Edición | Comité de redacción | Comité científico

 

| Edició i Coordinació:
Eva Soler y Tatiana Jordá

| Diseny i Maquetació:
Tatiana Jordá Fabra

 

Edició | Comitè de redacció | Comitè científic


| Secció de literatura gallega:
Mónica Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)

| Secció de literatura portuguesa:
Tatiana Jordá (Universitat de València)

| Teoría literaria i literatura comparada:
Ana Lozano (Universitat de València)
Marta Plaza (Universitat de València)

| Secció de literatura vasca:
Santiago Pérez Isasi (Universidad de Deusto)
Iratxe Retolaza (Universidad del País Vasco)

| Secció de literatura catalana:
Maria Rosell Garcia (Universitat de València)

| Secció de literatura espanyola:
Luis Maria Romeu (Università di Bologna)
Eva Soler Sasera (Universitat de València)

Edició | Comitè de redacció | Comitè científic


Mª Rosa Álvarez Sellers (Universitat de València)

Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)

Enric Bou (Brown University)

Antònia Cabanilles (Universitat de València)

Fernando Cabo (Universidade de Santiago de Compostela)

Jon Kortázar (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ana Toledo (Universidad de Deusto)

Joan Oleza (Universitat de València)

Pura Fernández (ILE- CSIC)

Lía Schwartz (City University of New York)

J.M. Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia)

Laurence Breysse-Chanet (l'Université París Iv París-Sorbonne)

Evangelina Rodríguez Cuadros (Universitat de València)

Index  |  Comitè editorial   |   Normes de publicació  |   Contacte

INDEX

Editorial

01-02 | Tatiana Jordá Fabra

 

Articles

03-32 | Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

33-58 | Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

59-78 | Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense
            del Minotauro

79-96 | Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil
            Vicente"

 

Ressenyes

97-101 | Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil
              española na narrativa infantil e xuvenil
, per Mónica Domínguez Pérez

102-104 | José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, per Rita Bueno Maia

105-107 | Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), per Eva Soler Sasera

108-110 | Lluís Ribas y Santiago Montobbio (2008): Els Colors del Blanc, per Laura Garrigós Lloréns

 

Espai de creació

111-117 | Carta a un maltratador, de Alicia Casado

118-124 | Cuerpo, de Amaranta Osorio

125-131 | Inseparables, de Amaranta Osorio

132-142 | Teatro, de Itziar Pascual

143-147 | ¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

148-158 | Zarpazos de gato, de Margarita Reiz

 

EDITORIAL
_________________________________
descarregar PDF

Tòpics, temes, personatges que viatgen d’un gènere literari a un altre i, d’allí, a qualsevol altre gènere artístic; textos, imatges i sons que es transformen durant la seva translació per a funcionar sostenint-se a les característiques de cada nou motlle…

L’adaptació d’una obra a un altre gènere respon a la necessitat de satisfer la demanda d’un lector que s’identifica amb la lírica que recull els mites i els símbols de la seva cultura oral; d’un públic al qual li agraden tant les novel.les, que assisteix al teatre a la recerca de les mateixes històries que troba en elles, o d’un espectador que acudeix al cinema arrossegat per l’encant de veure encarnats als herois sorgits de les pàgines d’un llibre. Però l’adaptació o la barreja també pot ésser forçosa; per exemple, en el cas de les arts audiovisuals l’ús del text les proveeix d’una càrrega intel.lectual explícita quan (potser amb massa freqüència) aquestes requereixen del prestigi de la paraula literària. És la seva coartada. En qualsevol cas, es produeix una transformació del text causada pel canvi de llenguatge, els mecanismes de la narració i les convencions inherents al gènere.

D’altra banda la literatura posseeix uns motius, mites o personatges tipus, que obtenen major èxit que altres i sobreviuen transigint a la transformació exigida per les circumstàncies que rodegen a l’acte de comunicació. Molt sovint aquests temes propis de la tradició literària transgredeixen les fronteres d’altres literatures o es veuen transformades per la contaminació que suposa el contacte amb elles. I és que l’art pareix mantenir-se viu gràcies al moviment constant i a la relació entre les diverses esferes i components perquè aquests no perviuen en compartiments tancants doncs es generen per i per a la vida. L’artista ha de sobreviure a aquest dinamisme per adaptar-se i créixer, retorçant-se com les branques d’un arbre que cerca la llum del sol.

Aquest número de Líquids s’ha proposat reflexionar sobre tot això des de la diversitat de plantejaments i metodologies mitjançant uns articles que revisen la trajectòria del mite de “Don Juan” a la producció teatral del segle XX, la del mite clàssic del Minotaure i els processos d’adaptació d’obres en els contextos del Renaixement i el segle XX. D’altra banda a la secció de ressenyes també trobem lectures critiques i creatives que ofereixen possiblement aquests fenòmens de pervivència i mutabilitat: el tractament de la Guerra Civil espanyola a la narrativa per a joves o l’associació entre arts i pintura són algunes d’elles. Finalment, cal destacar l’apartat de creació doncs es recullen set peces de quatre dramaturgues que reflecteixen als seus textos el carácter camaleònic de l’art ja que s’ofereix la mirada de la dona (única i diversa al mateix temps) sobre la societat i el gènere teatral. Una mirada cohesionada encara que divergent, de la mateixa forma que aquesta revista que va néixer de la necessitat comú de retallar distàncies i crear punts de trobada per a la diferència.

Estudis crítics | Literatura de creació

 

Casalderrey, Fina (2007) A lagoa das nenas mudas, por Montse Pena Presas

_______________________________________________________________________________
leer | descargar PDF

Anjel Lertxundi (2006) Ihes betea, por Santiago Pérez Isasi

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

Molina Foix, Vicente (2006) El abrecartas, por David Guinart Palomares

_______________________________________________________________________________leer | descargar PDF

 

RESSENYES

 

Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (Coords.) (2008): A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil, per Mónica Domínguez Pérez

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

José Saramago (2005): Don Giovanni ou O Dissoluto absolvido, per Rita Bueno Maia

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Antoni Ferrer (2006): Poesía reunida (1979-2006), per Eva Soler Sasera

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Santiago Montobbio i Lluís Ribas (2008): Els Colors del Blanc, per Laura Garrigós

_________________________________________________________________________________descarregar PDF

ARTICLES

 

Robert March Tortajada: "Sobre (vivir) las sombras y los hilos"

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Rosa Sanmartín: "Donjuanes del Siglo XX. La reescritura del mito Donjuanesco"

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

Laurence Tigé: "El jardín dorado de Gustavo Martín Garzo: una nueva variación en torno al mito cretense del Minotauro"

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

Tatiana Jordá Fabra: "De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización en Don Duardos de Gil Vicente"

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

1 | 2

 

Santiago Pérez Isasi:“Algunos apuntes sobre los ‘heterodoxos’ de la literatura nacional española en la historiografía (1850-1939)”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

Marta Plaza: “La lectura de Macbeth/La escritura de Makbet. Una reflexión acerca de la lectura como crítica”

____________________________________________________________________________________descargar PDF

 

ESPAI DE CREACIÓ

1 | 2

 

Carta a un maltratador, de Alicia Casado

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Cuerpo, de Amaranta Osorio

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Inseparables, de Amaranta Osorio

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Teatro, de Itziar Pascual

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

ESPAI DE CREACIÓ

1 | 2

 

¡Siempre igual!, de Margarita Reiz

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Zarpazos de gato, de Margarita Reiz

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF