Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

PERSONES REFERENTS COVID DELS CENTRES

 • Qui és la persona responsable COVID en la UV?

  Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerector d'Investigació.

 • Quina informació he de conéixer sobre COVID-19?

  Les persones referents COVID d'un centre (Facultat o Escola Tècnica Superior) han d'estar familiaritzades amb la següent informació:

  • Normativa interna de la UV:
   • Acord de 6 de setembre de 2021 adoptat per les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les Universitats de la Comunitat València en relació a l'inici de curs universitari 2021-22
   • Acord ACGUV 167/2021, de 29 de juny de 2021, pel qual s'aprova la planificació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el curs acadèmic 2021-2022
   • Protocol d'actuació per al curs universitari 2021-2022, ratificat el 6 de setembre de 2021 per les Conselleries de Sanitat Universal i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les Universitats de la Comunitat Valenciana
   • Instrucció IUV17/2020, de 9 de setembre, de la Gerència sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19.
   • Instrucció IUV 3/2021, de 2 de febrer, de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19
  • Preguntes freqüents dirigides a l'estudiantat de la UV
  • Preguntes freqüents dirigides al personal de la UV

  Qualsevol informació addicional d'interés es publicarà en aquesta pàgina web.

 • Quines són les meues funcions?

  Les persones referents COVID dels centres han de vetlar pel compliment i, en cas necessari, l’adaptació de les mesures preventives implantades en el seu centre d'acord amb la normativa interna i les directrius o indicacions del Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA). A més, actuaran com a persones interlocutores amb el SPMA i la Persona responsable COVID de la UV, a través del correu electrònic covid@uv.es, per al seguiment i resposta als casos confirmats de contagi per COVID-19 i possibles brots en un grup o centre.

 • On s'informa de les dades de contacte de les persones referents COVID dels centres?

  Cada centre establirà els mecanismes de difusió i contacte dirigits al seu personal i estudiantat que considere més convenients. No obstant això, en la pàgina principal de la UV s'inclou un llistat amb la informació facilitada pels propis centres, accessible a tota la comunitat universitària. Les persones referents dels centres poden sol·licitar la modificació de les dades publicades sol·licitant-ho a covid@uv.es.

  Per a facilitar l'actuació de les persones referents COVID a través d'equips de treball (equips COVID) es recomana l'ús de dades de contacte genèrics, és a dir, àlies de correu electrònic i números de telèfon d'ús compartit.

 • Quan l'estudiantat em comunica que és un cas de contagi o un contacte estret què he de fer?

  El centre i el professorat han de donar resposta a les consultes, dubtes o necessitats acadèmiques de l'estudiantat al qual s'haja indicat (pel seu centre de salut o el SPMA) que mantinga una quarantena per contagi o contacte estret.

  Addicionalment, quan es tracta d'un cas de contagi confirmat amb una prova PCR o un cas sospitós amb símptomes que ha estat en les dependències de la UV des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o del diagnòstic, s'ha de sol·licitar a l'estudiantat que el comunique a covid@uv.es.

  No és necessari comunicar a covid@uv.es altres situacions, com els aïllaments preventius per contactes estrets, les quarantenes de familiars o amics, o els casos de contagi de persones que no han estat en les dependències de la UV en el període indicat.

 • Què és un contacte estret?

  Es considera contacte estret a qualsevol persona que haja estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores.

   

   

 • Què fa la UV quan es rep una comunicació en covid@uv.es? Com puc facilitar eixa tasca?

  Quan es confirma un cas de contagi, la UV col·labora amb les autoritats sanitàries per a identificar i informar dels possibles contactes estrets de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquesta col·laboració és actuar com més de pressa millor per a evitar contagis entre els membres de la comunitat universitària i adoptar mesures addicionals en cas de brot.

  Per a facilitar aquesta labor, davant un contagi confirmat deus:

  • Si coneixes els contactes estrets d'acord amb la definició anterior, anticipar-te, indicant al personal o l'estudiantat identificat que han de contactar amb el seu centre de salut i no han d'acudir al centre fins a rebre noves indicacions.
  • Atendre les consultes bàsiques emprant, per exemple, les preguntes freqüents dirigides a l'estudiantat i al personal de la UV amb les quals has de familiaritzar-te. Redirigir les consultes a covid@uv.es només si es tracta d'un cas de contagi confirmat amb una prova PCR o un cas sospitós amb símptomes que ha estat en les dependències de la UV des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes o de la presa de mostra per al diagnòstic.
  • Registrar els casos confirmats de contagi de COVID-19 del teu centre. L'equip de covid@uv.es et posarà en còpia de les comunicacions inicials amb l'estudiantat del teu centre, perquè pugues estar informat.
  • Quan es done més d'un cas confirmat en el teu centre, analitzar si estan relacionats (estudiantat d'un mateix grup o compartint la mateixa aula). Si s'identifiquen tres o més casos en un mateix grup, la persona referent COVID del centre ha d'informar immediatament a covid@uv.es per a la seua possible classificació com un brot. De la mateixa manera, l'equip de covid@uv.es et mantindrà informat davant qualsevol sospita de brot.
  • En cas d'identificar-se un brot, correspon a la persona responsable COVID de la UV proposar la suspensió temporal de l'activitat presencial del grup (o centre, si evoluciona a més d'un grup). Has de seguir les seues indicacions i tindre disponible el llistat de noms, telèfons i correus electrònics de les persones del grup o els grups que han compartit aula amb les persones contagiades, per a agilitar la comunicació en aquests casos.
 • Què he de fer si hi ha un cas amb símptomes evidents i greus en les instal·lacions de la UV?

  Abans que es produïsca un cas, has d'informar a tot el personal del teu centre de l'existència d'una sala d'aïllament específicament habilitada per a aquest fi.

  La persona de la UV que es trobara en aqueixos moments amb la persona simptomàtica greu, podrà optar per desallotjar a la resta de persones presents de la sala en la qual es troben o traslladar voluntàriament a la persona afectada a la sala d'aïllament habilitada.

  La persona afectada serà proveïda de màscara si no disposara d'una. La persona acompanyant també haurà de col·locar-se una màscara quirúrgica. Si, per qualsevol motiu, la persona que presenta símptomes no poguera utilitzar màscara, la persona acompanyant haurà de portar màscara FFP2 sense vàlvula.

  Les persones de grups vulnerables a la COVID-19 no actuaran en cap cas com a acompanyants.

  De manera immediata hauràs d'informar l'autoritat sanitària en el telèfon 900 300 555, al SPMA en el telèfon 96 339 50 17 i l'adreça de correu electrònic covid@uv.es.

 • He rebut consultes d'estudiantat especialment sensible a la COVID-19 que no pot assistir a classe. Què he de fer?

  Si la persona justifica amb un informe mèdic que no pot assistir presencialment a les classes, el centre haurà de facilitar-li el seguiment de la docència a distància, sempre en la mesura que la naturalesa de les activitats ho permeten.

 • He rebut consultes d'estudiantat que per motius mèdics no pot utilitzar màscara. Què he de fer?

  Pots consultar amb el SPMA la possibilitat d'adoptar mesures alternatives de prevenció per a permetre l'assistència presencial. En tot cas, si la persona justifica amb un informe mèdic que no pot portar màscara higiènica o quirúrgica el centre prestarà especial atenció a les necessitats específiques de suport que poguera necessitar perquè continue amb els teus estudis a distància durant aqueix període.

 • Amb qui he de contactar per a fer una consulta?

  Pots contactar:

  • Amb la persona referent COVID del Campus, que és el tècnic o la tècnica del SPMA al Campus.
  • Amb la persona responsable COVID de la UV.