I CONGRÉS INTERNACIONAL D'INTERACCIÓ COMUNICATIVA I ENSENYAMENT DE LLENGÜES
Servei de la Universitat de València

Presentació

Des de la perspectiva de la interacció verbal, i des de la necessitat d'adequar l'activitat docent a les exigències d'una societat multilingüe, el Congrés pretén estimular la investigació i la innovació acollint les aportacions sobre l'ensenyament de les distintes llengües i en qualsevol de les etapes de l'itinerari educatiu. La seua ambició és servir de punt de trobada a les diferents línies de treball i inquietuds que pugnen per dilucidar tant la matèria d'estudi com la intervenció del professor a l'aula i els estils d'aprenentatge dels alumnes.

Enfront de la tendència a establir compartiments estancs entre les matèries i els continguts del currículum lingüístic, la reunió assumeix com una de les seues metes fonamentals impulsar el desenvolupament d'una didàctica integrada que pose en relleu els aspectes comuns a l'ensenyança en el context plurilingüe del nostre sistema educatiu. Així, la intenció és concedir un lloc de privilegi a les propostes comunicatives i pragmàtiques que, des de la superació dels enfocaments limitats al codi i a la norma, postulen la diversitat i l'ús com a eixos de la reflexió sobre el llenguatge.

El Congrés planteja una atenció particular a les contribucions orientades a promoure una alfabetització crítica atenta no sols a les formes lingüístiques sinó també a la seua estreta relació amb les implicacions culturals. A més, contempla que la programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques, i també l'ús educatiu de les TIC, són temes ineludibles en una trobada de professors en què la investigació ha de ser considerada com un mitjà indispensable per avançar en la qualitat de l'ensenyament.

En el marc del Congrés tindrà lloc la celebració del simposi Metodología d'anàlisi sobre la interacció en l'ensenyament de llengües organitzat pel Seminari 'L'aula com a àmbit d'investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua', integrat per investigadors d'universitats espanyoles i estrangeres.


Àrees de treball

Les àrees de treball inicialment previstes són les següents:

  • Interacció i ensenyament de llengües. La perspectiva dels gèneres discursius
  • Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua
  • Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües
  • Didàctica integrada de les llengües
  • Literacitat crítica
  • Programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques
  • Interacció i ús educatiu de les TIC

pollo.gif


Dates i lloc de celebració

El Congrés tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de setembre de 2008. Tots els actes se celebraran a l'Escola de Magisteri de la Universitat de València


Petició de propostes

S'accepten propostes de comunicació que versen sobre qualsevol dels temes del congrés. La proposta de comunicació haurà d'anar acompanyada d'un resum d'una extensió entre 800 i 1000 paraules. Haurà de remetre's abans del 20 de juny del 2008 a mailto:interac@uv.es . La seua acceptació es comunicarà abans del 30 de juny del 2008.

L'exposició oral tindrà una duració màxima de vint minuts amb un debat posterior.


Programa

DIA 18

8'30 h. Acollida de participants
9'30 h. Inauguració del congrés
10 h. Conferència de Neil Mercer Making the most of classroom dialogue
11'30 h. Pausa
12 h. Comunicacions
14 h. Pausa
15:30 h./18 h. Simposi Metodologia d'anàlisi sobre la interacció en l'ensenyament de llengües
16 h. Comunicacions
18 h. Pausa
18'30 h. Taula redona sobre Interacció i aprenentatge de llengües
Intervenen: Neil Mercer (University of Cambridge), Joaquim Dolz (Université de Genève), Marta Milian (UAB), Luisa Alvares Pereira (Univ. de Aveiro), Lino Barrio (Universidad de Valladolid). Modera: Mateo del Pozo (Universitat de València)


DIA 19

9 h. Comunicacions
11 h. Conferència d'Anna Camps Parlar i reflexionar sobre la llengua: cap a un model d'ensenyament de la gramàtica basat en l'activitat reflexiva en col•laboració
12 h. Pausa
12 '30 h. Conferència de Dora Riestra Problemas de la formación docente: revisitar las gramáticas de las lenguas en los textos.
13'30 h. Pausa
15:30 h./18 h. Simposi Metodologia d'anàlisi sobre la interacció en l'ensenyament de llengües
16 h. Comunicacions
18 h. Pausa
18'30 h. Taula redona sobre Possibilitats d'una didàctica integrada de les llengües. Aula Magna de la Universitat de València, edifici de la Nau c/ Universitat núm 2. Intervenen: Oriol Guasch (UAB), Uri Ruiz Bikandi (Universidad del País Vasco), Montserrat Ferrer (Universitat Jaume I), Bieito Silva (Universidad de Santiago de Compostela). Modera: Carmen Rodríguez Gonzalo (Universitat de València)
20.00 h. Vi d'honor al Claustre de la Nau, Universitat de València, c/ Universitat, núm2. amenitzat per Natxo Mencheta Trio (Alessandro Cesarini al baix, Alberto Palau al piano i Natxo Mencheta a la bateria)


DIA 20

9 h. Comunicacions
11 h. Conferència de Ximo Dolz L'objecte de l'ensenyament de la llengua a través de l'observació de l'activitat del profesor
12 h. Pausa
12'30 h. Taula redona sobre Didàctica de la llengua i ciències del llenguatge
Intervenen: Anna Camps (UAB), Vicent Salvador (Universitat Jaume I), Dora Riestra (Universidad del Comahue), Manuel García (Universitat de València). Modera: Paulina Ribera (Universitat de València)
14 h. Cloenda


Convalidació per crèdits

Per als estudiants de la Universitat de València l'assistència podrà ser convalidada per crèdits de lliure configuració. La convalidació de crèdits ha sigut aprovada pel Consell de Govern de la Universitat.

Organització

Comité Científic:

Neil M. Mercer, University of Cambridge (United Kingdom)
Anna Camps, Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim Dolz, Université de Genève (Suisse)
Dora Riestra, Universidad del Comahue (Argentina)
Paulina Ribera, Universitat de València
Mateo del Pozo, Universitat de València
Manuel García, Universitat de València
Maria D. Garcia, Universitat de València

Comité Organitzador:

Adela Costa, Universitat de València
Angustias Iglesias, Universitat de València
Carmen Rodríguez, Universitat de València
Pilar Garcia, Universitat de València
Cristina Fernández de Gorostiza, Universitat de València

Coordinació del simposi: Isabel Ríos (Universitat Jaume I)

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València


Entitats col·laboradores

im1.gif

im2.gif

im3.gif

im4.gif

im5.gif

im6.JPG

im7.gif


Allotjament

L'organització del Congrés ha gestionat amb Viatges Sakvitur (València) la possibilitat d'allotjament per als congressistes procedents d'altres ciutats que poden dirigir-se a la direcció següent:

mailto:victoriacremades@vsakvitur.com

volver