Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Curs de Certificació Internacional en Cineantropometria ISAK Nivell 1 i reacreditació ISAK Nivell 1 (12ªed.)

Cineantropometria

Dades Generals

Curs Academic 2021-2022
Tipus de cursFLA
Edició12ªed.
Preu matrículaAcreditació: 400€ (preu públic), 370€ (estudiants). Reacreditació: 100€ (preu públic), 85€ (estudiants).
Requisits d'accés

Curs dirigit a:

 • Estudiants, persones diplomades i/o graduades en Nutrició Humana i Dietètica.
 • Estudiants o professionals de l'àrea de la Ciències de la Salut, de l'Esport i de l'Activitat Física i entrenadors/as personals.
 • La reacreditació és per a estudiants i professionals en possessió del Certificat d'acreditació oficial en Cineantropometría, ISAK Nivell 1 caducat. Aquelles persones l'acreditació anterior de les quals haja caducat més de dos anys, no seran admeses per al procés de re-acreditació.
Nombre de placesCertificació: de 10 a 24 places. Reacreditació: il·limitades.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 10/12/2021
Data fi 12/12/2021
Horari

El curs complet serà de 9.00 a 20.30 hores, excepte el Diumenge de 9.00 a 14.30 hores. L'examen de reacreditació serà només el diumenge.

Lloc d'impartició

Clínica Odontològica

Disseminats

C/ Gascó Oliag, 1

46010 València (València)

963 864 175

https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/assistencia/clinica-odontologica.html

odontologia@uv.es

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa

Programa

Divendres 10 de Desembre de 2021:

 • 09,00-09,30 h. INAUGURACIÓ DEL CURS. Presentació i estructura organitzativa-avaluativa dels cursos d'acreditació.
 • 09,30-11,00 h. TEORIA: la història de la ISAK i l'estructura del IAAS.
 • 11,00-11,30 h. DESCANS amb canvi a roba esportiva.
 • 11,30- 13,30 h. TEORIA i PRÀCTICA:
  • referències anatòmiques per al Perfil Restringit (PR).
  • anatomia bàsica: terminologia, referències anatòmiques i punts de mesurament.
 • 13,30- 14,00 h. TEORIA: equip i calibratge: aspectes bàsics del calibratge del plicómetro, paquímetro, cinta mètrica segmómetro, bàscula i estadiómetro o tallímetro.
 • 14,00-16,00 h. MENJAR (volta del menjar amb roba esportiva)
 • 16,00-16,50 h. PRÀCTICA:
  • l'estudiantat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador/a, anotador/a i model.
  • anatomia bàsica: terminologia, referències anatòmiques i punts de mesurament.
  • mesures fonamentals i complementàries per al Perfil Restringit (PR).
  • Massa (pes), talla, talla assegut i envergadura.
 • 17,00-18,00 h. PRÀCTICA:
  • L'estudiantat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador, anotador i model.
  • Anatomia bàsica: terminologia, referències anatòmiques i punts de mesurament.
  • Mesures de perímetres i diàmetres i del diàmetre sagital de l'abdomen corresponents al Perfil Restringit (PR).
 • 18,00-18,30 h. DESCANS
 • 18,30-19,30 h. PRÀCTICA:
  • Protocol antropomètric dels paràmetres estudiats corresponents al PR.
  • L'estudiantat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador/a, anotador/a i model.
  • Anatomia bàsica: terminologia, referències anatòmiques i punts de mesurament.
 • 19,30-20,30 h. TEORIA: Ètica: el consentiment informat, vestimenta per al mesurament, condicions ambientals, mesurament de dones i xiquets, sensibilitats ètniques i culturals.

Dissabte 11 de Desembre de 2021:

 • 09,00-10,00 h. TEORIA: Composició corporal: plecs, equacions de regressió, percentatge de greix corporal, alguns errors d'aquestes equacions; altres mètodes.
 • 10,00-11,00 h. TEORIA: Somatotip: Definicions, càlculs bàsics, somatocarta, relació amb el rendiment esportiu.
 • 11,00-11,30 h. DESCANS amb canvi a roba esportiva.
 • 11,30-12,30 h. PRÀCTICA:
  • Mesures dels Plecs cutanis (1)
  • Plec tricipital, subescapular, bicipital i suprailíaco.
 • 12,30-13,30 h. PRÀCTICA:
  • Mesures dels Plecs cutanis (2)
  • Plec supraespinal, abdominal, cuixa anterior i cama medial.
 • 13,30-14,00 h. PRÀCTICA: Mesura dels paràmetres antropomètrics del Somatotipo. L'estudiantat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador/a, anotador/a i model.
 • 14,00-16,00 h. MENJAR (volta del menjar amb roba esportiva)
 • 16,00-17,00 h. PRÀCTICA:
  • Pràctica del Perfil Restringit (PR) complet (1)
  • L'estudiantat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador, anotador i model.
 • 17,00-18,00 h. TEORIA: Estadístiques: ETM (2 mesures per model), els intervals de confiança, la interpretació de canvis reals; efecte sobre la grandària, per exemple, puntuacions z-fantasma, percentils.
 • 18,00-18,30 h. DESCANS
 • 18,30-19,30 h. PRÀCTICA:
  • Pràctica del Perfil Restringit (PR) complet (2)
  • L'alumnat formarà equips de 3 persones (“troiques”) i s'alternaran actuant com a avaluador/a, anotador/a i model.
 • 19,30-20,30 h. Aprenent a examinar-se: pràctica “real”. L'alumnat s'alternarà actuant com a avaluador/a, anotador/a i model per a efectuar 10 mesures en un temps de 20’.

Diumenge 12 de Desembre de 2021:

 •  09,00-09,30 h. Explicació de la sistemàtica de l'examen pràctic i de la plantilla dels 20 estudis Post-curs.
 •  10,00-10,30 h. Lliurament de certificats d'assistència.
 •  10,30-14,30 h. Examen Teòric de test i Pràctic amb models externs, segons la normativa ISAK.

Organitzador

OrganitzaFundació Lluís Alcanyís-Universitat de València. Clínica de Nutrició CUNAFF.
Telèfon

Departament de Formació. Telf: 96 339 50 37 (Ext 95037)

Organitzadors no UV

Coordinació del curs en CUNAFF: Violeta Vila Atienza. Dietista-Nutricionista CUNAFF FLA-UV.

Professorat

Professorat extern UV

María Dolores Cabanyes Armesilla.
Directora Responsable del curs; antropometrista Instructor ISAK nivell 3, membre del Comité Executiu de la ISAK fins a novembre de 2016; professora de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid.

Objectius i metodologia

 1. Aprenentatge i perfeccionament de la tècnica de mesurament antropomètric i realització de mesuraments exactes, vàlides, de confiança i objectives.
 2. Aprenentatge correcte de la tècnica antropomètrica segons el perfil restringit, o bàsic, per a evitar l'error tècnic de mesura exigit ja en les publicacions científiques d'alt índex d'impacte, augmentant la precisió en la presa d'aquestes, la seua validesa i la confiabilitat.
 3. Capacitar a l'estudiant per al desenvolupament d'una investigació i valoració en aquesta àrea científica col·laborant en la integració amb altres professionals de les ciències de la salut i l'esport.
 4. Formar i certificar a nivell internacional a antropometristes en un nivell bàsic.

Acreditació de Nivell 1:

El Nivell 1 està dissenyat per a la majoria de antropometristes acreditats per ISAK que necessiten pocs requisits més enllà de les mesures bàsiques (altura, pes) i dels plecs. També s'han inclòs en aquest nivell un xicotet nombre de perímetres i tres diàmetres per a permetre el monitoratge de variables de salut i el creixement, i el càlcul del somatotipo, i la composició corporal, els quals ISAK veu com a indicadors útils per a la comparació de grandària, la forma i la composició corporal. Per tant, una persona que completarà amb èxit el Nivell 1 podria demostrar la precisió adequada en 4 mesures bàsiques, 6 perímetres, 8 plecs i 3 diàmetres, i tindria un coneixement bàsic de la teoria de les aplicacions antropomètriques.

Estructura curricular Perfil restringit – Tècnic

 • Duració total: 60 hores i un mínim de tres dies presencials.
 • Aprenentatge tutelat pel professor/a: 40 hores. 6 hores de teoria, 18 h de formació pràctica en contacte amb el formador dins del curs i 16 h de pràctiques una vegada acabat el curs perquè l'alumne prenga els 20 perfils restringits.
 • Aprenentatge individual: 20 hores.
 • Nivell 1 pràctic: 18 hores en contacte amb el formador i 16 hores aproximadament després del curs perquè el candidat prenga 20 perfils restringits. Contingut:
  • Marcació: localització correcta de acromiale, radiale, acromiale-radiale-mitjà, punt del plec del tríceps, punt del plec del bíceps, subescapulare, punt del plec subescapular, iliocristale, punt del plec de la cresta ilíaca, iliospinale, punt del plec supraespinal, punt del plec abdominal, patellare, punt del plec de la cuixa anterior, perímetre màxim de la cama i punt del plec de la cama medial.
  • Maneig de l'equip: maneig correcte de la cinta mètrica, segmómetro, plicómetro, paquímetro, bàscula i estadiómetro o tallímetro amb el banc antropomètric.
  • Mesurament amb supervisió: mesures repetides, en l'ordre correcte, de tots els ítems en el perfil restringit.
  • Examen pràctic enfront del Nivell 3 o 4.
  • Error tècnic de mesura: ús de dades recopilades per a calcular el ETM.
  • Mesurament de 20 models després del curs: per a determinar l'error tècnic de mesura (ETM) per a cada mesura, en el perfil restringit.
 • Nivell 1 teòric. 6 hores de presencials, de les quals 4 són obligatòries i 2 opcionals.

La certificació serà emesa després de:

 1. Superar amb èxit la participació en un curs de antropometria (de Nivell 1) que incloga els components teòrics i pràctics com s'especifica en el disseny curricular del Nivell 1.
 2. Realitzar amb èxit la marcació, el maneig d'equips i el mesurament del perfil restringit enfront d'un antropometrista Nivell 3 o Nivell 4.
 3. Superar un examen pràctic (80% mínim), en presència d'un antropometrista de Nivell 3 (Instructor) o de Nivell 4 (Criteri). L'examen consistirà en el mesurament d'almenys 10 mesures del perfil restringit en un mínim de 3 models. Les 10 mesures de l'examen, han d'incloure: una mesura bàsica, 5 plecs, 3 perímetres i un diàmetre. Per a aconseguir la puntuació per a una variable, el percentatge del ETM intra-avaluador en l'examen pràctic no ha de ser major del 10% per als plecs i no més del 2% per a les altres mesures. Perquè una variable puga ser puntuada, el ETM inter-avaluador entre el antropometrista Nivell criteri i el tècnic (quan s'utilitza el mateix equip i remarcació) no ha de superar el 12,5% per a les mesures dels plecs i no més del 2,5% per a la resta de mesures.
 4. Completar amb èxit després de la finalització del curs, les mesures del perfil restringit en 20 models, on un model es marca i a continuació es prenen les mesures per duplicat o per triplicat. Totes les variables del perfil restringit es mesuraran en cadascun dels 20 subjectes (això ha de fer-se mitjançant el mesurament de tota la proforma una vegada, i després una segona vegada, i a continuació, una tercera vegada si fora necessari). El càlcul del percentatge del ETM intra-avaluador no ha d'excedir del 7,5% per a qualsevol dels plecs o del 1,5% per a qualsevol de les altres mesures. El candidat/a deure certificar l'autenticitat de la sessió o sessions de mesures i l'originalitat de les dades. L'autenticitat i l'adequació de la/s sessió/sessions de mesura serà determinada per l'examinador/a.

Nota: els Nivell 1 tenen quatre mesos a partir de la data de l'examen pràctic per a presentar les 20 proformes en el full de càlcul electrònic del ETM. El certificat caduca als quatre anys i quatre mesos, a partir de la data de l'examen pràctic.

Re-acreditació del Nivell 1

L'acreditació caduca tal com s'indica en el certificat ISAK. Aquelles persones l'acreditació anterior de les quals haja caducat més de dos anys, no seran admeses per al procés de re-acreditació. En el cas de no poder re-acreditar-se, haurà de realitzar el curs de Nivell 1 complet (aquesta està vigent des del 30 de juliol de 2016). Per a la re-acreditació, ISAK requereix la verificació de la tècnica i la precisió en un examen pràctic a tres models en presència d'un antropometrista Instructor de Nivell 3 o Nivell 4 (antropometrista Criteri). S'han de complir els objectius dels índexs d'errors de mesura ETM intra-avaluador (de 12,5% per a cadascun dels plecs i el 2,5% per a cadascuna de les altres mesures). ISAK també requereix la finalització amb èxit dels mesuraments del perfil restringit en 20 models en un període de quatre mesos i la presentació d'aquestes en el format requerit al antropometrista de Nivell 3 o Nivell 4 que va coordinar i va realitzar l'examen pràctic de re-acreditació.

La re-acreditació és vàlida per un període de quatre anys i quatre mesos a partir de la data de l'examen pràctic.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 30/11/2021
Procediment d'inscripció

Procediment d'inscripció

 1. Emplenar el formulari d'inscripció en línia i adjuntar la documentació necessària per a formalitzar la seua inscripció (DNI per les dues cares i còpia del títol acadèmic / Matrícula del Grau en el cas d'estudiants).
 2. Realitzar el pagament de la matrícula:
  • Curs complet d'ACREDITACIÓ: 400€ o amb descompte, 370€* Només Examen de REACREDITACIÓ: 100€ o amb descompte, 85€*
  • Per a aplicar el descompte és imprescindible presentar còpia de matrícula del curs 2021-2022 i/o acreditació com a col·legiat CODiNuCoVa.
  • Dades bancàries: Núm. Compte bancari: IBAN ES91 0049 6721 61 2610012830 (Banc Santander) Concepte: Curs ISAK Nivell 1 + NOM i COGNOMS de l'alumne/a. Beneficiari: Fundació LLUÍS Alcanyís Universitat de València.
  • Una vegada realitzat el pagament, enviar mitjançant email a l'adreça formaciofla@uv.es la següent informació adjunta: justificant del pagament del curs. Document acreditatiu per a aplicar el descompte. Acreditació oficial ISAK Nivell 1 caducat, en cas de presentar-se només a l'examen de reacreditació.
 3. Una vegada enviat l'email, la matricula quedarà finalitzada i l'alumne/a estarà inscrit correctament. Una vegada matriculada, la persona que es done de baixa per causa justificada 15 dies hàbils abans de l'inici del curs, se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula. La baixa es justificarà sempre per alguna de les següents causes sobrevingudes: malaltia, treball, menyscapte econòmic de la unitat familiar o qualsevol altra causa que, segons el parer del director/a, es considere equiparable a les anteriors.

PREUS

Preu de Matrícula del curs complet d'ACREDITACIÓ:

 • 400 € (importe preu públic)
 • Per a estudiants de la UV o Col·legiats en el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) el preu és de 370 €.

*Es consideren estudiants a aquelles persones que estiguen estudiant el Grau en Nutrició Humana i Dietètica o altres disciplines i presenten un certificat o l'imprés de pagament de matrícula del curs 2021-2022.

Per a la certificació inicial, el preu inclou:

 • La taxa de NZ$80 del certificat d'acreditació oficial de la ISAK i la seua filiació durant 4 anys.
 • Material teòric del curs.
 • Programari d'aplicació per als 20 estudis post-curse (així com per a treballar després).
 • Manual ISAK de tècnica de mesuraments (Edició color espanyol en línia 2021).
 • Tarifa de dret d'autor del Manual de ISAK a tots els nivells: 3NZS.
 • Kit de material antropomètric de la marca CESCORF, per a cada estudiant, validat per la ISAK per a mesuraments antropomètrics: 1 cinta mètrica metàl·lica xicoteta, 1 paquímetro, 1 plicómetro i 1 llapis dermográfico (valorat en 100€).

COVID-19

Es respectaran la norma COVID-19 exigides per la Comunitat Valenciana i del ISAK, amb màscara guants d'un sol ús i gel hidroalcolhólic.

Preu de Matrícula de l'examen de REACREDITACIÓ:

 • 100 € (import preu públic)
 • Per a estudiants de la UV o Col·legiats en el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (*CODiNuCoVa), el preu és de 85 €.

*Es consideren estudiants a aquelles persones que estiguen estudiant el Grau en Nutrició Humana i Dietètica o altres disciplines i presenten un certificat o l'imprés de pagament de matrícula del curs 2021-2022.
**Per a poder presentar-se a l'examen de reacreditació és IMPRESCINDIBLE haver realitzat prèviament el curs complet i disposar de l'acreditació oficial.

Per a la reacreditació, el preu inclou::

 • La taxa de NZ$80 del certificat d'acreditació oficial de la ISAK i la seua filiació durant 4 anys.
 • Programari d'aplicació per als 20 estudis post-curse (així com per a treballar després).
 • Manual ISAK de tècnica de mesuraments (Edició color espanyol En línia 2021) i tarifa de dret d'autoria del Manual de ISAK a tots els nivells: 3 NZS.
 • NOTA: Per a la reacreditació, l'o l'estudiant HAURÀ D'APORTAR EL MATERIAL (HOMOLOGAT) UTILITZAT EN ELS NIVELLS 1: 1 cinta mètrica metàl·lica xicoteta, 1 paquímetro, 1 plicómetro i un llapis dermográfico.

IMPORTANT: En tots dos casos, els mesuraments es realitzaran entre els alumnes, per a això hauran d'acudir al curs amb ROBA ADEQUADA PER A MESURAMENTS: Pantalons curts d'esport, top esportiu o part de dalt del bikini (no vestit de bany), samarreta de tirants o de mànega curta, calcetins i xancletes de piscina.

Una vegada matriculada, la persona que es done de baixa per causa justificada 15 dies hàbils abans de l'inici del curs, se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.