Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

Directrius bàsiques de prevenció davant la COVID

 1. Abans d'acudir a la UV, informa't de l'organització, la ubicació i els horaris de les teues classes presencials. Assegura't que la teua assistència està permesa en cadascuna d'elles.
 2. Roman a la teua residència si presentes símptomes de la Covid-19, se t’ha diagnosticat la malaltia o estàs en període d'aïllament per contacte estret amb casos de contagi.
 3. Si et diagnostiquen la malaltia i has estat a les instal·lacions de la UV des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes o de la confirmació del diagnòstic, comunica-ho immediatament a l’adreça de correu electrònic covid@uv.es i el telèfon o l’adreça de correu electrònic indicats en la pàgina web del teu centre.
 4. Respecta les mesures generals de prevenció de la transmissió de la malaltia: higiene de Mans, ús de Màscara i manteniment del Metre i Mig de distància interpersonal recomanats.
 5. Acudeix al centre proveït de màscara pròpia. En cas contrari, no podràs accedir a les instal·lacions de la UV. L'ús de la màscara serà obligatori amb independència del manteniment de la distància interpersonal recomanada.
 6. Redueix al mínim imprescindible els desplaçaments en les instal·lacions de la UV i la teua permanència en aquestes.
 7. No romangues als corredors i altres zones de pas o d'ús comú. Has de facilitar que els teus companys, les teues companyes i el professorat puguen accedir a les aules mantenint la distància interpersonal recomanada.
 8. En els períodes de descans entre classes, roman en espais oberts o aquells habilitats específicament a tal fi.
 9. No acudisques presencialment a les secretaries dels centres o els departaments tret que comptes amb una cita o indicacions específiques que ho permeten. El teu centre et facilitarà la realització de les consultes i gestions de manera telemàtica.
 10. A la UV, restringeix el nombre de contactes socials al grup amb el qual reps la docència.
 11. En abandonar la UV, mantin el compliment de les normes de prevenció i protecció. Recorda que has de tornar, i sa.