Condicions meteorològiques.

CALP (Marina Alta) - Aguas de Calpe
ELEV: 61 m.  LAT: 38° 38' 43" N  LONG:  0° 02' 21" E

Condiciones meteorológicas.
Weather conditions.

17/02/19
17:43
(16:43 UTC)
Alba

7:49

Vespre

18:40

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(14.7 °C @ 16:30)
14.0 °C
(9.0 °C @ 3:46)

Humitat

(76 % @ 5:55)
72 %
(54 % @ 0:40)

Baròmetre

1025.6 hPa
(Falling Slowly)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

9.0 °C

Direcció del vent

NE (39º)

Velocitat del vent

(40.2 km/hr @ 4:51)
9.7 km/hr
(11.3 km/hr)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(14.4 °C @ 16:30)
13.6 °C

Sensació de fred

13.2 °C
(5.0 °C @ 3:28)

Pluja avui

(0.0 mm/hr @ ----)
0.0 mm
(0.0 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

12.8 °C

Pluja aquest mes

0.4 mm

Pluja aquest any

5.0 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Radiació solar

(643 W/m² @ 14:45)
107 W/m²

Índex UV

(1.9 @ 12:42)
0.0

Densitat del aire

1.2309 kg/cu.m

Radiación solar Índice UV Densidad del aire
Solar radiation UV Index Air density


Amb gràfiques actuals: 1 - 2 - 7 dies - Comp. 1 dia Con gráficas actuales: 1 - 2 - 7 dias - Comp. 1 día With current plots: 1 - 2 - 7 days - Comp. 1 day

Índex UV - ara
Índice UV - ahora
UV index - now
0.0
Risc Baix ara: No cal protecció - Pot estar fora sense perill
Riesgo Bajo ahora: No se requiere protección
Risk Low now: No protection required
Índex UV - PREVIST
Índice UV - PREVISTO
UV index - PREDICTED
3
Risc Moderat PREVIST: Caldrà protecció
Riesgo Bajo PREVISTO: Se requerirá protección
Risk Low PREDICTED: Protection will be required

Dia/Hora: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019-02-16 0 0 0.7 1.4 2.1 2.5 2.6 2.4 1.9 1.1 0 0 0 0
2019-02-15 0 0 0.7 1.5 2.3 2.7 2.8 2.6 2 1.1 0 0 0 0
2019-02-14 0 0 0 1.3 1.6 2.7 2.8 2.6 2 1.2 0.3 0 0 0
2019-02-13 0 0 0.7 1.5 2.3 2.8 2.8 2.7 2.1 1.2 0.3 0 0 0
2019-02-12 0 0 0.6 1.4 2.1 2.6 2.6 2.5 1.9 1.1 0 0 0 0
2019-02-11 0 0 0.5 0.9 1.3 2.2 2 0.8 0.6 0 0 0 0 0
2019-02-10 0 0 0 1.3 2.2 2.8 2.7 1.9 1.5 0.9 0 0 0 0

Fases de la lluna
Fases de la luna
Moon phases
Quart creixent (Gibosa il.luminant)
Cuarto creciente (Gibosa iluminante)
Waxing Gibbous

Última pluja (> 1mm/hr)
Última lluvia (> 1mm/hr)
Last rain (> 1mm/hr)
2019-01-21 @ 02:45:00
(27 d. 15:00:57 h.)


Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Dades disponibles Report NOAA: mensual - mes anterior - anual
Dades rebudes - Tabla de dades diaria - semanal
Any hidrològic: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de dades.
Tabla de comparació anual
Top10

Datos disponibles Reporte NOAA: mensual - mes anterior - anual
Datos recibidos - Tabla de datos diaria - semanal
Año hidrológico: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Consulta base de datos.
Tabla de comparación anual
Top10

Available data NOAA report: monthly - Last month - anual
Received data - Daily data table - Weekly
Hydrologic Year: 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11
Database query.
Anual compare table
Top10

Aquestes dades son enregistrades mitjansant una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 actualitzats cada 5 minuts.
Estos datos son registrados mediante una estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 actualizados cada 5 minutos.
This data are recorded with a weather station Davis Vantage Pro 2 renewed each 5 minutes.


Mapes
Mapas
Maps
Meteosat
NOAA
Infomet
Isobaras
Temperaturas
Temperaturas del mar
EUMETSAT

Prediccions
Predicciones
Forecast
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología - Calp
CEAMET - Fundació Centre de Estudis Ambientals del Mediterrani
RTVV - RadioTelevisió Valenciana
MeteoCat - Servei Meteorològic de Catalunya
MetOffice
AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Per qualsevol altra informació, contacteu amb info@aguasdecalpe.es
Aguas de Calpe
Credits

Recepció de dades wireless
Para cualquier otra información, contacte con Recepción de datos wireless
For any other information, contact with Wireless data reception