Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

Normativa interna de la UV

Referència Normativa Document(s)
RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València

ACGUV 162/2020

Document de regulació d'adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, en el segon quadrimestre del curs 2020-2021. (CG 3-XI-2020).

ACGUV 110/2020

Acord d'1 de juliol de 2020, del Consell de Govern de la UV d'adaptació, en el primer quadrimestre del curs 2020-2021, de la docència de les titulacions oficials.

Directrius Docència Presencial

Directrius del Servei de Prevenció i Medi Ambient de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021

IUV 7/2021

Instrucció 7/2021 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària. (Referència IUV 7/2021)

IUV 6/2021

Instrucció de la Gerència de la UV sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la invetigació, como a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 3/2021

Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19.

IUV 2/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 17/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19

IUV 13/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l’àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació per al període de nova normalitat