Condicions meteorològiques.

CALP (Marina Alta) - Aguas de Calpe
ELEV: 61 m.  LAT: 38° 38' 43" N  LONG:  0° 02' 21" E

Condiciones meteorológicas.
Weather conditions.

19/11/18
15:03
(14:03 UTC)
Alba

7:46

Vespre

17:45

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(14.5 °C @ 0:46)
13.8 °C
(13.1 °C @ 13:23)

Humitat

(93 % @ 14:16)
92 %
(86 % @ 12:00)

Baròmetre

999.7 hPa
(Steady)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

12.6 °C

Direcció del vent

NNE (25º)

Velocitat del vent

(43.5 km/hr @ 11:57)
19.3 km/hr
(16.1 km/hr)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(14.4 °C @ 0:07)
13.9 °C

Sensació de fred

11.9 °C
(10.0 °C @ 12:05)

Pluja avui

(30.0 mm/hr @ 14:10)
36.4 mm
(1.6 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

11.9 °C

Pluja aquest mes

69.8 mm

Pluja aquest any

256.2 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Radiació solar

(72 W/m² @ 13:46)
60 W/m²

Índex UV

(0.0 @ ----)
0.0

Densitat del aire

1.1965 kg/cu.m

Radiación solar Índice UV Densidad del aire
Solar radiation UV Index Air density


Amb gràfiques actuals: 1 - 2 - 7 dies - Comp. 1 dia Con gráficas actuales: 1 - 2 - 7 dias - Comp. 1 día With current plots: 1 - 2 - 7 days - Comp. 1 day

Índex UV - ara
Índice UV - ahora
UV index - now
0.0
Risc Baix ara: No cal protecció - Pot estar fora sense perill
Riesgo Bajo ahora: No se requiere protección
Risk Low now: No protection required
Índex UV - PREVIST
Índice UV - PREVISTO
UV index - PREDICTED
2
Risc Baix PREVIST: No caldrà protecció - Pot estar fora sense perill
Riesgo Bajo PREVISTO: No se requerirá protección
Risk Low PREDICTED: No protection will be required

Dia/Hora: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018-11-18 0 0 0 0.6 1.4 1.9 1.2 0.8 0 0 0 0 0 0
2018-11-17 0 0 0.3 0.8 1.6 1.9 0.7 1 0.9 0 0 0 0 0
2018-11-16 0 0 0.5 1.1 1.1 1.4 1.5 1.4 1.1 0 0 0 0 0
2018-11-15 0 0 0 0 0.5 1.1 1.5 1.3 0.6 0 0 0 0 0
2018-11-14 0 0 0.4 0.8 1.5 2.2 1.6 1.3 1 0 0 0 0 0
2018-11-13 0 0 0 0.6 1.1 1.5 1.6 0.9 0.6 0 0 0 0 0
2018-11-12 0 0 0.7 1.3 1.9 2 2.1 1.5 1.1 0 0 0 0 0

Predicció Davis
Predicción Davis
Davis Forecast
En major part nuvolós i més fred. Precipitació possible dins de 12 hores, possiblement forta en ocasions. Ventós.
En mayor parte nuboso y más frio. Precipitación posible dentro de 12 horas, posiblemente fuerte en ocasiones. Ventoso.
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.

Fases de la lluna
Fases de la luna
Moon phases
Quart creixent (Gibosa il.luminant)
Cuarto creciente (Gibosa iluminante)
Waxing Gibbous

Última pluja (> 1mm/hr)
Última lluvia (> 1mm/hr)
Last rain (> 1mm/hr)
2018-11-19 @ 15:03:00
(00:02:58 h.)


Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Dades disponibles Report NOAA: mensual - mes anterior - anual
Dades rebudes - Tabla de dades diaria - semanal
Any hidrològic: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de dades.
Tabla de comparació anual
Top10

Datos disponibles Reporte NOAA: mensual - mes anterior - anual
Datos recibidos - Tabla de datos diaria - semanal
Año hidrológico: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de datos.
Tabla de comparación anual
Top10

Available data NOAA report: monthly - Last month - anual
Received data - Daily data table - Weekly
Hydrologic Year: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Database query.
Anual compare table
Top10

Aquestes dades son enregistrades mitjansant una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 actualitzats cada 5 minuts.
Estos datos son registrados mediante una estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 actualizados cada 5 minutos.
This data are recorded with a weather station Davis Vantage Pro 2 renewed each 5 minutes.


Mapes
Mapas
Maps
Meteosat
NOAA
Infomet
Isobaras
Temperaturas
Temperaturas del mar
EUMETSAT

Prediccions
Predicciones
Forecast
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología - Calp
CEAMET - Fundació Centre de Estudis Ambientals del Mediterrani
RTVV - RadioTelevisió Valenciana
MeteoCat - Servei Meteorològic de Catalunya
MetOffice
AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Per qualsevol altra informació, contacteu amb info@aguasdecalpe.es
Aguas de Calpe
Credits

Recepció de dades wireless
Para cualquier otra información, contacte con Recepción de datos wireless
For any other information, contact with Wireless data reception