Saltar la navegación

"Un paisatge, diverses mirades"

Clica a la ubicació per a veure les fotografies

2

Prem  icona ampliar  sobre la icona per a veure la imatge a pantalla completa

{"typeGame":"Mapa","instructions":"

Prem  \"icona  sobre la icona per a veure la imatge a pantalla completa



On estan presses aquestes fotografies?

","iconType":5,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1375976357811","pts":[{"id":"p1660438014303","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1660438014303","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1660438014303","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1375976357811","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":""},{"id":"p286736434572","title":"1r PREMI. Gegants de pedra (Orges de Benitandús. Parc Natural de la Serra d'Espadà. Castelló)","type":0,"url":"resources/Gegants_de_pedra.jpeg","video":"","x":0.5,"y":0.3042324029126214,"x1":0,"y1":0,"footer":"Text de l'àudio: Ralph Waldo Emerson","author":"Paula Nebot Tovar","alt":"Orges de Benitandús. Parc Natural de la Serra d'Espadà. Castelló","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":27,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a286736434572","pts":[{"id":"p230675350408","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a230675350408","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s230675350408","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s286736434572","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"resources/rosana.opus"},{"id":"p1126408886776","title":"2n PREMI. Atalaya de meditación (Mirador del Pic del Remei. Chelva. València)","type":0,"url":"resources/Atalaya_de_meditacion.jpg","video":"","x":0.32,"y":0.3966626213592233,"x1":0,"y1":0,"footer":"Text de l'àudio: Fabrizio Caramanga","author":"Cristina Molina Uribe","alt":"Mirador del Pic del Remei. Chelva. València","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":27,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1126408886776","pts":[{"id":"p542931859321","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a542931859321","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s542931859321","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1126408886776","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"resources/AtalayaMeditacion.opus"},{"id":"p153081665859","title":"3r PREMI. Cuidant l'arròs. (Sollana. València)","type":0,"url":"resources/Cuidant_larros.jpg","video":"","x":0.51,"y":0.483009727255812,"x1":0,"y1":0,"footer":"Text de l'àudio: Cañas y barro (Vicente Blasco Ibañez)","author":"David Talens Perales ","alt":"Sollana. València","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":27,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a153081665859","pts":[{"id":"p40413564101","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a40413564101","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s40413564101","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s153081665859","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"resources/cuidant_arros.aac"}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Guardar la puntuación","repeatActivity":false,"textAfter":"

Vols visitar les exposicions virtuals d'anys anteriors? Paisatges Desitjats

","evaluation":0,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":2,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! La pista es:","msgErrors":"Errores","msgHits":"Aciertos","msgScore":"Puntuación","msgMinimize":"Minimizar","msgMaximize":"Maximizar","msgFullScreen":"Pantalla Completa","msgNoImage":"Pregunta sin imágenes","msgSuccesses":"¡Correcto! | ¡Excelente! | ¡Genial! | ¡Muy bien! | ¡Perfecto!","msgFailures":"¡No era eso! | ¡Incorrecto! | ¡No es correcto! | ¡Lo sentimos! | ¡Error!","msgTryAgain":"Necesita al menos un %s% de respuestas correctas para conseguir la información. Vuelva a intentarlo.","msgEndGameScore":"Antes de guardar la puntuación comience la partida.","msgScoreScorm":"La puntuación no se puede guardar porque esta página no forma parte de un paquete SCORM.","msgPoint":"Punto","msgAnswer":"Responder","msgOnlySaveScore":"¡Sólo puede guardar la puntuación una vez!","msgOnlySave":"Sólo puede guardar una vez","msgInformation":"Información","msgYouScore":"Su puntuación","msgOnlySaveAuto":"Su puntuación se guardará después de cada pregunta. Sólo puede jugar una vez.","msgSaveAuto":"Su puntuación se guardará automáticamente después de cada pregunta.","msgSeveralScore":"Puede guardar la puntuación tantas veces como quiera","msgYouLastScore":"La última puntuación guardada es","msgActityComply":"Ya ha realizado esta actividad.","msgPlaySeveralTimes":"Puede realizar esta actividad cuantas veces quiera","msgClose":"Cerrar","msgPoints":"puntos","msgQuestions":"Preguntas","msgAudio":"Audio","msgAccept":"Aceptar","msgYes":"Sí","msgNo":"No","msgShowAreas":"Mostrar áreas activas","msgShowTest":"Mostrar cuestionario","msgGoActivity":"Pulsa aquí para realizar esta actividad","msgSelectAnswers":"Selecciona las opciones correctas y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgCheksOptions":"Marca todas las opciones en el orden adecuado y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgWriteAnswer":"Escribe la palabra o expresión correcta y pulsa en el botón 'Responder'.","msgIdentify":"Identificar","msgSearch":"Buscar","msgClickOn":"Pulsa sobre","msgReviewContents":"Debes repasar el %s% de los contenidos de la actividad antes de completar el cuestionario.","msgScore10":"¡Todo perfecto! ¡Enhorabuena! ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore4":"No has superado esta prueba. Repasa sus contenidos e inténtalo de nuevo. ¿Deseas repetir la actividad?","msgScore6":"¡Estupendo! Has superado la prueba, pero seguro que lo puedes mejorar. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore8":"¡Casi perfecto! Aún lo puedes hacer mejor. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgNotCorrect":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect1":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect2":"y la respuesta correcta es","msgNotCorrect3":"¡Prueba otra vez!","msgAllVisited":"¡Genial! Has visitado los puntos necesarios.","msgCompleteTest":"Puedes completar el cuestionario.","msgPlayStart":"Pulse aquí para empezar","msgSubtitles":"Subtítulos","msgSelectSubtitles":"Selecciona un archivo de subtítulos. Formatos válidos:"}}
resources/mapa_comarquecv_transparente.pngp782742811443p1282792433569p557123852982p318948805847p267711835027p1458918144480p315601569477p640200770195p778831283185p1449313321785p1174072773485p836904501864p1649783383756p281476804687p88788716057p1063428763117p1139223917903p272593132526p961361023897p634951240857p65626594941p1453226010042p357766936489p1407470235599p1456339918529p1255108943560p833565343442p744762117715p391684549360p1199996246412p1525098090204p705407621751p559392497232p242237538133p415538451634p1114237010961p1361867790908p1603787614809p293732559635p1136990807218p1150408122105p1580470664646p1577888914761p1637903999156p1122008717934p977880162223p1096132219996p329174533144p1643383888215p736677731839p991597921335p727323739580p286736434572p1126408886776p153081665859p1282792433569p557123852982p318948805847p267711835027p1458918144480p315601569477p640200770195p778831283185p1449313321785p1174072773485p836904501864p1649783383756p281476804687p88788716057p1063428763117p1139223917903p272593132526p961361023897p634951240857p65626594941p1453226010042p357766936489p1407470235599p1456339918529p1255108943560p833565343442p744762117715p391684549360p1199996246412p1525098090204p705407621751p559392497232p242237538133p415538451634p1114237010961p1361867790908p1603787614809p293732559635p1136990807218p1150408122105p1580470664646p1577888914761p1637903999156p1122008717934p977880162223p1096132219996p329174533144p1643383888215p736677731839p991597921335p727323739580p286736434572p1126408886776p153081665859

Vols visitar les exposicions virtuals d'anys anteriors? Paisatges Desitjats

Su navegador no es compatible con esta herramienta.