Logo de la Universitat de València Logo Covid Logo del portal

Directrius bàsiques de prevenció davant la Covid

  1. Roman a la teua residència si presentes símptomes de la COVID-19, se t’ha diagnosticat la malaltia o estàs en període d'aïllament per contacte estret amb casos de contagi.
  2. Si et diagnostiquen la malaltia i has estat a les instal·lacions de la UV des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes o de la confirmació del diagnòstic, comunica-ho immediatament a l’adreça de correu electrònic covid@uv.es i a la persona responsable del teu centre o servei.
  3. Podràs sol·licitar la modalitat de treball no presencial, si tens a càrrec persones menors de catorze anys o dependents a les que se’ls haja indicat una quarantena, durant eixe període. Consulta el procediment i condicions als serveis de Recursos Humans PAS i Recursos Humans PDI.
  4. Respecta les mesures generals de prevenció de la transmissió de la malaltia: higiene de Mans, ús de Màscara i manteniment del Metre i Mig de distància interpersonal recomanats.
  5. Pots acudir al centre proveït de màscara pròpia o sol·licitar  a l’edifici on treballes. Tots els edificis compten amb màscares higièniques o quirúrgiques per facilitar-les a l’entrada al personal UV.
  6. La UV compta amb totes les mesures preventives per al treball presencial enumerades a la Instrucció IUV 17/2020, com ara la organització dels espais, els subministrament de material d’higiene i protecció, o la ventilació i neteja reforçades, per garantir el treball en un espai segur. Si tens dubtes, contacta amb la persona responsable de la teu estructura (centre, servei, departament, institut, etc.). En l’àmbit docent, a més a més, el SPMA ha publicat les Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la Covid en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021.
  7. Si ets de grups vulnerables compleix escrupolosament les mesures preventives. En cas de dubte sobre la compatibilitat del treball presencial amb la teua condició clínica, pots sol·licitar al Servei de Prevenció i Medi Ambient un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc i protecció necessàries en el teu cas.