University of Valencia logo Logo Covid Logo del portal

Internal regulations of the UV

Reference Rules File(s)
RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València

ACGUV 162/2020

Document de regulació d'adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, en el segon quadrimestre del curs 2020-2021. (CG 3-XI-2020).

ACGUV 110/2020

Agreement of 1 July 2020 of the governing council of the UV to adapt university teaching in the first semester of the 2020-2021 academic year.

Guidelines for Face-To-Face Teaching

Preventive and protective guidelines of the Health and Safety and the Environment Service against COVID-19 in the field of face-to-face teaching for the 2020-2021 academic year.

IUV 7/2021

Instrucció 7/2021 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària. (Referència IUV 7/2021)

IUV 6/2021

Instrucció de la Gerència de la UV sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la invetigació, como a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 3/2021

Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19.

IUV 2/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 17/2020

Instructions from the Office of the General Manager of the Universitat de València in matters of preventive measures due to the COVID-19 transmission.

IUV 13/2020

Instructions from the Office of the General Manager of the Universitat de València on mesures in the field of PAS and research support staff for the new normality.