas de contagi, o si t'han diagnosticat la malaltia, però no has estat en les dependències de la UV en el període indicat.

 • M'han comunicat la situació d'incapacitat temporal per alguna causa relacionada amb la COVID‐19 com he de remetre la informació?

  • El comunicat de baixa per incapacitat temporal has de remetre'l, a través de l'adreça de correu electrònic seccionss@uv.es, a la Secció de Seguretat Social de la UV o si ets personal docent i investigador de MUFACE al Servei de Recursos Humans PDI, a través del correu electrònic servei.pdi@uv.es
  • Aquesta documentació conté informació confidencial de salut i no has de remetre-la per cap altre mitjà.