Menu:

arXiv.org
ADS
Virgo
VVG

Activitats docents 2013/2014

Osciŀlacions i Ones (Grup A)

Anotacions i exercicis disponibles a l'Aula Virtual (només per a alumnes matriculats en l'assignatura).

Horaris de tutories
Dimarts15:00 - 18:00
Dimecres15:00 - 17:00

Laboratori de Mecànica (Grup BL2)

Relativitat i Cosmologia Avançades (Grup PT)